Kokt Hans o Greta.nu » Sexualitet

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Blev sexbehovet glömt i trappen ?

_____

“- Sitt nu här och vänta, Olga,

snart kommer onani-patrullen !”

Är det så det kommer låta på våra vårdinrättningar i en snar framtid ?

Eller kanske så det alltid borde ha låtit…?

För visst är den vårdapparat, som dagligen möter våra funktionsnedsatta medborgare, ypperligt duktig på att tillgodose många av behoven på Maslows sirligt utsmyckade trappa.

Med betoning på många av.

Användandet av Maslows behovstrappa, innebär för flera forskare att ta ett gammalmodigt eller kontroversiellt grepp för att beskriva en människas alla behov och jag är säker på att det finns åtskilliga relevanta modeller.

Men finns någon lika tydlig ?

Vi är ju sedan barnsben vana vid att framhärda hur våra utvecklingsstadier visualiseras på olika typer av trappsteg.

Både i och med den klassiska “Människans åldrar”, som alltid hängde i skolsysters väntrum…

…och på den mer skrattframkallande planschen “Mannens åldrar”, där man visar att mannen faktiskt umgås med unga, storbystade kvinnor hela livet, från födsel till vårdinstitution.

Så trappan torde väl vara en inte alltför missvisande förklaringsmodell ?

Trapporna går ofta uppåt. Med de viktigaste behoven längst ned.

Först visas behoven av mat för dagen, frisk luft och tak över huvudet.

På de övre stegen, mer abstrakta, men för den delen ej oviktiga behov, så som trygghet, spegling och självförverkligande.

.

..- Vem vinner ? – Luther eller Maslow ?

Inom vården arbetar man mycket med vårdtagarnas kreativitet och självbild.

Man ger patienterna mat. Man klär på dem, om än vid lite lustiga tidpunkter.

Man tillfredsställer deras behov av att hjälpa till, t.ex. genom att de får vara med och baka. Och de blir underhållna.

Men blir de också tillfredsställda på det sexuella planet ?

- Inte ?

Enligt behovstrappan, ligger sexuell tillfredsställelse på mattkanten, strax ovanför trappsteg ett, men fortfarande en bra bit under trappsteg två; alltså tillhörande de fysiologiska behoven.

Så hur kan man inom vården slå sig för bröstet och påstå att man arbetar med människors samtliga behov, när man inte ens har tillgodosett alla de fysiska behoven ?

Dessutom saknas ju då incitament att gå vidare till de övre.

Frågorna vi måste ställa är:

- Hur hjälper vi våra trafikskadade, förlamade människor, eller för den delen, våra krumma åldringar, med de sexuella behoven ?

Och även; Vem skall hjälpa dem att bygga klart trappan som leder upp mot ett fullvärdigt liv ?

Det är konstigt att vi har gömt oss undan från dessa frågeställningar så länge.

- Är det på grund av missunnsamhet, tro ?

För om ett vårdpakets behovstrappa blir mer sirligt utsmyckad än vår egen,

__________

- skulle vi kunna ta det ?

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=2836

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu