Kokt Hans o Greta.nu » Slav

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Aisopos och den pratsjuke” – fabel !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. / Handlar om när slaven Aisopos blev störd av en pratsjuk man, på väg hem till sitt arbete…

.

Eftersom Aisopos var den ende slaven i hushållet,

blev han en dag beordrad att anordna middagen.

Aisopos gick runt med sin lykta i hela staden, för att försöka få eld,

och fick till slut sin lampa tänd, i ett av husen.

På vägen hem, genade han över stadens torg, eftersom han var stressad.

.

En pratsjuk man stoppade då honom, och sade:

- “Vad söker du med ljus och lykta mitt på ljusa da’n ?”

Då svarade Aisopos:

- “En vettig människa”.

Om den pratsjuke förstod Aisopos pik, bör han ha insett att han brast i medmänsklighet,

genom att gå fram och störa en jäktad person, med ett så torrt skämt.

.

Betydelse: “Man bör ej störa någon på dennes väg.” eller “Man bör inte tråka någon med torra skämt.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22847

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu