Kokt Hans o Greta.nu » Musik

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Gör din egen instrumentkabel – för 64 kronor

- utan att behöva skruva eller löda !

.

Behöver du instrumentkabel ?

- Då kan du tillverka en själv !

Det kostar bara cirka 64 kronor att göra en egen !

.

Exempelbild på den färdiga kabeln:Du behöver – 4 saker:

.

Tvåledad kabel (stereosladd)………..Teleplugg, stereo

..  ..

Avbitare………………………………………………..Tillböjare

……..

.

.

Vi i redaktionen på Kokthansogreta.nu, har kommit på ett sätt att tillverka sin egen instrumentkabel, utan att varken behöva löda, eller skruva.

Lödning kan vara hälsovådligt, såvida man inte har ett utsug i direkt anslutning till där man sitter och löder, och att hålla på med så små skruvar som krävs för dessa kontaktdon, kan vara väldigt pillrigt.

Vår princip är istället att med hjälp av en tillböjare (ett slags nyptång), nypa fast kabeln vid kontaktdonet, och därigenom få en nästintill perfekt signalöverföring.

Det finns tre sätt att tillverka en instrumentkabel på, 1. obalanserat 2. halvbalanserat, och 3. balanserat, allt beroende på vilka behov du har.

Vi kommer nu att illustrera dessa tre sätt:

(Observera att vi skiljer på den sändande änden av kabeln, och den mottagande änden, och det kan därför vara bra om man markerar de olika ändarna, med olikfärgad tejp, eller krympslang.)

Förklaringar:

Liten kontaktflik = HOT

Mellanstor kontaktflik = COLD

Lång kontaktflik = JORDFLIK

.

.

1. Så här gör du en obalanserad kabel

Sändande ände……………………………………Mottagande ände

(Sändande ände: Ledare ett & två ihop på “hot”. Skärm på “jordflik”. Mottagande ände: Ledare ett & två ihop på “hot”.
Skärmen avklippt.)

.

.

2. Så här gör du en halvbalanserad kabel

Sändande ände………………………………..Mottagande ände

(Sändande ände: Ledare ett på “hot”. Ledare två & skärm på “jordflik”. Mottagande ände: Ledare ett på “hot”. Ledare två på “cold”. Skärmen avklippt.)

.

.

3. Så här gör du en balanserad kabel

Sändande ände…………………………………….Mottagande ände

.

(Sändande ände: Ledare ett på “hot”. Ledare två på “cold”. Skärm på “jordflik”. Mottagande ände: Ledare ett på “hot”. Ledare två på “cold”. Skärmen avklippt.)

.

.

Så här färdigställer du instrumentkabeln – 6 steg:

.

.

Steg 1: För ned telepluggens skyddshölje på sladden:


.

.

Steg 2: Med avbitartången vänd “upp och ned”, skalar du nu sladden


.

.

Steg 3: Nyp fast kontakttungan, över tråden


.

.

Så att det ser ut ungefär så här:


.

.

Steg 4: Dra fram telepluggens skyddshölje över kontakten, och skruva åt


.

.

Klart !

.

.

Lite övrig information:

Det är dyrt att köpa en färdigtillverkad instrumentkabel (telekabel) i en musikaffär idag, i synnerhet om man skall ha den balanserad.

Det kan kosta över 500 kronor, för en kabel som är av hyfsad kvalitét och längd.

Därför har vi på redaktionen hittat ett betydligt billigare sätt, nämligen att köpa en bit stereokabel, och lösa 6,3 mm-pluggar, och göra en egen kabel. Och då klarar man sig på cirka 64 kronor, för både sladden och telepluggarna.

Det är naturligtvis allra bäst, om man kan få tag på guldpläterade telepluggar, just därför att guld är så bra mot oxidering.

Efter samtal med ljudteknikern Jimmy Nordhaug-Carlson, beslutade vi oss för att klippa av skärmen på mottagaränden, för att förhindra så kallade brumslingor.

Skärmens (jordstrumpans) uppgift, är att stänga ute elektromagnetiska fält, så att de inte drabbar instrumentkabeln.

Jordstrumpan som ligger runt sladden, fungerar som en så kallad Faradays bur, vilket innebär att skärmens hål, måste vara mindre än det högsta brusets våglängd, för att skärmen skall fungera optimalt.

.

KOMMENTERA ARTIKELN HÄR

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=16275

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu