Lösning på Melodikrysset, v.23, år 2013

Vecka 23,  år 2013:

Vågrätt 1 = ARVINGARNA

Lodrätt 1 = ADOLPHSON

Lodrätt 2 = VATTEN

Lodrätt 3 = GES

Lodrätt 4 = RUBEN

Lodrätt 5 = ALL

Vågrätt 6 = TRE

Vågrätt 7 = SIBEL

Vågrätt 8 = LITEN

Vågrätt 9 = ERNST

Lodrätt 9 = ELTON

Lodrätt 10 = STOR

Vågrätt 11 = HÄNDEL

Lodrätt 12 = DANS

Vågrätt 13 = TOTO

Vågrätt 14 = NILSON

.

Talsyntes: Klicka på den vita Play-pilen, nere i rutans vänstra hörn, för att lyssna på lösningarna för vecka 23:

.

.

Skriv ut vecka 23 HÄR

Skriv ut vecka 23 HÄR
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lösning på Melodikrysset, v.22, år 2013

Vecka 22,  år 2013:

Lodrätt 1 = CHAPARRAL

Vågrätt 2 = ASTRID

Lodrätt 3 = STRÖMSTAD

Lodrätt 4 = RÖTT

Vågrätt 5 = HIGH

Lodrätt 6 = HOFFMANS

Vågrätt 7 = TRÄ

Lodrätt 8 = ÄVENTYR

Vågrätt 9 = PANFLÖJT

Vågrätt 10 = SE

Vågrätt 11 = RASMUS

Lodrätt 12 =  KIEV

Vågrätt 13 = TWIST

Vågrätt 14 = AMANDA

Vågrätt 15 = DOVER

.

Talsyntes: Klicka på den vita pilen, nere i vänstra hörnet, för att lyssna på lösningarna för vecka 22…

.

 

 

Skriv ut vecka 22 HÄR

Skriv ut vecka 22 HÄR

.

.

.

.

.

Lösning på Melodikrysset, v.21, år 2013

Vecka 21,  år 2013:

Vågrätt 1 = BENGT SÄNDH

Lodrätt 1 = BEE GEES

Lodrätt 2 = NORMAN

Lodrätt 3 = TUPPEN

Lodrätt 4 = ÄR

Lodrätt 5 = DAVID

Vågrätt 6 = EUROPE

Vågrätt 7 = TV

Lodrätt 8 = MARTIN

Vågrätt 9 = GRACELAND

Vågrätt 10 = TÄLT

Lodrätt 11 = ÄN

Lodrätt 12 = TVÅ

Vågrätt 13 = SANDELIN

Lodrätt 14 = DU

Vågrätt 15 = PÅ

.

Talsyntes: Klicka på den vita play-pilen, nere i rutans vänstra hörn, för att lyssna på lösningarna för vecka 21…

.

SKRIV UT VECKA 21, HÄR

SKRIV UT

SKRIV UT VECKA 21, HÄR

.

.

.

.

.

Lösning på Melodikrysset, v.20, år 2013

.

Vecka 20,  år 2013:

Lodrätt 1 = GYLLENE

Vågrätt 2 = WE

Lodrätt 2 = WOMAN

Vågrätt 3 = PRETTY

Lodrätt 4 = REDNEX

Lodrätt 5 = TOMAS

Vågrätt 6 = LAMM

Vågrätt 7 = ADAM

Vågrätt 8 = ARE

Vågrätt 9 = NI

Vågrätt 10 = BESS

Lodrätt 11 = TIDER

Vågrätt 12 = LEDIN

Lodrätt 12 = LOA

Lodrätt 13 = TA

Lodrätt 14 = SE

Vågrätt 15 = ALEXANDER

.

Talsyntes: Klicka på den vita pilen, nere i vänstra hörnet, för att lyssna på lösningarna för vecka 20.

 

talking widget by Acapela Group
.
.

Skriv ut vecka 20 nedan:

SKRIV UT VECKA 20, HÄR

.
.

.
.