Kokt Hans o Greta.nu » Sexualitet

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Blev sexbehovet glömt i trappen ?

_____

“- Sitt nu här och vänta, Olga,

snart kommer onani-patrullen !”

Är det så det kommer låta på våra vårdinrättningar i en snar framtid ?

Eller kanske så det alltid borde ha låtit…?

För visst är den vårdapparat, som dagligen möter våra funktionsnedsatta medborgare, ypperligt duktig på att tillgodose många av behoven på Maslows sirligt utsmyckade trappa.

Med betoning på många av.

Användandet av Maslows behovstrappa, innebär för flera forskare att ta ett gammalmodigt eller kontroversiellt grepp för att beskriva en människas alla behov och jag är säker på att det finns åtskilliga relevanta modeller.

Men finns någon lika tydlig ?

Vi är ju sedan barnsben vana vid att framhärda hur våra utvecklingsstadier visualiseras på olika typer av trappsteg.

Både i och med den klassiska “Människans åldrar”, som alltid hängde i skolsysters väntrum…

…och på den mer skrattframkallande planschen “Mannens åldrar”, där man visar att mannen faktiskt umgås med unga, storbystade kvinnor hela livet, från födsel till vårdinstitution.

Så trappan torde väl vara en inte alltför missvisande förklaringsmodell ?

Trapporna går ofta uppåt. Med de viktigaste behoven längst ned.

Först visas behoven av mat för dagen, frisk luft och tak över huvudet.

På de övre stegen, mer abstrakta, men för den delen ej oviktiga behov, så som trygghet, spegling och självförverkligande.

.

..- Vem vinner ? – Luther eller Maslow ?

Inom vården arbetar man mycket med vårdtagarnas kreativitet och självbild.

Man ger patienterna mat. Man klär på dem, om än vid lite lustiga tidpunkter.

Man tillfredsställer deras behov av att hjälpa till, t.ex. genom att de får vara med och baka. Och de blir underhållna.

Men blir de också tillfredsställda på det sexuella planet ?

- Inte ?

Enligt behovstrappan, ligger sexuell tillfredsställelse på mattkanten, strax ovanför trappsteg ett, men fortfarande en bra bit under trappsteg två; alltså tillhörande de fysiologiska behoven.

Så hur kan man inom vården slå sig för bröstet och påstå att man arbetar med människors samtliga behov, när man inte ens har tillgodosett alla de fysiska behoven ?

Dessutom saknas ju då incitament att gå vidare till de övre.

Frågorna vi måste ställa är:

- Hur hjälper vi våra trafikskadade, förlamade människor, eller för den delen, våra krumma åldringar, med de sexuella behoven ?

Och även; Vem skall hjälpa dem att bygga klart trappan som leder upp mot ett fullvärdigt liv ?

Det är konstigt att vi har gömt oss undan från dessa frågeställningar så länge.

- Är det på grund av missunnsamhet, tro ?

För om ett vårdpakets behovstrappa blir mer sirligt utsmyckad än vår egen,

__________

- skulle vi kunna ta det ?

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=2836

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Tablett mot tråkig partner ?

_____

Det finns många sätt för företag att tjäna pengar på din osäkerhet.

Visst, med dagens ruttna ekonomiska system, måste ju alla hjälpa till att höja BNP:n. Men det finns ju gränser.

Och gränsen är nådd när du som enskild individ, drabbas hårt av kvacksalvarnas och läkemedelsföretagens utnyttjande av din dåliga självkänsla.

Jag pratar här om användandet av potenshöjande medicin.

De senaste åren har det blivit allt vanligare att vi människor äter potensmedel för att stärka vår, som vi tycker, bristfälliga sexuella lyskraft.

Kvinnor äter det för att öka sin lust och höja orgasmförmågan. Män äter det i huvudsak för att få ett hårdare stånd.

Mannens självkänsla verkar fortfarande sitta i hårdheten på ståndet. Och då är vi ändå en bra bit in på 2000-talet.

Besynnerligt.

- Är det ingen som kan berätta för läkarkåren att undersökningar faktiskt visat att mannen får en skönare orgasm om penis är slak ?

Men det är det väl ingen som bryr sig om.

För då kan man ju inte tjäna pengar på de dumma stackarna och vi kvinnor kanske inte får den friktion i slidan, som vi vill ha.

Och det vore ju fruktansvärt.

.

..- Väcka liken ? -

Potenshöjande medel köps idag som aldrig förr. Både på apoteken och via internetsajter.

Men eftersom varken staten eller landstinget vanligtvis hjälper till att subventionera läkemedlen, samt att de inte är upptagbara i det s.k. högkostnadsskyddet, får man ofta helt själv stå för fiolerna.

Och då vi har blivit intalade att vi inte duger om inte männen för jämnan går omkring med diamantskärare, och kvinnorna inte ständigt är våta som aprilbäckar, så är det klart att vi, utan att blinka, tar fram tusenlapparna.

Är människan inte mer utvecklad än att vi tror att samliv är så som aporna gör det ? – In med penisen i vaginan och sedan jucka så fort som möjligt fram och tillbaka.

- Är det detta som är sex för oss ?

Potenshöjande medel har hjälpt många människor som lidit av fysisk impotens, d.v.s. som drabbats av ryggmärgsskada, diabetes, eller blodkärlsproblem att nå en ökad sexuell lust.

Men de som har en elak, dominant, illaluktande partner som de har haft sex med i fyrtio år, är det meningen att de också ska ta potenshöjande medel för att på nytt få känna kättjans ljuva vingslag fläkta ?

Det är i alla fall dessa “patienter” som medicinföretagen och internetsajterna tjänar grova pengar på.

För att inte tala om alla artonåringar som köper potensmedel för att kunna dricka folköl samtidigt som de älskar.

Och förresten…

jag har ätit Pizza flera gånger i veckan det senaste året och börjar nu bli rejält trött på det.

__________

- Finns det något piller jag kan ta, så att det blir gott igen ?

.
Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=2244

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu