Kokt Hans o Greta.nu » _OM VÅR JOURNALISTIK / Our journalism_

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

_OM VÅR JOURNALISTIK / Our journalism_

    Annons/Ad:
(SWEDISH)


”Sanningen är Kung  – Men vems sanning ?”
(Vår journalistiska slogan)

.

När vi startade den här webbplatsen  – “Kokt Hans o Greta.nu” – år 2009, ville vi satsa på en fyllig och framåtsträvande konsumentjournalistik, som inte var lika personinriktad, som vi upplevde att annan journalistik ofta var.

Vi har aldrig tyckt att det är intressant att hänga ut enskilda personer.

Det skapar bara ett slags “sandlådejournalistik”, där man pekar finger åt varandra:

- “Haha, vad klantig hon/han var som togs med byxorna nere, eller fingrarna i syltburken.”

Ena dagen pekar man finger åt den som är granskad – nästa dag är det man själv som blir granskad, och någon annan som pekar finger åt en.

Vad är det för poäng med en sådan pajkastning ?

Vi har istället försökt att måla med “den breda penseln”, och ge oss på företeelser och hela yrkeskårer istället.

- Har vi märkt att det är vanligt bland butikschefer att inte ange rätt pris på varorna, har vi gett oss på yrkeskåren butikschefer.

Och har vi upptäckt att fönsterföretag ofta slarvar med fönsterinsättandet, har vi gett oss på hantverkarna som yrkeskår – inte som privatpersoner.

Vi försöker också att vara konstruktiva i vår konsumentjournalistik (även om vi inte alltid lyckas), och fokusera på att varna allmänheten för det som kan hända i framtiden, snarare än att fokusera på det som redan har hänt.

Vi tror att det är lättare att ta till sig journalistik som blickar framåt, än journalistik som rapporterar om gårdagens händelser.

Och medge att det blir en annan inriktning på artikeln om det står ”Coop lurar kunderna på kvittona !” (Nutid, framtid), än om det hade stått: ”Coop lurade kund på kvittot !” (Dåtid) Även om det egentligen är samma betydelse.

- Skapa egenmakt åt våra läsare -

Vi har förresten alltid varit emot så kallad “gårdagsjournalistik” – typ “Kontainer brann inatt i – - -”, eller “Mopedist körde på fel sida i – - -” eller “Man rånade pensionär på handväska i – - -”, och så vidare.

Vi anser inte att denna journalistik är tillräckligt intressant, för att uppta läsarnas viktiga och begränsade tid.

Vi kan inte förstå att det sitter avlönade journalister, och skriver dessa typer av “bakåtsträvande” artiklar.

Vår vision är istället att skapa egenmakt åt våra läsare, så att de känner att de kan göra något konstruktivt av situationen, och använda journalistiken som ett verktyg som de kan ha långsiktig nytta av i sitt liv.

.

- Malljournalistiken -

Vi valde tidigt att skriva alla våra artiklar enligt en förutbestämd mall.

Detta valde vi, för att skapa trygghet för våra läsare, så att de vet på ett ungefär hur lång artikeln kommer att bli:

.

Man får komma ihåg att som journalist så tar man av läsarnas dyrbara tid, och då är det viktigt att läsarna vet redan innan, hur lång artikeln är, och kan bedöma om de anser sig ha tid att läsa hela artikeln.

Detta ökar också transparensen på artiklarna, så att läsarna vet vad de kommer att få, när de klickar på någon av våra rubriker ute i sökmotorerna.

- Olika innehåll i samma form -

Vi tycker att det är innehållet som är det viktigaste – inte formen. Så därför bestämde vi oss för att ha samma disposition på alla artiklar, men med varierande innehåll.

Detta blir ungefär som att plantera olika blommor i samma blomlåda, år ut och år in.

Artiklarna består av rubrik, (ibland nedryckare), och tre ingressrader.

