Kokt Hans o Greta.nu » Idéalism

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Idealismen – en kuliss ?

_____

Människor som arbetar ideellt, får mycket beröm idag.

Oförskämt bra beröm, tycker jag.

En undersökning har visat att hela 51 procent av Sveriges befolkning arbetar ideellt.

Men vad innebär dessa hedervärdighetens ord, egentligen ?

Om man till exempel utan ersättning, tränar sin dotters fotbollslag i division två, kan det kallas att arbeta ideellt ?

Eller är det snarare ett ego-projekt ?

Om ens son har fått cancer och man engagerar sig i en cancerförening, är det då ideellt arbete ?

Och har man varit medlem i Gröna fatet sedan sextiotalet, av enda skälet att föräldrarna var med där och att de tyckte att avkomman också skulle gå med,

- är det vad man åsyftar i begreppet ideellt arbete ?

Ja, det är det vi frågar oss i den här artikeln.

.

..- Är etiken bortglömd ? -

Hur många gånger har man inte hört över axeln :

” – Leif tränar sin dotters handbollslag, men han slutar i och med nästa säsong. För då blir hon senior och går över till ett annat lag. “

Förlåt, men kan denna företeelse verkligen kallas idealism, på de rätta etiska värdegrunderna ?

Modern som engagerade sig i cancerföreningen, kommer hon att gå hon ur densamma, så fort hennes barn blir friskt ?

Och föräldern som har kört hockeylaget till träningarna i alla år, slutar hon med det, när dottern lägger hockeyklubban på hyllan ?

- I så fall, var fanns det etiskt idealistiska ?

.

..- Frivilligt -

Borde det inte i termen “arbeta ideellt” finnas ett altruistiskt krav på arbetsinsatsen, innan man börjar skicka på allt för mycket beröm ?

Och apropå det,

om man hjälper till i en välgörenhetsbutik och därigenom har möjlighet att tillskansa sig de bästa varorna själv,

kan det ånyo kallas ideellt arbete ?

- Om det ger en viss status att arbeta ideellt; samma fråga igen.

Och hur många gånger har inte Arbetsförmedlingen prackat på någon en sysselsättning i ett välgörenhets-sammanhang ?

.

Det jag undrar är :

__________

- Är de 51 procenten 51 relativa procent ?

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=2489

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu