Kokt Hans o Greta.nu » _OM VÅRA SAGOR / Our stories_

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

_OM VÅRA SAGOR / Our stories_

    Annons/Ad:
(SWEDISH)


“Bokförlagen har förstört flera generationer”

.

Vi tror att nyckeln till ett fritt och oberoende liv är läsandet.

Man behöver kunna läsa för att ta ut pengar, boka tvättid, skriva en faktura, ta körkort, skriva CV, hitta rätt lunchställe, och så vidare.

Och för att kunna lära sig att läsa, kan det vara bra att läsa texter som andra författare har skrivit.

Det har länge varit bokförlagen som har styrt vårt läsande, genom sitt kortsiktiga ekonomiska tänkande.

Har de kunnat spara in på textstorlek, papperskvalitet, korrekturläsning, etcetera, har de mer än gärna gjort det – för att kunna bli så rika som möjligt själva.

Bokförlagen har aldrig brytt sig om vad läsarna egentligen vill ha, utan de har bara tittat i sina kvartalsrapporter, och bläddrat med sina pengar.

Det här har till exempel resulterat i, att det under århundraden har givits ut böcker med så liten text, att en del människor måste använda förstoringsglas för att läsa böcker.

Att orden har suttit så tätt att texten sett ut som en myrstack, eller en ryamatta, har varit mer regel än undantag genom åren.

Och människor som har olika synskador har haft mycket svårt att läsa de alltför kontrastrika texterna, där de svarta bokstäverna skär som knivar i ögonen, mot den alltför ljusa bakgrunden.

- Man har kallat detta för att läsarna lidit av “migrän”, och skrivit ut migräntabletter till dem !

Det finns de som inte har läst en enda bok i hela sitt liv.

Dessa personer tror ofta att det är något fel på dem, eftersom de inte orkar igenom en hel bok.

Man har ofta, för enkelhetens skull, ställt diagnoser på dessa människor, såsom borderline-störda, Asperger-störda, eller autistiska.

Men det är naturligtvis inget fel på läsarna,

utan det är de ansvariga på bokförlagen, som har varit de riktiga skurkarna genom åren, genom att inte fråga läsarna vad de vill ha, utan bara publicera så mycket böcker som möjligt, så billigt som möjligt.

Det har varit löpande bands-principen som har gällt !

Bokförlagen har struntat i att folk har varit tvungna att beställa specialglasögon för att läsa böckerna, eller att pappret i böckerna har hållit så låg kvalitet, att det har börjat gulna efter bara några år.

Vi på redaktionen tycker att de vuxna i det här samhället har intagit en ansvarslös roll, när de har påstått att man bör läsa de stora klassikerna, såsom exempelvis Grottbjörnens folk, Idioten, Doktor glas, eller Stolthet och fördom, etcetera.

För allmänbildningens skull.

Men sedan har de inte kunnat löpa linan ut, genom att erbjuda läsarna en adekvat användbar produkt.

När vi publicerar våra sagor, är vår grundprincip att sagan skall ge läsaren mer, än läsaren ger till sagan.

Vi tror att det är betydligt enklare att börja intressera sig för läsning då,

än när det primära målet är att göda de redan stenrika miljardkoncernerna, som inte bryr sig någonting om sina läsare,

- våra bokförlag.

.

Redaktionen

Kokthansogreta.nu

.

_OUR TALES_

(ENGELSKA)Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?page_id=21365

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)
.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu