Kokt Hans o Greta.nu » PVC-plast

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Vad skall pvc-direktörerna bada i ?

_____

Nu skall jag granska en mycket vanlig “plast”.

I nästan hundra år har vi blivit pådyvlade denna plast.

Utan att vi någonsin har reflekterat över hälsoriskerna med den.

Vi har fyllt våra hem med plasten. Den finns i drickabackar. – I näten som omsluter gul lök. – I potatissäckar. – I mjukmedelsflaskor till maskindisk.

- Och även i våra kylväskor !

Den så kallade “pvc-plasten” HAR VARIT och ÄR fortfarande, vid sidan av polyetenplast, den vanligaste plasten, när det gäller hushållsprodukter och livsmedelsförpackningar.

Men undersökningar har visat att flera tillsatser i termoplasten pvc, är giftiga. Bland annat de ämnen som gör den hårda pvc:n mjuk, de så kallade “ftalaterna”.

Några vanliga ftalater heter DOP, och DBP och de är giftiga på två sätt.

Dels direkt giftiga, genom att pvc-plasterna konstant avger giftiga ftalater, genom så kallad utsöndring. Och dels giftiga, när man förbränner ftalaterna, efter att vi kastat exempelvis vår kylväska.

När plasterna finns i våra hem, utsöndras ftalater hela tiden, och forskning har visat att ftalaterna kan orsaka Diabetes, skador på nervsystemet, och missbildningar av våra spädbarn.

.

..- Läs noga på förpackningen  -

Förutom ftalater, innehåller pvc-plast ännu en mycket giftig grupp ämnen, de så kallade “bromerade flamskyddsmedlen”, som bildar dioxiner när de förbränns.

Bromerade flamskyddsmedel har man adderat för att minska risken för brand i elektroniska produkter. Men, sanningen är att dessa medel har tillsatts av ett annat, mycket märkligt skäl,

- för att elektroniken varit felkonstruerad.

Man har nämligen i alla tider, placerat de värmegivande delarna i elektronisk utrustning alldeles för tätt. Så, om man från producenters håll inte varit så girig och arrogant, utan hade konstruerat utrustningen lite annorlunda, hade de bromerade flamskyddsmedlen inte behövts överhuvudtaget.

Dessutom har det visat sig att utrustning som innehåller flamskyddsmedel ändå tar eld och till råga på allt, gör så att rökutvecklingen blir ännu större och rökgaserna ännu giftigare, än om man inte tillsatt flamskyddsmedel.

Det är, med anledning av detta, väldigt viktigt att vi läser på förpackningen, innan vi köper våra läskedrycksbackar, våra sköljmedelsflaskor, eller vår nya kylväska, ifall produkterna  innehåller pvc-plast eller bromerade flamskyddsmedel och i sådant fall inte köper produkterna.

Detta, för att vi skall kunna minska förekomsten av Diabetes, minska nervskadorna och minska skadorna på våra små spädbarn.

Men, det blir ju trist för de rika direktörer, som likt Farbror Joakim dagligen badar i pengarna, som de får in från försäljningen av pvc-plast. Jag menar,

Tänk om alla helt plötsligt slutade köpa pvc-produkter,

__________

- Hur skall då direktörerna kunna ta sitt morgondopp  ?

.

Faktakällor om ftalater hämtade från:

Kemikalieinspektionen, Naturskyddsföreningen,Vetenskapsradion

Häxkärl Häxkärl Häxkärl

 Kommentera inlägget här

 Senaste inläggen HÄR .

För mer information om gifter i plast, gå till Svt:s webbsajt HÄR


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=5809

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu