Kokt Hans o Greta.nu » Sjukdomar

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Coronapandemin – Syret under attack !

- Virusets verkningar blir olika, beroende på hur blodets “nukleotida struktur” ser ut -

.

Viruspandemin SARS-CoV-2 (Covid-19) är en enorm tragedi i hela världen, eftersom viruset orsakar så mycket smärta och död.

Vid en jämförelse med tidigare pandemier är Coronapandemin den epedemi som kanske har orsakat mest strukturella samhällsförändringar*1.

Coronaviruset är ett så kallat RNA-virus som har förmågan att föröka sig i och ta över värdkroppen och ändra i cellernas DNA.

Coronaviruset ändrar DNA:t genom att målsöka*2 Hemoglobinet, det vill säga de röda blodkropparna, fästa sig själv på ytan på en blodkropp och stjäla syre- och vätemolekylerna, det vill säga vattnet ur cellkärnan.

Syremolekylen som Coronaviruset vill åt sitter i den så kallade nukleotiden, i en kvävebas som heter Femkarbonsocker (eng:”Fivecarbonsugar”).

När Coronaviruset har kidnappat syremolekylen hindras blodets syretransport och värdkroppen får i och med det svår syrebrist.

Viruset har därmed utfört sin grundläggande uppgift – att kontrollera kroppen på cell-nivå.

.

Vilken typ av människor är “måltavla” för Coronaviruset ?

Eftersom Coronaviruset är ute efter syret*3 är det i första hand intresserat av att infektera människor som har ett syrerikt blod, så kallat hemoglomt blod.

De som har det syrerikaste blodet är människor med blodgrupperna A, B, och AB.

Dessa människor har alla en syremolekyl fäst på en av kolmolekylerna i sina nukleotider.

Liknande förhållanden såg vi i Tuberkulos-epidemierna och i Malaria-epedemierna, samt i de tidigare utbrotten av SARS och MERS, där måltavlan för viruset/bakterien även i dessa fall var det syrerika blodet, det vill säga Hemoglobinet.

Det har också gjorts åtskilliga vampyrböcker och vampyrfilmer på detta tema, där de klassiska epedemierna som Tbc, Digerdöden och Malaria, har varit inspirationskällorna till dessa filmer (exempelvis “Draculas dotter (1936)”, “Vampires” (1998) eller “I Draculas klor” (1958).

Ofta har rollinnehavarna i filmerna lämnats likbleka och livlösa, efter att “vampyren” har sugit livet ur dem – en vampyr som egentligen är ett förmänskligat fiktivt virus.

Innan Tuberkulosen fick sitt egentliga namn på 1800-talet, kallades sjukdomen för “The Consumption”, alltså ungefär “Konsumtionen”, eller “Förtärandet”.

Detta säger väl en hel del om hur folk såg på lungsotens miserabla verkningar ?

.

Människor med blodgrupp O klarar sig bättre från viruset.

Människor som har blodgrupp O (från tyskans Ohne”, alternativt O från Originalblod) eller “Noll”, som vi ibland säger, har ett syrefattigare (hemokromt) blod och använder koldioxid och kväve som de huvudsakliga ämnena för energiutvinningen (metabolismen).

Blodgrupp O kan därför fortsätta att “andas” som om inget hade hänt, när Coronaviruset infekterar blodkropparna.

Blodgrupp O har dock ett naturligt handikapp vid svårare ansträngning, då blodet inte klarar av att metabolisera syret lika effektivt som de andra blodgrupperna, vilket ofta resulterar i andfåddhet och syrehunger vid fysisk ansträngning.

.

Blodgrupp O saknar en syregrupp

Blodgrupp O saknar alltså den för viruset viktiga syregruppen, som skall sitta på ena kolmolekylen i nukleotiden.

När Coronaviruset försöker att få tag i syregruppen, finns där ingen och viruset kommer så småningom att ge upp och självdö*4.

De döda viruspartiklarna kommer sedan att utsöndras genom automatisk sekretion, det vill säga genom svettningar, hosta, ökad avföring, utandning, etcetera.

Detta överensstämmer väl med den feberökning och de diarréer och förkylningssymptom som ofta kan ses hos människor med blodgrupp O, då dessa blir angripna av viruset.

.

Olika genetiska förutsättningar att bekämpa Covid-19

När viruset kommer in i kroppen och försöker att fästa på blodkropparna och ta över värdkroppen, har de olika blodgrupperna olika förutsättningar att bekämpa viruset.

Blodgrupp O, med sitt artonsträngade DNA, har det mest effektiva och välbalanserade immunförsvaret och lyckas ofta med hjälp av vita blodkroppar*5 oskadliggöra viruset och sedan utsöndra de döda viruspartiklarna genom automatisk sekretion (hosta, svett, urin, utandning).

Blodgrupperna A, B, och AB har med sina tolvsträngade DNA-molekyler, sämre förutsättningar*6 att bekämpa viruset och kommer istället att löpa amok genom att starta cytokinstormar och att koagulera blodet (klumpa blodet) för att försöka bekämpa viruset. Något som har visat sig vara en icke framkomlig väg för immunförsvaret.

Det kan därför kanske vara bra för de människor som har blodgrupperna A, B, och AB att försöka att öka utsöndringen, exempelvis genom att bada bastu, eller att dricka ordentligt med vätskedrivande dryck på morgnarna ?

Att få på sig mycket solljus och att ta ett tillskott av vitamin D, har också visat sig vara effektivt för blodgrupperna A, B och AB.

Avslutningsvis kan man undra om inte alltihop till slut handlar om den urgamla kampen mellan syret och kvävet, leran mot järnet, gott mot ont, Gud mot Djävulen, Jin mot Jang.

- Inget nytt under solen alltså ?

.

Fotnoter:

*1 = Med Strukturella samhällsförändringar, menar vi att denna pandemi har belastat samhällsekonomin på ett sätt som inte står i proportion till antalet dödsfall, vid en jämförelse med tidigare epedemier/pandemier.

*2 = Detta är endast en förenklad visualiserng. Det är egentligen inte viruset som målsöker, utan kroppens celler som tar emot viruset.

*3 = Huruvida Coronaviruset är ute efter någonting eller inte blir en filosofisk fråga, eftersom ett virus inte är levande materia och därmed inte med sin intelligens kan besluta sig för att utföra något.

*4 = Med självdö, menar vi egentligen bli inaktiverat.

*5 = När viruset kommer in i en person som har blodgrupp O, behandlar immunförsvaret oftast viruset som en inkräktare och kommer att aktivera försvaret (mördarceller, ätarceller, B-celler, T-celler etcetera) för att oskadliggöra viruset.

*6 = När viruset kommer in i en person som har blodgrupp A, B, eller AB, behandlar immunförsvaret oftast viruset som en kroppsegen partikel, vilket gör att viruset osett kan infektera stora delar av kroppen. Immunförsvaret kommer till slut att reagera, men då alltför starkt, vilket riskerar att skada värdkroppen.

.

Kommentera artikeln, HÄR >

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26791

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu