Räkna ut din avkastning på investering (ROI), HÄR ↓

(Avkastningen minus kostnaderna)Ordförklaringar:

”Initial Investment” = Kostnad

”Return Amount” = Avkastning

”Return On Investment” = Avkastning på investering

 

 Räkna ut din avkastning per försäljning (ROS), HÄR ↓

(Avkastningen dividerad med antalet försäljningar)Web 2.0 scientific calculator
 

Räkna ut din kostnad per försäljning (CPA), HÄR ↓

(Kostnaden dividerad med antalet försäljningar)Web 2.0 scientific calculator