Checklista inför husköp

15-punktslista, som du kan använda när du köper hus !


15-punkts checklista inför husvisningen:

Posted by admin on Dec-17-2013 under Checklista-husköp

1. Förskönade bilder !

Var medveten om att bilderna i husannonserna ofta är förskönade jämfört med hur huset ser ut i verkligheten. Även perspektiven och färgerna kan vara felaktiga.

För att husbilderna ska se mer inbjudande ut för köparen, skickar mäklarfirmorna iväg bilderna till en bilddesigner innan bilderna publiceras.

 

2. Radon och asbest

Fråga hur hög radonhalten är i huset och om det har gjorts både en mätning av alfastrålning och gammastrålning.

Alfastrålning brukar man kunna ventilera bort, medan gammastrålningen behöver byggas bort. Detta kan bli dyrt ! Fråga även om det finns asbest i huset.

 

3. Vad är det för hus ?

Se efter vad det är för typ av hus du köper (parhus, radhus, kedjehus, grändhus, fristående hus, etcetera) och hur huset är placerat i förhållande till grannarna.

Kolla även om någon del av grannens egendom sitter ihop med ditt hus.

 

4. Dränering ?

Fråga mäklaren när huset dränerades senast och hur ofta man bör dränera just i det området. Fråga även grannarna när de dränerade senast. Kostnaden för dränering kan bli väldigt hög.

 

5. Innertaket

Kontrollera innertaket noggrant och titta efter fuktskador och mjuka tak (barracudatak). Tänk på att det kan bli svårt att renovera om man har barracudatak.

 

6. Ruttna slipers ?

Gå runt trädgården och titta efter slipers (träbalkar). – Är dessa ruttna ? Behöver de bytas snart ? OBS ! DYRT !

 

7. Faller staketen ihop ?

Känn på alla staket ute i trädgården, om de är ruttna och viker sig.

 

8. Kablar och sladdar

Titta efter sladdar som ligger där de inte borde ligga, eller feluppsatta kabelkanaler i taket och på väggarna. Kolla även bakom möbler och bokhyllor.

 

9. Badrumsrören

Fråga mäklaren om vattenrören i badrummet är hantverksmässigt installerade och om de håller senaste byggstandard.

 

10. Fönster i badrummet ?

Se efter om det finns fönster i badrummet och om fönstret har trälister runt sig. Detta är något som kan sänka priset på ett hus, eftersom det ofta uppstår fuktskador på ett badrumsfönster.

 

11. Badrumsgolvet

Se efter att golvet sluttar ned mot golvbrunnen och att det inte finns några uppstickande kanter på badrumsgolvet som vatten kan samlas bakom.

 

12. Lysknappar i duschen ?

Det finns skräckexempel på bostäder som har switchen till taklampan placerad på väggen inne i duschen. Detta kan vara farligt, eftersom man skulle kunna råka duscha in i switchens elektronik och riskera att få ström i sig.

 

13. Ruttna brädor ?

Titta överallt på huset om det finns ruttna brädor. Var även uppmärksam på mögellukt !

 

14. Kolla på vinden

Be att få gå upp på vinden och kontrollera fuktskador, eventuell spik genom innertaket och testa så att belysningen på vinden fungerar.

Tänk på att mäklaren inte visar vinden självmant, utan man måste insistera på att få gå upp på vinden.

 

15. Vattenmätaren

Läs av vattenmätaren samma dag som du tar över huset. – Fotografera även vattenmätaren.

 

SKRIV UT HÄR