Kokt Hans o Greta.nu » Inredning

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Är badrumsföretaget oseriöst ? – testa själv

- Kontrollera enkelt själv om ditt badrum håller kvalitétsmåtten !

_____

Har du installerat ett nytt badrum därhemma ?

Men är osäker på om badrummet är tillräckligt bra ?

- Med de här “6 punkterna” kan du göra en egen kontroll !

Nu har jag granskat ett flertal badrumsföretag/VVS-företag, som åker omkring och installerar nya badrum hos folk.

Det är väldigt vanligt att badrumsföretagen slarvar, i sitt arbete. – Jag har konstruerat en “6 punkts-lista”, som man kan använda för att både i förväg, och i efterhand kunna veta om ens nya badrum är i ett gott skick eller inte. – Men använd inte dessa sex punkter “slaviskt”, utan ha ögonen öppna även för andra saker, som exempelvis felbyggda badrumsgolv, svartjobbare, fuktskador, belysningsknappar placerade inne i duschen, och så vidare.

Min granskning har tyvärr visat att många svenska VVS-företag startas av “fel skäl”. – Man kanske är en arbetslös VVS-montör, som startar ett företag för att “suga svenskarna på pengar”, och sedan har man kvar företaget i 6-7 år, och sedan säljer man av det. – Hur seriöst är det ?

Folk har ofta undermåliga badrum därhemma, med stora säkerhetsbrister, och många tekniska brister. Hemma hos folk har jag hittat framförallt sex punkter, som badrumsföretagen slarvat med.

.

Dessa 6 punkter är:

1. Badkars-skärmarna är för sköra och för vassa, och saknar spärr

2. Det fattas märkning om voltstyrka, vid rakapparat-uttaget

3. De drar elen fel, så att annan belysning slutar att fungera.

4. Avloppet i badkaret läcker, när proppen är i

5. Duschslangarna är för korta

6. Badkaren rostar

.

Genomgång av dessa sex punkter:

.

1. Badkarsskärmarna är för sköra och för vassa, och saknar spärr

När man kommer hem till folk och granskar deras badrum, så kommer man nästan alltid fram till att de så kallade “badkars-skärmarna” är felkonstruerade, – att de saknar utvikningsspärr när man fäller ut dem, att de är gjorda av vanligt “inredningsglas”, och att de är för tunna, och för vassa i kanterna, samt att det saknas plast eller gummiskydd, där man skall ta tag i dem.

- Dessutom är de ofta placerade så att man riskerar att slå sönder handfatet varje gång man viker ut badkarsskärmen och skall kliva i badkaret, plus att skärmarna även är för låga, så att det finns ett stort glapp mellan skärmen och taket, så att det ändå blir blött på golvet när man har duschat.

Det har blivit mycket modernt med dessa badkarsskärmar. – Man använder dem för att skilja badkaret, från det övriga badrummet, – för att det inte skall bli blött överallt, när man står i badkaret och duschar. De oprofessionella tillverkarna, och de inkompetenta svenska badrums-installatörerna, har gjort att Sverige är fyllt med felaktiga badkarsskärmar.

Det är viktigt att man är medveten om säkerheten, när man sätter upp sin skärm, och tänker på att denna ansvarslöshet och slapphet, drabbar tredje person, – ens gäster, som kan skära sig livshotande, på skärmarna. För att undvika felkonstruktion är det viktigt att man frågar VVS-företaget om det är pansar-, eller plexiglas, eller andra former av säkerhetsglas i badkarsskärmarna, att de har ett stopp (en spärr), så att de inte “svänger in” i handfatet, samt att badkarsskärmen är tjock och rubost och inte består av några vassa delar, som man kan skära sig på.

Detta är särskilt viktigt om man är gammal, eller funktionsnetsatt. – Kanske att det i dessa lägen är bättre att inte ha någon badkarsskärm alls ?

.

2. Det fattas märkning om voltstyrka, vid rakapparatuttaget

När man får handfatsspegeln installerad i sitt nya badrum, så är det viktigt att det står tydligt på en etikett hur många Volt, uttaget för rakapparat har. Någonstans på lamphyllan ovanför handfatsspegeln sitter det ofta ett ojordat uttag, och vid detta uttag måste det stå “Endast för rakapparat 110 Volt”.

Det är förvånansvärt vanligt att VVS-företagens elektriker glömmer att sätta upp dessa etiketter, och detta blir mycket besvärligt för de gäster, som till exempel kommer hit från USA, och som skall raka sig i ens badrum. – Hur skall de veta hur många Volt uttaget har ?

Det blir vanligare och vanligare med jordade uttag i badrumsspeglar, men jag skulle aldrig våga stoppa in en gammal rakapparat från 80-talet (som har europlugg) i ett vanligt 230-Voltsuttag, (samtidigt som det kanske är blött på golvet, eller man kanske står och lutar sig mot handfatet). – Skulle ni våga det ? Det skall ju vara en jordfelsbrytare kopplad på proppskåpet, som berör detta uttag, men hur skall man kunna lita på att den är rätt installerad ?

.

3. De drar elen fel, så att annan belysning slutar att fungera

VVS-företaget har ofta en elektriker med sig vid badrums-installationen, eftersom VVS-montörerna sällan är behöriga med elen. Men elektrikerna är inte sällan okunniga och ansvarslösa, och jobbar så snabbt som möjligt för att hinna med så många kunder som möjligt.

I samtliga hushåll som jag har granskat blev elen felkopplad, efter att badrummet hade installerats. – Endera hade belysningen på vinden slutat att fungera, eller också köksbelysningen, eller belysningen i källaren. Det är därför mycket viktigt att man kontrolltänder alla lampor och testar alla eluttag i sin bostad efter att badrummet installerats, för att förvissa sig om att elen inte har blivit feldragen.

.

4. Avloppet i badkaret läcker, när proppen är i

För att vi skall kunna spara så mycket vatten som möjligt i det här landet, så är det bra om man använder badkarsproppar med vakum-funktion. En tidigare granskning som jag har gjort av badkarsproppar, har visat att det endast är vakumpropparna som är 100-procentigt täta.

Badrumsföretagen är själva inte medvetna om detta, utan de kommer att installera en “vanlig, average” badkarspropp hos dig. Så då är det viktigt att du köper en vakumpropp ( som man har till diskhon ) och byter ut badkarsproppen mot denna. – Detta för att inte vattnet skall sippra ut, när man fyllt upp badkaret med vatten.

.

5. Dusch-slangarna är för korta

Det är mer regel än undantag att man får en för kort duschslang installerad i sitt nya badrum. VVS-teknikerna tänker sällan längre än näsan räcker, och man själv kanske bara tänker på hur lång man själv är. – Självklart bör man anpassa längden på duschslangen efter en lång person. – Tänk om du någon gång får en gäst som är två meter lång. – Och du har installerat en duschslang som är anpassad efter en person som är 1.63. Hur skulle det bli?

Min granskning har även visat att VVS-företagen ofta sätter upp för korta duschstänger ( den stång som man skall fästa duschen på när man tvålar in sig ) och att stängerna inte är anpassade till att människor är olika långa. Duschstängerna är dessutom placerade alldeles för lågt, ovanför badkaret. De bör istället vara placerade strax under takbården.

Du får vara beredd på att VVS-företaget alltid tar “den enklaste vägen” i sitt arbete, det vill säga, de gör det som är enklast för dem själva. ( För att de skall få komma hem så snabbt som möjligt, eller sticka i väg till en annan kund ), så det är ditt ansvar att kontrollera att badrumsföretaget sköter sig!

.

6. Badkaren rostar

Många av dagens moderna badkar är av bristande kvalitét, och själva emaljen är sällan rostfri, vilket man ju tror att den skall vara. Flera av badkaren som jag har granskat började få gula rostfläckar efter bara något års användning. Det kan vara bra att fråga VVS-företaget i fall badkaret verkligen är rostfritt, och att man tar upp badkarsmattan, rengör badkaret, och torkar ur det varje gång man har badat eller duschat.

.

Sammanfattning:

.

Så här undviker du att få ett felaktigt installerat badrum – 6 råd:

.

1. Installera endast tjocka, rubosta badkarsskärmar, gjorda av okrossbara material, och som har utvikningsspärr.

2. Kräv av VVS-företaget att de sätter upp en etikett om Voltstyrka, vid badrumshyllans rakapparatuttag. Stoppa bara in en rakapparat om du är säker på att det endast är 110 Volt i uttaget.

3. När badrumsinstallationen är klar, – kolla så att alla lampor och alla eluttag fungerar i din bostad.

4. Byt ut badkarsproppen mot en propp med “vakum-funktion”.

5. Kräv att du får en duschslang, som är anpassad efter personer som är cirka två meter långa, och att duschstången går nästan ända upp till taket.

6. Begär att badkaret skall vara rostfritt.

.

Efterord

När man installerar ett nytt badrum därhemma så är det bra om man tänker på att det ju inte bara är man själv som skall använda badrummet, utan att man kanske får gäster ibland ?

De fuskbyggen, som jag har upptäckt i granskningen, drabbar “tredje person” väldigt hårt, eftersom badrummet är lite av en offentlig plats i ens bostad – en plats som alla ens gäster någon gång besöker. Därför är det bra om det känns både behagligt och säkert att använda badrummet.

Om du har märkt att ditt badrum brister på någon av de här 6 punkterna, så kan du kontakta VVS-företaget, och be att de gör om det som brister. Om de vägrar det, kan du alltid polisanmäla, eller skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Hoppas du får nytta av min lista.  - Lycka till !

.

Bild på ett adekvat uttag för rakapparat HÄR

Bild på en lång duschslang HÄR

Bild på vakumproppar HÄR

Bild på rost i badkaret HÄR

.

Få ytterligare råd om säkerheten i ditt badrum HÄR

..

 Kommentera HÄR

Få fler tips om vad man kan tänka på när man anlitar hantverkare, på “e24 ! Näringsliv”s webbsajt HÄR


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=10485

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu