Kokt Hans o Greta.nu » Statistik

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Gör som vi säger – eller överlev ?

Om skillnaderna mellan statistik och individualitet

_____

Är du orolig för att ha HIV, bröstcancer, prostatacancer, Hepatit, MS, eller någon annan åkomma ?

Funderar du på att göra en hälsoundersökning, eller en provtagning, för att utröna om du har någon av dessa sjukdomar ?

Artikeln nedan skall belysa några frågeställningar kring detta.

Vi människor har ibland en besynnerlig syn på vår kropp. Som att den skulle ägas av staten, arbetsgivaren, eller av sjukvården. Men jag funderar med försiktighet på om det inte är vi som är de juridiska ägarna till vår kropp och om det inte är vi som ensamt får stå till svars inför Sankte Per ifall vi negligerat den.

Hur många gånger har man inte gått in till sin chef och begärt en hälsokontroll på företagshälsovården ?

Och om chefen varit på bra humör, kanske chefen gått med på att betala en sådan. Men oftast har man fått blankt nej.

Orsaken till ett nej är att företaget i de flesta fall inte tjänar på att låta hälsoundersöka dig.

För eftersom ett företag alltid tänker i statistiska banor, kan det hävda att det är för dyrt att hälsoundersöka dig, i förhållande till hur många årsfriskdagar företaget vinner. Företagen tänker nämligen inte på dig som individ, utan egentligen bara på exponentiella vinstökningar.

Så där har man inget stöd. Men vart kan man då vända sig ?

- Till sjukvården ?

.

..- Moment 22 -

När man begär att få gå på regelbundna hälsokontroller hos sjukvården, säger de ofta att det är onödigt med sådana, om man känner sig frisk och att dessa regelbundna kontroller bara skulle öka oron hos mig som patient.

- Men är inte det också bara ett statistiskt tänkande ?

Sjukvården vet väl ingenting om min kropp, förrän de undersökt den ? Det de säger, gäller väl bara för ett medianvärde av svenska folket ?

Ofta använder de också argument som:“Ibland är det bättre att man inte vet om att man bär på en sjukdom, för det skulle kunna orsaka onödig ängslan och sänkt livskvalitét.”

Men i mina öron låter detta som ett summariskt feltänk.

Om man inget vet, hur skall man då kunna göra någonting åt situationen och kunna bli frisk ?

Min bästa kompis gick till vårdcentralen härförleden och begärde att få ta ett PSA-prov, för att se om han hade prostatacancer.

Då svarade sjuksköterskan:

-Har du några symptom ?

-Nej“, svarade min kamrat.

Varpå sjuksköterskan sade:”-Då kan du tyvärr inte få ta något PSA-prov.

Av denna lilla dialog väcktes hos mig en undran:

De som väntat med att ta ett PSA-prov tills de fått symptom,

__________

- är inte de, statistiskt sett, döda idag ?

.

Mer information:

Carl Lundbladh

http://www.prostatacancer.nu/mb-carl-lundbladh.htm

Gunnar Lundquist

http://www.prostatacancer.nu/mb-gunnar-lundquist.htm

Lars-Olof Strandberg

http://www.prostatacancer.nu/mb-lars-olof-strandberg.htmDu kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=3594

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu