Kokt Hans o Greta.nu » Plågeri

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Plågar vi ihjäl våra husdjur ?

_____

Jag tycker det är väldigt bra att vi människor har husdjur.

Att det är någon som bryr sig om dem och ger dem ett längre liv.

Hur skulle världen se ut om alla djur sprang omkring vind för våg och blev överkörda av bilar och gräsklippare ?

Men som djurägare har vi en ganska delikat roll. Nämligen den som Gud fader själv. Det är vi som bestämmer allt. Och då menar jag verkligen allt. Till och med vid vilken tidpunkt djuret skall dö.

Min väninna avlivade nyligen sin katt. Hennes son hämtade katten och tog den med till en lokal veterinär, men till min stora förvåning begärde inte veterinären att se någon fullmakt innan avlivningen, utan tog bara katten och körde in den första narkossprutan.

Eftersom katten inte hade förstånd att dö, så var veterinären tvungen att ge även en andra spruta.

Inte heller den dog katten av. Så en tredje spruta fick ges. Och också en fjärde. Sedan, efter spruta nummer fyra, förstod den ointelligenta kattjäveln vinken och segnade ihop och dog, varefter veterinären stack en femte spruta, rakt i hjärtat. …… ( På katten )

Denna fantastiska akt kostade 720 kronor och tog 30 minuter att beskåda. Tur att min väninna inte var med vid själva avlivningen. Då hade väl hon dött före katten…

- Är det så här det går till ute på landets veterinärstationer ? Är man så kåt på att få avliva ett djur att man inte ens kontrollerar fullmakt innan plågeriet börjar,

och vet inte våra veterinärer hur mycket narkosmedel som skall ges ?

.

..- Öga för öga ? -

Låt oss för ett ögonblick dra en parallell till avrättningarna av dödsdömda i USA. Flertalet av dem som blir dömda till döden, exempelvis för överlagt mord, blir avrättade med giftinjektion, så kallad Lethal injection.

Men de lärde tvistar om hur smärtfritt det egentligen är med Lethal injection. Problemet är tvådelat. Dels måste avrättningspersonalen lita till att den dödsdömde har bra blodkärl, så att de kan sticka in kanylen ordentligt, vilket långt ifrån alltid har varit fallet.

Dels tvistar man om huruvida personen kan känna någon smärta när substanserna injiceras, dvs hur hög grad av medvetslöshet den dödsdömde uppnår.

Man har i USA använt en rad olika avrättningsmetoder, men ingen av dessa är bevisligen smärtfri.

Men det finns en avrättningsmetod som är garanterat smärtfri.

- Hypoxemi.

Det innebär att man stänger in en individ i ett hermetiskt tillslutet utrymme och långsamt, sänker syrenivån i luften. Eftersom hjärnan är väldigt känslig även för små sänkningar av syrenivån, inträder alltid medvetslöshet först. Innan alla vitala organ slutar att fungera.

Så med Hypoxemi ( Syrebrist ) är det alltså helt omöjligt att känna smärta. Tvärtom, så har personer som blivit utsatta för Hypoxemi och överlevt, berättat om en underbar, euforisk känsla som uppträtt precis innan de blivit räddade.

Trots att Hypoxemi ( Syrebrist ) är helt smärtfritt så används det inte som avrättningsmetod i USA. Man hävdar från federalt håll att man har kulturella och ideologiska skäl att inte använda det.

Dels anser man att den dödsdömde skall vara “vid fulla vätskor” när den dör, så att personen hela vägen skall inse att den gjort fel. Men också för att man i USA inte gillar tanken på att gärningsmannen skall komma lindrigare undan än sitt offer.

Och man får väl respektera amerikanarnas kulturella skäl när det gäller dödsdömda som begått överlagt mord.

__________

- Men, har våra husdjur också begått överlagt mord ?

.

Källor

Dr Mohan Raj, Bristol university

Professor Robert Blecker, New York law school

Professor Bonnie V Beaver, College of veterinary medicine, TexasDu kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=3569

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu