Skriv en artikel, så övertygande du kan:

Rubrik:

.
Nedryckare* (Ej nödvändigt)

.
Ingress: (3 rader)

.
Del 1:

.
Mellanrubrik:

.
Del 2: (utvidgning + upprepning)

.
Slutfråga till läsaren:

* En ”nedryckare”, kan man kalla för en underrubrik.
Nedryckare används bland annat för att förtydliga eller förklara huvudrubriken, eller ange vinkeln som artikeln har.
I nedryckaren kan det till exempel ges plats för ett citat ur artikeln, som hjälper till att ange hur artikeln är vinklad. Ibland används nedryckare som en direkt fortsättning på rubriken, eller för att hjälpa läsaren att komma ned till början av artikeln.

Välkommen !

Vi i redaktionen har nu utarbetat en mall som du kan använda när du vill skriva en retorisk, övertygande artikel.

~

Du kan använda mallen i ditt journalistiska arbete, i studier, i PR-sammanhang, i strategiska situationer, när du söker jobb, eller i vilka andra sammanhang som helst där du snabbt måste skriva en övertygande artikel.

~

Mallen har vi kallat för "RNI 1M2UU S", och den baseras på 9 fasta former: (Rubrik, nedryckare, ingress, del 1, mellanrubrik, del 2, utvidgning, upprepning, och slutfråga).

~

Vi har under många år modifierat mallen för att den skall få så hög konverteringsgrad som möjligt.

~

Den är testad i verkligheten under fem års tid, på journalistbloggen "Kokt Hans o Greta.nu", där användandet av mallen har fått oväntat goda resultat.

~

Mallen bygger på grundläggande psykologisk forskning kring hur vi människor tar till oss information, och lägger saker på minnet.

~

Det är exempelvis viktigt att det finns en "röd tråd" artikeln igenom, så att den inte börjar med ett ämne, och slutar med ett annat.

~

Relevansen mellan rubrik, ingress, textavsnitt, mellanrubrik och slutfråga, bör var alltså vara så hög som möjligt.

~

Även upprepningar, utvidgningar till parallella ämnen, och att försöka att engagera läsaren, kan vara bra att göra.

~

Vi på redaktionen har genom diverse tester på internetbesökare, kommit fram till att det är "dispositionen", det vill säga formen på artikeln, som är det mest tidsödande att utarbeta, medan innehållet ofta "skriver sig själv" och redan finns i bakhuvudet hos artikelförfattaren.

~

Så om man slipper utarbeta en ny disposition (form) för varje artikel man skriver, skulle man alltså kunna eliminera mycket av det slitsamma och tidsödande jobbet med att skriva artiklar.

~

Att arbeta som journalist och skriva artiklar, har på några få år gått från att vara ett välavlönat arbete på en tidningsredaktion tillsammans med hundratals anställda journalister - till att bli ett internetbaserat yrke, där man knappt får någon lön alls per artikel.

~

Av förekommen anledning kanske det är extra viktigt att minimera tiden det tar från tanke till färdig artikel, genom att effektivisera dispositionen och istället lägga allt krut på själva innehållet.

~

Lycka till !