Artiklarna är sedan uppdelade i två delar, med en mellanrubrik mellan de två delarna, och en fråga i slutet av varje artikel.

Vi har funnit att detta sätt att skriva artiklar på, skapar stort engagemang bland våra läsare, och att artiklarna konverterar bra.

.

- Häften gillar långrandigt – Hälften gillar kortfattat -

En av de stora utmaningar vi har haft genom åren, har varit att locka många olika typer av människor att läsa våra artiklar – det vill säga, allt ifrån människor som i princip sover under en bro, till forskare i teknisk kemi.

Vi gjorde en läsarundersökning det första året (2009), som visade att cirka hälften av läsarna tyckte att dagens journalistik generellt sett var för långrandig, och att de inte orkade läsa mer än absolut högst tre rader i en artikel, innan de tröttnade.

Resterande femtio procent tyckte att dagens journalistik var för kortfattad, och att det inte ens var värt att klicka i sökmotorn, för att komma in på en hemsida och läsa en fem-raders artikel.

Så vi beslöt att försöka tillfredsställa båda dessa läsargrupper – både de som tycker att journalistiken är för långrandig, och de som tycker att journalistiken är för kortfattad.

- “Varje besökare är ett misslyckande” -

Resultatet blev en journalistik där de tre ingressraderna sammanfattar hela artikeln, och att man inte måste läsa hela artikeln om man inte vill:

Men de som vill, skall ha möjlighet att fördjupa sig, och läsa de resterande cirka 800 orden.

Bieffekten av detta sätt att skriva artiklar, är att flertalet av våra läsare inte behöver komma in till oss, utan de får, glädjande nog, med sig hela budskapet redan ute i sökmotorn:

Exemplet ovan visar att även nedryckaren “- och så minskar du risken att drabbas”, kan ha en viktig funktion, eftersom nedryckarna ofta tas upp av sökmotorerna, och finns med i den kortfattade informationstexten om en artikel.

För att vässa oss själva (för att vi skall skriva ännu mer väldisponerade artiklar), brukar vi därför lite på skoj säga att varje besökare som kommer in till oss, är ett “misslyckande”.

.

“Journalistik skall komma till en, även om man inte har betalat”.

Vi vill slå ett slag för att all journalistik bör vara gratis.

Vi vill inte att medborgarna skall ställas inför valet:

“Skall jag betala för en morgontidning denna månad, eller skall jag köpa mat ?”

- För då väljer de flesta nämligen att köpa mat.

Journalistik skall inte vara något man kan välja bort, genom att titta i sin plånbok.

Detta gäller i synnerhet i dessa dagar, då enbart boendekostnaderna för många människor, är så mycket som två tredjedelar av deras nettoinkomst.

Att ha ett system där dagspressen är uppbyggd på att ha sin läsekrets som kunder, skapar en ohälsosam beroendeställning för våra dagstidningar, där kunderna närsomhelst kan säga: “Nej, nu är vi inte intresserade av er journalistik längre”, och sluta att betala.

Och då rasar medieföretagen ihop också, eftersom de huvudsakligen är uppbyggda på prenumeranter och direkt betalande kunder.

Den stora grå massan (om man nu får uttrycka sig så kategoriskt) förstår sig inte på journalistik, utan de prenumererar bara på en dagstidning för att få korsorden och dödsannonserna.

Allt annat innehåll däremellan, ser de ofta som en jobbig transportsträcka.

De förstår inte (eller bryr sig inte om) att journalistiken gäller dem själva.

Låt oss tillsammans skapa en journalistik, där den stora grå massan börjar inse att deras pengar är inblandade i mycket av det som händer i världen, och att journalistiken därför i högsta grad även berör dem.

För glöm inte bort en sak:

Det är inte kaptenen som styr en båt – det är passagerarna !

.

Redaktionen/
Kokthansogreta.nu

.

_OUR JOURNALISM_

(ENGELSKA)Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?page_id=21363

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)
.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu