Slumpa mellan 1 till 11 SET:

OBS! Klicka på knappen [Slumpa !], nere till vänster i slumpgeneratorn, och se den siffra som visas under texten [Result:]. Siffran illustrerar lika många SET, som siffran anger.

Skriv de framslumpade siffrorna i textrutan, en efter en ↓

(När du är klar, kan du markera siffrorna och kopiera. – Klistra sedan in siffrorna i huvudsajtens vita ruta som heter ‘(C) antal SET’, tredje rutan från topp. Du kan slumpa fram hur många omgångar SET du vill.)