Checklista inför husköp

12-punktslista, som du kan använda då du köper hus !

12-stegs checklista vid husköp:

Posted by admin on Dec-17-2013 under Checklista-husköp

 

Förskönade bilder !

1. Var medveten om att bilderna i husannonserna ofta är ”förskönade”, jämfört med hur huset ser ut i verkligheten. Även perspektiven och färgerna kan vara felaktiga.

 

Dränering ?

2. Fråga mäklaren när huset dränerades senast, och hur ofta man bör dränera just i det området. Fråga även grannarna, när de dränerade senast.

 

Vad är det för hus ?

3. Se efter vad det är för typ av hus du köper (parhus, radhus, kedjehus, grändhus, fristående hus, etcetera.), och hur huset är placerat i förhållande till grannarna.

 

Innertaket

4. Kontrollera innertaket noggrant, och titta efter fuktskador, mjuka tak (spännvävstak), eller feluppsatta ledningar till lampor.

 

Ruttna slipers ?

5. Gå runt trädgården, och titta efter slipers (träbalkar). – Är dessa ruttna ? Behöver de bytas snart ?

 

Kablar och sladdar

6. Titta efter sladdar, som ligger där de inte borde ligga, eller feluppsatta kabelkanaler i taket och på väggarna. Kolla även bakom möbler och bokhyllor.

 

Badrumsrören

7. Fråga mäklaren om tilloppsrören i badrummet håller senaste byggstandard, och om de är hantverksmässigt installerade.

 

Fönster i badrummet ?

8. Se efter om det finns fönster i badrummet, och om fönstret har trälister runt sig.

 

Ruttna brädor ?

9. Titta överallt på huset, om det finns ruttna brädor.

 

Kolla på vinden

10. Be att få gå upp på vinden och kontrollera fuktskador, eventuell spik genom innertaket, och testa så att belysningen på vinden fungerar.

 

Vattenmätaren

11. Läs av vattenmätaren samma dag som du tar över huset. – Fotografera även vattenmätaren.

 

Faller staketen ihop ?

12. Känn på alla staket ute i trädgården, om de är ruttna, och viker sig.

 

SKRIV UT HÄR