Hjärtinnerligt välkommen !
.
Nu har Du möjlighet att slumpa din styrketräning, så att den blir mer objektiv och varierad.
.
Dels för att kroppen inte skall veta vad den har att vänta sig, men också för att minimera risken för olika skador, som exempelvis benhinneinflammation, eller tennisarmbåge, vilka ofta beror på att man styrketränar för ensidigt.
.
På den här sajten får du hjälp med att slumpa fram vilka muskelgrupper du skall träna, och vilka övningsvarianter varje muskelgrupp skall få.
.
Även antal SET, REPS, längden på viloperioderna mellan seten, samt antal vilodagar mellan träningspassen, får du hjälp med att slumpa fram.
.
Om du vill, kan du sedan göra ett träningsschema för din styrketräning.
.
Det finns även timer (nedräkningsur), och stoppur (tidtagarur) på sajten.
.
Så än en gång,
- Varmt välkommen,
.
och vi hoppas du får glädje av webbplatsen !
.

Gör så här – 8 snabba steg (((;

.

Steg 1 (av 8):

 

Börja med att välja vilka muskelgrupper Du vill slumpa mellan. I bildexemplet nedan, har jag för enkelhetens skull valt tre muskelgrupper – 1:NACKE, 2:VADER, och 3
:UNDERARM:

 

EXEMPELBILD ↓

strength1

 

 .

.

Steg 2 (av 8):

 

Eftersom jag har angett muskelgrupper i de 3 första textrutorna, så klickar jag alltså på ”Slumpa mellan muskelgrupp 1 till 3, HÄR”, vilket den röda pilen visar:

 

EXEMPELBILD ↓

strength2

 

.

.

Steg 3 (av 8):

 

Nu klickar jag på slumptalsgeneratorns gråa knapp på vilken det står [Slumpa !] (nedre röda pilen), och allt eftersom siffrorna kommer upp, skriver jag in dem, en och en, i den gula textrutan ovanför (Övre röda pilen). I bildexemplet nedan, har jag valt att slumpa fram 10 stycken träningspass:

 

EXEMPELBILD ↓

strength3

 

.

.

Steg 4 (av 8):

 

Kopiera nu siffrorna (1233232322), vilket den röda pilen visar:

 

EXEMPELBILD ↓

strength4

 

.

.

Steg 5 (av 8):

 

Klistra in siffrorna i den textruta till höger som heter ”(A) MUSKELGRUPPER”. Varje siffra representerar en av muskelgrupperna som vi har valt: (1: nacke,  2: vader,  3: underarm). Siffrorna representerar 10 stycken träningspass:

 

EXEMPELBILD ↓

strength5

 

.

.

Steg 6 (av 8):

 

Nu kan du göra ditt eget träningsschema om du vill. Då klickar du på länken ”TRÄNINGSKALENDER”, bland ‘Pagelinks’.

 

EXEMPELBILD ↓

strength6

.

 

.

Steg 7 (av 8):

 

Klistra därefter in siffrorna i textmodulen, och gör din egen träningskalender:

 

EXEMPELBILD ↓

strength7

 

.

.

.

Steg 8 (av 8):

 

Nu kan du spara ditt träningsschema, eller skriva ut det på en skrivare. Klicka i så fall på länken ”SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR”, vilket den röda pilen visar:

 

EXEMPELBILD ↓

strength8

 

.

Om du önskar, kan du nu gå vidare och göra precis likadant med de övriga slumpningarna när det gäller Övningsformer, Set, Reps, Viloperioder, och Vilodagar, och på så sätt få ett helt igenom framslumpat träningsschema, som Du har sluppit att planera !

 

LYCKA TILL !

 

HEM

 

 

(A) Muskelgrupper:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående muskelgrupper/kroppsdelar (1-10):
.

(B) Övningsformer:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående övningsformer för muskelgrupperna:
.

(C) Antal SET :

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående antalet SET:
.

(D) Mängden REPS :

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående mängden REPS:
.

(E) Viloperioder:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående längden på viloperioderna mellan SETEN:
.

(F) Antal vilodagar:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående antalet vilodagar mellan träningspassen:
.