Kokt Hans o Greta.nu » AC Adaptor

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Vad betyder texten på nätadaptern ?

_____

Vad innebär det som står på trafon ?

Undrar du vad alla märkliga tecken betyder ?

- Vi ger dig svaren !

.

Har du en transformator därhemma, som du inte vet vad den passar till för utrustning? Då kan du vara helt lugn – vi hjälper dig att tyda de konstiga tecknen, som står på trafons etikett ! En nätadapter finns i två olika utföranden, AC/DC adaptor, så kallad likströmstrafo, och AC/AC adaptor, så kallad växelströmstrafo. AC/DC-adaptern, hämtar växelström från vägguttaget och ger likström till vår utrustning. AC/AC-adaptern tar växelström från vägguttaget, och ger ut växelström till vår tekniska utrustning.
(Bild på en likströmstrafo, och en växelströmstrafo)
Har du en transformator därhemma, som du inte vet vad den passar till för utrustning ? Då kan du vara helt lugn – vi hjälper dig att tyda de konstiga tecknen som står på trafons etikett !
.
En nätadapter finns i två olika utföranden – AC/DC adaptor, så kallad likströmstrafo, och AC/AC adaptor, så kallad växelströmstrafo.
AC/DC-adaptern hämtar växelström från vägguttaget, och ger likström till vår utrustning. AC/AC-adaptern tar växelström från vägguttaget, och ger ut växelström till vår tekniska utrustning.
.
(Bild på en likströmstrafo, och en växelströmstrafo)

En trafo, används i de fall där den tekniska utrustningen, exempelvis en hårtork, en elgrill, eller en rakapparat, inte har en egen inbyggd transformator. Då behöver man externt omvandla de cirka 230 volt som finns i våra svenska vägguttag, till en lägre voltnivå – ofta mellan 3 och 15 volt. Det är då nätadaptern kommer väl till pass.

Vi kommer nu att gå igenom hur du tyder det som står på nätadapterns etikett. Låt oss börja med likströmstrafon:

.

Exempel på en typisk AC/DC-adapter (även kallad Likströmstrafo”):

.

Närbild på likströmstrafons etikett

.

1: V41-09D-450. Detta är trafons modellnummer.

2. INPUT:  230 V ~ 50 Hz. Dessa tecken innebär att trafon tar 230 Volt växelström som svänger i 50 Hertz, från vårt vägguttag. Tecknet för växelström är: ~ . I våra svenska vägguttag finns det lite drygt 230 Volts spänning, och det ökar hela tiden från år till år. – Mängden Volt är dock inte samma i alla vägguttag, utan det kan skilja på ett par Volt upp eller ned.

3. OUTPUT:  9V = 450mA 4VA. Det här betyder att adaptern ger ut 9 Volts likström, med 450 milliAmperes strömstyrka, i 4 VoltAmpere (skenbar effekt). Man tar bara spänningen gånger strömstyrkan, så får man fram VoltAmperen. Det här betyder i praktiken, att den utrustning som man ansluter till denna trafo, bara får förbruka 9 Volts spänning och 450 milliAmperes strömstyrka, annars kommer nätadaptern att “gå varm” och slitas ut i förtid.

4. S-märkning. S-märkningen innebär att denna transformator är testad och certifierad av en oberoende part inom EU.

5. N-märkning. N-märkningen innebär att transformatorn uppfyller grundkraven inom den norska marknaden.

6. Symboler för polaritet. Dessa tecken innebär att plusledaren skall vara kopplad på höljet (eng: Ring), och minusledaren skall vara kopplad på centrum (Eng: Tip). När det gäller växelström gäller inte plus och minus, utan istället fas och nolla.

7. D-märkning. D-märket innebär att trafon motsvarar grundkraven inom landet Danmark.

8. FI-märkning, innebär att trafon uppfyller grundkraven inom Finland.

Kvadraten under, (kvadrat i kvadrat) innebär att trafon är dubbelisolerad – det vill säga, det behövs ingen extra jordning av trafon, för att den skall kunna användas säkert. (Att trafon är dubbelisolerad, innebär i praktiken att den är extra säker mot stötar.)

9. Denna symbol, talar om att trafon bara får användas i inomhusmiljö.

10. Den här symbolen, innebär att trafon bara får utsättas för normala inomhustemperaturer.

.

Exempel på en AC/AC-adapter (Även kallad “Växelströmstrafo”):

.

Närbild på likströmstrafons etikett

.

1. G090030A25. Detta är trafons modellnummer.

2. INPUT:  230V ~ 50 Hz 45 mA. Dessa tecken innebär att trafon, ur vårt vägguttag, tar 230 Volt växelströms spänning, som alternerar i 50 Hertz, i 45 milliAmperes strömstyrka. (milliAmpere betyder tusendels Ampere).

3. OUTPUT:  9V ~ 300 mA 2.7 VA. Detta innebär att trafon ger ut 9 Volts växelströmsspänning, med 300 milliAmperes strömstyrka, i 2,7 VoltAmpere (skenbar effekt). VoltAmperen får man fram genom att multiplicera spänningen med strömstyrkan.

5. GS-märkning. (Geprüfte Sicherheit), är en säkerhetscertifiering från Tyskland, som innebär att produkten har genomgått rigorösa säkerhetstester vilka gäller i hela EU-området.

5. Denna symbol, innebär att man bara får använda trafon i inomhusmiljö.

AC/AC-adaptor. Detta innebär att trafon tar växelström (Alternating Current) från vårt vägguttag, och även ger ut växelström till vår utrustning.

7. CE-märkning. Detta är en symbol för att produkten motsvarar rigorösa säkerhetsföreskrifter, både vad gäller hälsa och miljö, inom EU och EES-området.

Dubbelkvadraten bredvid, betyder att trafon är dubbelisolerad – det vill säga, ingen extra jordning krävs för att produkten skall vara säker att använda.

8. Denna symbol, innebär att trafon max får utsättas för 125 graders värme.

.

Övrig information:

Likström, (DC, Direct Current) innebär att strömmen bara går åt ett håll hela tiden. Här gäller det att hålla reda på polvändningen, för det finns alltid en plus- och en minusledare.

Växelström, (AC, Alternating Current) innebär att strömmen växlar håll hela tiden i olika svängningsfrekvens (Hertz). Här pratar man inte om plus- och minusledare, utan om fasledare och noll-ledare. Här är det inte viktigt med polvändningen, utan här kan man utan problem korsta fasledaren och noll-ledaren.

En AC adapter kan, om den används rätt, hålla i många år. Det finns exempel på transformatorer som har fungerat klanderfritt i över 40 år. Men för att vara på den säkra sidan bör man köpa några extra AC adaptors att ha i reserv därhemma, eller backa upp den tekniska utrustningen med batterier. För helt plötsligt går trafon sönder, och den kommer inte att varna innan.

Lycka till !

.

SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=20338

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu