Kokt Hans o Greta.nu » Fastighet/teknik/säkerhet

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

NYTT! Vanliga rökdeckare triggas även av ljud

Världsunik granskning av rökdetektorer och vibrationer

- Stora merkostnader för automatlarm – Fastighetsägarna ovetande – Larmföretagen ovetande – Brandkårerna ovetande -

.

Används så kallade rökdetektorer i Ditt hus ?

Var då medveten om att dessa är felkalibrerade,

rökdeckarna reagerar nämligen på både rök och ljud !

Nu har vi granskat vanliga branddetektorer, eller “rökdeckare” som de i vardagligt tal ibland kallas.

Detta är små apparater som sitter i taket eller på väggen och som skall känna av om det börjar brinna i ett rum:


Bild på en typisk “rökdeckare”

Rökdetektorer finns installerade i alla offentliga byggnader, såsom exempelvis skolor, sjukhus, myndigheter, företag, idrottshallar, etcetera och de är ibland kopplade till ett så kallat automatlarm som går direkt till SOS alarm (”Larmcentralen”).

Automatlarmet kan vara inställt på olika sätt, – endera rycker räddningstjänsten ut direkt efter att automatlarmet har gått, eller också finns det en toleranstid på några minuter så att man skall ha möjlighet att stänga av automatlarmet ifall det inte brinner någonstans,

- och då kan man också slippa den kostnad som det innebär att räddningstjänsten rycker ut.

- Joniserande, optisk, eller vattensprutande -

En rökdeckare kan vara konstruerad på flera olika sätt:

Ibland är den joniserande, det vill säga att det finns ett radioaktivt ämne i innandömet, som skickar alfapartiklar till två metallplattor inne i rökdeckaren.

Rökdeckaren kan också vara optisk och alltså visuellt reagera på rök/dimma,

eller också bestå av en vattenspridare som skall spruta vatten ifall det börjar brinna.

- Triggas av vibrationer -

Problemet med dessa detektorer är att de inte bara känner av rök/värme/brand, utan att de även går igång av vibrationer.

Och det är ofta starka och höga ljud som får linserna/plattorna i rökdeckaren att reagera.


Bild på kameraskydd/rökuppsamlare till en optisk rökdetektor. De röda pilarna visar de gångar där brandröken kommer in och blir synlig för de kameror som finns inuti rökdetektorn.

.

Många fastighetsägare/byggfirmor som beställer rökdetektorer till sina fastigheter, beställer dem i tron att deckarna endast skall känna av rök, men blir ofta förvånade över hur många automatlarm som går igång, trots att ingen rökutveckling har skett.

Varje falskt automatlarm som räddningstjänsten åker ut på, kostar flera tusen kronor för verksamhetsansvariga/fastighetsägaren.

.

- Falska automatlarm stressar brandkåren -

När räddningstjänsten kommer fram till en fastighet där det har gått ett automatiskt brandlarm, men där man inte kan hitta någon brand eller rök, blir brandmännen ofta stressade och förvirrade, eftersom då de skall kvittera automatlarmet måste de ibland leta igenom hela fastigheten efter rätt automatlarm, då det inte finns någon brand eller röklukt att ta hjälp av för att ta reda på vilket automatlarm som har löst ut och varför det har löst ut.

Addera till detta, att de fastighetskartor som räddningstjänsten använder för att leta på ett brandlarm, kanske inte stämmer på grund av ombyggnader i huset,

och det förekommer också att nycklarna som räddningstjänsten har, inte passar, på grund av att man har bytt lås, etcetera.


.

Vår granskning av rökdeckare har visat att dessa inte riktigt fungerar som det är tänkt och att detta orsakar extra kostnader för verksamheter och fastighetsägare.

Rökdetektorerna känner alltså inte bara av rök, utan misstolkar informationen som de får från vibrationer av starka och höga ljud och tror att detta är rök.

Rökdeckarna kan exempelvis reagera på en dammsugare som avger ett högt bi-ljud, idrottshallar där skosulor gnisslar mot underlaget och där idrottsutövarna skriker och tjoar, eller i konsertlokaler, där kraftiga eller höga musiktoner flödar ut mot tak och väggar.


Bildexempel på en frekvenskurva av ljud

.

Vår undersökning visade att rökdetektorerna alltså är felkonstruerade och att inga instanser är medvetna om detta – varken leverantörerna av rökdeckare, fastighetsägarna, eller brandkåren.

Det är således inte konstigt att andelen automatiska brandlarm är väldigt hög.

Ett tips till er som tillverkar rökdetektorer kanske kan vara att göra lite ljudtester innan rökdeckaren levereras, och därefter finjustera rökdeckaren så att den endast reagerar så som syftet med den är.

Och ett förslag till er som har rökdeckare i rum där det finns höga ljud, är att tillfälligt stänga av rökdeckarna just när det höga ljudet pågår och istället ha brandvakter i dessa lokaler.

.

Extra information

Slutligen kan vi här visa några exempel på verksamheter där rökdeckare skulle kunna triggas av ljudvibrationer:

Musikevenemang


En konsert är ett typiskt exempel på företeelser där en rökdeckare skulle kunna gå igång. Tonerna från musikinstrumenten bildar mycket kraftfulla ljudvibrationer som rökdeckaren kan feltolka som brandrök.

Dammsugning


Det högfrekventa bi-ljudet av dammsugarens motor, kan få en rökdetektor att börja larma.

Sportevenemang

Hejande, skriande, och skosulors gnisslande ljud mot underlaget skulle kunna trigga igång en rökdeckare !

.

Så här fungerar en joniserande rökdetektor:

B. Normalläget (högra sidan): Batteriet skickar ström till två metallplattor. Det radioaktiva ämnet i botten skickar upp alfapartiklar som färdas uppåt och nedåt mot metallplattorna och bildar en sluten krets. Larmet är tyst !

A. Larmläget (vänstra sidan): Rökpartiklarna som kommer in i branddetektorn gör så att alfapartiklarna blir oladdade och slutar att färdas mot metallplattorna. Kretsen blir öppen (bryts) och rökdetektorn kommer att börja larma.

.

En optisk rökdetektor är en anordning som i huvudsak består av några kameror, eventuellt en värmeavkännare och några varningslampor som börjar lysa när larmet är aktiverat.

.

Information om granskningen:

Vår undersökning av rökdeckare och vibrationer, skedde mellan åren 2008 och 2018 och vi har endast undersökt rökdeckare som sitter i offentliga byggnader (Inte brandvarnare för hemmabruk alltså).

.

    Kommentera här !

.

    HEM


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25815

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu