Kokt Hans o Greta.nu » Digital timer

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Nollställ din digitala timer – enkelt !

_____

Har du skaffat en digital äggklocka ?

Men är osäker på hur man nollställer den ?

- Tryck in knapparna “MIN” och “SEC” samtidigt, så nollställer du den !

Digital timer

.

När man nyss har köpt en digital timer, eller som de ibland kallas – digital äggklocka – är det ofta ganska tydligt hur man ställer in tiden.

Men det som kan vara lite svårare att förstå, är var man nollställer timern. Ibland står det inte tydligt utmärkt, hur man skall göra. Grundprincipen på de flesta timers, är att trycka in knapparna “MIN” och “SEC” samtidigt. – Då åker den digitala timerns siffror ner på noll igen.

.

Lycka till !

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

kokthans2


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=20144

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu