Kokt Hans o Greta.nu » Telefoni

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Teleoperatörerna binder dig på 2 år

- tiger om öppningsavgiften, vill sälja dubbla abonnemang, och skickar med mobiltelefoner med undermåliga operativsystem.

_____

Vill du skaffa hemtelefon ?

Var då mycket försiktig,

- teleoperatörerna vill binda upp dig på 24 månader !

Nu har jag och redaktionen granskat ett antal teleoperatörer,

och det gäller teleoperatörer som säljer fast telefoni* (hemtelefoni), och tillhörande utrustning till kunder.

Vår granskning har visat att det är vanligt att kunderna binds upp på extremt ofördelaktiga tvååriga abonnemang, när de tecknar avtal för hemtelefoni.

Detta trots att regeringen redan för flera år sedan, lade fram ett förslag om att begränsa bindningstiden till max sex månader för alla teleoperatörer.

Men någon sådan begränsning har ännu inte skett.

Vem vet, – dåvarande statsministern kanske var polare med ägarna till någon av Sveriges största teleoperatörer – och då är det ju naturligtvis inte lätt att klamra sig ur vänskapens bojor…

När du tecknar ett telefonabonnemang, och går med på att binda upp dig på två år, så innebär det i praktiken att dina möjligheter att bryta kontraktet och byta till en annan teleoperatör under denna tvåårsperiod, minst sagt är begränsade,

och det betyder, att om du hastigt måste flytta, exempelvis för att de skall renovera din lägenhet, eller för att de skall sanera efter brand eller vattenläcka och du måste flytta till en ny bostad,

så är det inte alls säkert att din nya bostad har de telejack som krävs, för att du skall kunna använda din telefon under denna tvåårsperiod.

Det finns ju så många olika sätt att ta emot telefoni nu för tiden, både via antenn, “tre hål i väggen”, fiberutgång, telejack, och så vidare.

Sedan finns det många olika teleoperatörer också, och man måste ofta anpassa sig till vilket telebolag “huset” är anslutet till.

I de senaste, moderna lägenheterna är det till exempel mycket vanligt att televerkets gamla jack saknas.

Och det resulterar i att om man har bundit upp sig på ett tvåårigt abonnemang hos någon operatör som använder sig av televerkets gamla kopparledningar och jack, så kommer man alltså inte att kunna använda det telefonabonnemang som man har skrivit på ett tvåårigt kontrakt för.

Och likadant, om man har tecknat sig på två år hos en operatör som erbjuder telefoni via fiberledning, så kanske den nya lägenheten inte har fiberutgång, och så vidare, och så vidare.

Det här innebär att det i slutändan kan bli mycket dyrt för kunden,

- för inte nog med att man måste teckna ett helt nytt telefonabonnemang för att kunna ringa i den nya bostaden,

så kommer räkningarna inramlande från den gamla teleoperatören, parallellt med räkningarna från det nya telefonbolaget.

På det här sättet sitter kanske tusentals människor idag och betalar dubbla telefonräkningar helt i onödan,

- för pengar som de skulle ha kunnat göra mycket annat roligt för.

Och teleoperatören skrattar gott på kundernas bekostnad, och håvar in miljarderna.

- koncernledningen har lyckats med “säljkursen”.

Och, som om det här inte vore nog, så har våra undersökningar visat att de säljare, som ringer och säljer telefoni till människor, väldigt ofta tiger om den så kallade öppningsavgiften.

En öppningsavgift, är en liten avgift som dras av dig, varje gång du startar upp ett nytt samtal.

En säljare är skyldig att redovisa alla kostnader som tillkommer kunden, utan anmodan,

men det är klart – går det att få en extra kund och därigenom tjäna en extra slant för säljaren och teleoperatören, genom att strunta i att nämna öppningsavgiften, så gör de självklart det,

tigandet är nämligen en säljares allra bästa vän !

.

..- Ökar sin merförsäljning med ‘halvdassiga’ mobiltelefoner -

Och ofta försöker de slingra sig, när kunderna ifrågasätter varför säljaren inte nämnde öppningsavgiften, med exempelvis:

“Ja, det är klart det tillkommer en öppningsavgift, det vet väl alla, det trodde jag att du förstod”, eller något i den stilen.

- De projicerar alltså sina egna misstag på kunden.

Därför kan det vara bra att vara medveten om att det, förutom alla andra avgifter, nästan alltid tillkommer en öppningsavgift för varje telefonsamtal.

Under den här tvåårsperioden, medan du väntar på att det gamla, “oanvändbara” telefonabonnemanget skall löpa ut, är det dessutom vanligt att det ringer säljare från samma telefonbolag, och vill sälja på dig ytterligare ett abonnemang,

- samma abonnemang som du alltså redan har.

Och när man påpekar för säljaren att man redan är kund hos dem, och att man har tecknat ett nytt avtal helt nyligen, så svarar ofta säljaren någonting i stil med,

“- oj, det såg jag ingenting om i mina papper.”

Så teoretiskt sett, skulle det därför kunna ringa hur många säljare som helst från samma telefonbolag och erbjuda samma abonnemang till dig,

- för alla dessa säljare har uppenbarligen ingen kontakt sinsemellan.

Säljarna är dessutom ofta pigga på att sälja på kunderna olika typer av tilläggserbjudanden i samband med att man skaffar hemtelefon,

det kan till exempel vara ett medlemskap i någon tjänst för streamad musik, en bärbar dator, en surfpad, eller en smartphone.

Men vi på redaktionen vill verkligen varna dig för att tacka ja till dessa tilläggserbjudanden,

för dessa “hastverk” är sällan fördelaktiga för kunderna,

utan är bara till för att telefonbolaget skall öka sin merförsäljning, det vill säga, försäljning till redan befintliga kunder, och därigenom få binda fast dig i ännu fler affärskontrakt.

Och inte sällan är det andra klassens operativsystem som medföljer de smartphones som säljaren erbjuder som tilläggserbjudande,

- operativsystem som “ingen annan” använder,

och man kommer att få ett rent helvete att få dessa att bli kompatibla med de operativsystem som personerna i ens vänkrets har.

Det blir ofta problem med filöverföringar och lagring av bilder med mera, om man använder ett operativsystem som man inte själv har valt och har kunskaper om från början,

och även reparatörer och supportpersonal, som är satta att svara på kundernas frågor, kan även de, sakna kunskap om dessa operativsystem som säljarna “skickar med”.

Det händer till och med att supportpersonal säger: “Just den här typen av telefon har jag aldrig sett förut, vad är det för konstiga flikar på skärmen ?”, när man kommer in med telefonen i butiken och behöver hjälp.

Men ändå är det alltså en telefon, som det företaget erbjuder.

Så det kan därför vara bra att inte lockas av dessa säljares tilläggserbjudanden, trots att de i stunden verkar förmånliga,

utan istället själv behålla kontrollen, genom att i lugn och ro hemma på kammar’n välja ut vilka produkter som man vill köpa.

__________

För glöm inte bort en sak – Att skynda sig att fatta ett beslut som rör ens ekonomi, är aldrig bra.

.

Så här minskar du risken att bli lurad av en teleoperatör - 5 steg:

.

1. Acceptera aldrig någon bindningstid. En bindningstid kommer att begränsa din handlingsfrihet när det gäller att byta telebolag. (Det kan dock förekomma en uppsägningstid, och då bör den vara max 1 månad, och ömsesidig mellan dig och företaget.)

2. Fråga alltid om det tillkommer extra avgifter, exempelvis öppningsavgifter, och fråga hur höga de är.

3. Varning för att teckna flera likadana abonnemang samtidigt !

4. Ta inte emot några tilläggserbjudanden från säljaren. De är inte till för din skull, utan för företagets skull.

5. Läs igenom avtalet som skickas med ditt abonnemang. Om det finns paragrafer där du förlorar och företaget tjänar, bör man aldrig gå med på avtalet.

.

* Med “Fast telefoni” menar vi i den här artikeln alla typer av telefoner som man endast använder hemma.

.

     Kommentera artikeln,  HÄRDu kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=18316

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu