Kokt Hans o Greta.nu » Slav

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Aisopos och den pratsjuke” – fabel !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. / Handlar om när slaven Aisopos blev störd av en pratsjuk man, på väg hem till sitt arbete…

.

Eftersom Aisopos var den ende slaven i hushållet,

blev han en dag beordrad att anordna middagen.

Aisopos gick runt med sin lykta i hela staden, för att försöka få eld,

och fick till slut sin lampa tänd, i ett av husen.

På vägen hem, genade han över stadens torg, eftersom han var stressad.

.

En pratsjuk man stoppade då honom, och sade:

- “Vad söker du med ljus och lykta mitt på ljusa da’n ?”

Då svarade Aisopos:

- “En vettig människa”.

Om den pratsjuke förstod Aisopos pik, bör han ha insett att han brast i medmänsklighet,

genom att gå fram och störa en jäktad person, med ett så torrt skämt.

.

Betydelse: “Man bör ej störa någon på dennes väg.” eller “Man bör inte tråka någon med torra skämt.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22847

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Aisopos och den förrymde slaven” – fabel !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. / Handlar om när Aisopos talade den förrymde slaven till rätta, och fick honom att gå tillbaka till sin herre…

.

En dag mötte Aisopos grannens slav, gående på vägen.

Slaven hade rymt från sin herres hus.

Aisopos frågade slaven:

Varför har du rymt ?

Slaven svarade:

- “Du skall få förklaringen,

för dig kan man verkligen lita på.”

Slaven fortsatte:

“Jag får ständigt stryk, får ytterst lite mat,

blir ofta utkörd i skogen, helt utan färdkost.

.

Äter min herre hemma, får jag stå och arbeta för honom hela natten,

och äter han borta, får jag sova i en gränd.

Efter så många år i tjänst, förtjänar jag frihet.

Om jag hade gjort det minsta fel, skulle jag finna mig i det hela,

men jag är aldrig mätt,

och måste dessutom tåla husbondstyranni.

Av dessa skäl, och andra som jag inte har tid att nämna, skall jag ge mig av.

Och jag skall stjäla mig fram.”

Då påpekade Aisopos:

- “Om du har fått utstå dessa lidanden utan att ha begått något brott,

hur tror du dina lidanden blir, om du börjar stjäla ?”

Aisopos råd, skrämde slaven från att fly.

.

Betydelse: “Man vet vad man har, men inte vad man får“, eller “Att fly från något hemskt, kan göra det hela ännu värre“, och så vidare.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22841

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu