Kokt Hans o Greta.nu » Inredning

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Är badrumsföretaget oseriöst ? – testa själv

- Kontrollera enkelt själv om ditt badrum håller kvalitétsmåtten !

_____

Har du installerat ett nytt badrum därhemma ?

Men är osäker på om badrummet är tillräckligt bra ?

- Med de här “6 punkterna” kan du göra en egen kontroll !

Nu har jag granskat ett flertal badrumsföretag/VVS-företag, som åker omkring och installerar nya badrum hos folk.

Det är väldigt vanligt att badrumsföretagen slarvar, i sitt arbete. – Jag har konstruerat en “6 punkts-lista”, som man kan använda för att både i förväg, och i efterhand kunna veta om ens nya badrum är i ett gott skick eller inte. – Men använd inte dessa sex punkter “slaviskt”, utan ha ögonen öppna även för andra saker, som exempelvis felbyggda badrumsgolv, svartjobbare, fuktskador, belysningsknappar placerade inne i duschen, och så vidare.

Min granskning har tyvärr visat att många svenska VVS-företag startas av “fel skäl”. – Man kanske är en arbetslös VVS-montör, som startar ett företag för att “suga svenskarna på pengar”, och sedan har man kvar företaget i 6-7 år, och sedan säljer man av det. – Hur seriöst är det ?

Folk har ofta undermåliga badrum därhemma, med stora säkerhetsbrister, och många tekniska brister. Hemma hos folk har jag hittat framförallt sex punkter, som badrumsföretagen slarvat med.

.

Dessa 6 punkter är:

1. Badkars-skärmarna är för sköra och för vassa, och saknar spärr

2. Det fattas märkning om voltstyrka, vid rakapparat-uttaget

3. De drar elen fel, så att annan belysning slutar att fungera.

4. Avloppet i badkaret läcker, när proppen är i

5. Duschslangarna är för korta

6. Badkaren rostar

.

Genomgång av dessa sex punkter:

.

1. Badkarsskärmarna är för sköra och för vassa, och saknar spärr

När man kommer hem till folk och granskar deras badrum, så kommer man nästan alltid fram till att de så kallade “badkars-skärmarna” är felkonstruerade, – att de saknar utvikningsspärr när man fäller ut dem, att de är gjorda av vanligt “inredningsglas”, och att de är för tunna, och för vassa i kanterna, samt att det saknas plast eller gummiskydd, där man skall ta tag i dem.

- Dessutom är de ofta placerade så att man riskerar att slå sönder handfatet varje gång man viker ut badkarsskärmen och skall kliva i badkaret, plus att skärmarna även är för låga, så att det finns ett stort glapp mellan skärmen och taket, så att det ändå blir blött på golvet när man har duschat.

Det har blivit mycket modernt med dessa badkarsskärmar. – Man använder dem för att skilja badkaret, från det övriga badrummet, – för att det inte skall bli blött överallt, när man står i badkaret och duschar. De oprofessionella tillverkarna, och de inkompetenta svenska badrums-installatörerna, har gjort att Sverige är fyllt med felaktiga badkarsskärmar.

Det är viktigt att man är medveten om säkerheten, när man sätter upp sin skärm, och tänker på att denna ansvarslöshet och slapphet, drabbar tredje person, – ens gäster, som kan skära sig livshotande, på skärmarna. För att undvika felkonstruktion är det viktigt att man frågar VVS-företaget om det är pansar-, eller plexiglas, eller andra former av säkerhetsglas i badkarsskärmarna, att de har ett stopp (en spärr), så att de inte “svänger in” i handfatet, samt att badkarsskärmen är tjock och rubost och inte består av några vassa delar, som man kan skära sig på.

Detta är särskilt viktigt om man är gammal, eller funktionsnetsatt. – Kanske att det i dessa lägen är bättre att inte ha någon badkarsskärm alls ?

.

2. Det fattas märkning om voltstyrka, vid rakapparatuttaget

När man får handfatsspegeln installerad i sitt nya badrum, så är det viktigt att det står tydligt på en etikett hur många Volt, uttaget för rakapparat har. Någonstans på lamphyllan ovanför handfatsspegeln sitter det ofta ett ojordat uttag, och vid detta uttag måste det stå “Endast för rakapparat 110 Volt”.

Det är förvånansvärt vanligt att VVS-företagens elektriker glömmer att sätta upp dessa etiketter, och detta blir mycket besvärligt för de gäster, som till exempel kommer hit från USA, och som skall raka sig i ens badrum. – Hur skall de veta hur många Volt uttaget har ?

Det blir vanligare och vanligare med jordade uttag i badrumsspeglar, men jag skulle aldrig våga stoppa in en gammal rakapparat från 80-talet (som har europlugg) i ett vanligt 230-Voltsuttag, (samtidigt som det kanske är blött på golvet, eller man kanske står och lutar sig mot handfatet). – Skulle ni våga det ? Det skall ju vara en jordfelsbrytare kopplad på proppskåpet, som berör detta uttag, men hur skall man kunna lita på att den är rätt installerad ?

.

3. De drar elen fel, så att annan belysning slutar att fungera

VVS-företaget har ofta en elektriker med sig vid badrums-installationen, eftersom VVS-montörerna sällan är behöriga med elen. Men elektrikerna är inte sällan okunniga och ansvarslösa, och jobbar så snabbt som möjligt för att hinna med så många kunder som möjligt.

I samtliga hushåll som jag har granskat blev elen felkopplad, efter att badrummet hade installerats. – Endera hade belysningen på vinden slutat att fungera, eller också köksbelysningen, eller belysningen i källaren. Det är därför mycket viktigt att man kontrolltänder alla lampor och testar alla eluttag i sin bostad efter att badrummet installerats, för att förvissa sig om att elen inte har blivit feldragen.

.

4. Avloppet i badkaret läcker, när proppen är i

För att vi skall kunna spara så mycket vatten som möjligt i det här landet, så är det bra om man använder badkarsproppar med vakum-funktion. En tidigare granskning som jag har gjort av badkarsproppar, har visat att det endast är vakumpropparna som är 100-procentigt täta.

Badrumsföretagen är själva inte medvetna om detta, utan de kommer att installera en “vanlig, average” badkarspropp hos dig. Så då är det viktigt att du köper en vakumpropp ( som man har till diskhon ) och byter ut badkarsproppen mot denna. – Detta för att inte vattnet skall sippra ut, när man fyllt upp badkaret med vatten.

.

5. Dusch-slangarna är för korta

Det är mer regel än undantag att man får en för kort duschslang installerad i sitt nya badrum. VVS-teknikerna tänker sällan längre än näsan räcker, och man själv kanske bara tänker på hur lång man själv är. – Självklart bör man anpassa längden på duschslangen efter en lång person. – Tänk om du någon gång får en gäst som är två meter lång. – Och du har installerat en duschslang som är anpassad efter en person som är 1.63. Hur skulle det bli?

Min granskning har även visat att VVS-företagen ofta sätter upp för korta duschstänger ( den stång som man skall fästa duschen på när man tvålar in sig ) och att stängerna inte är anpassade till att människor är olika långa. Duschstängerna är dessutom placerade alldeles för lågt, ovanför badkaret. De bör istället vara placerade strax under takbården.

Du får vara beredd på att VVS-företaget alltid tar “den enklaste vägen” i sitt arbete, det vill säga, de gör det som är enklast för dem själva. ( För att de skall få komma hem så snabbt som möjligt, eller sticka i väg till en annan kund ), så det är ditt ansvar att kontrollera att badrumsföretaget sköter sig!

.

6. Badkaren rostar

Många av dagens moderna badkar är av bristande kvalitét, och själva emaljen är sällan rostfri, vilket man ju tror att den skall vara. Flera av badkaren som jag har granskat började få gula rostfläckar efter bara något års användning. Det kan vara bra att fråga VVS-företaget i fall badkaret verkligen är rostfritt, och att man tar upp badkarsmattan, rengör badkaret, och torkar ur det varje gång man har badat eller duschat.

.

Sammanfattning:

.

Så här undviker du att få ett felaktigt installerat badrum – 6 råd:

.

1. Installera endast tjocka, rubosta badkarsskärmar, gjorda av okrossbara material, och som har utvikningsspärr.

2. Kräv av VVS-företaget att de sätter upp en etikett om Voltstyrka, vid badrumshyllans rakapparatuttag. Stoppa bara in en rakapparat om du är säker på att det endast är 110 Volt i uttaget.

3. När badrumsinstallationen är klar, – kolla så att alla lampor och alla eluttag fungerar i din bostad.

4. Byt ut badkarsproppen mot en propp med “vakum-funktion”.

5. Kräv att du får en duschslang, som är anpassad efter personer som är cirka två meter långa, och att duschstången går nästan ända upp till taket.

6. Begär att badkaret skall vara rostfritt.

.

Efterord

När man installerar ett nytt badrum därhemma så är det bra om man tänker på att det ju inte bara är man själv som skall använda badrummet, utan att man kanske får gäster ibland ?

De fuskbyggen, som jag har upptäckt i granskningen, drabbar “tredje person” väldigt hårt, eftersom badrummet är lite av en offentlig plats i ens bostad – en plats som alla ens gäster någon gång besöker. Därför är det bra om det känns både behagligt och säkert att använda badrummet.

Om du har märkt att ditt badrum brister på någon av de här 6 punkterna, så kan du kontakta VVS-företaget, och be att de gör om det som brister. Om de vägrar det, kan du alltid polisanmäla, eller skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Hoppas du får nytta av min lista.  - Lycka till !

.

Bild på ett adekvat uttag för rakapparat HÄR

Bild på en lång duschslang HÄR

Bild på vakumproppar HÄR

Bild på rost i badkaret HÄR

.

Få ytterligare råd om säkerheten i ditt badrum HÄR

..

 Kommentera HÄR

Få fler tips om vad man kan tänka på när man anlitar hantverkare, på “e24 ! Näringsliv”s webbsajt HÄR


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=10485

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Så klär du om din “80-talssoffa”

- Steg för steg

_____

Vill du få en ny “look” på din kökssoffa ?

Eller nytt utseende på din soffa i vardagsrummet ?

- Så här enkelt är det att byta tyg på sin 80-talssoffa !

På 1880-talet, hade man mycket god smak, när det gällde soffor. Man tillverkade de klassiska, som vi i folkmun kallar “80-talssofforna”, som numera VAR och VARANNAN människa har i sitt hem.

Men, problemet är bara att klädseln nu, efter över hundra års födelsedags-sittningar, juldagsmiddagar och midsommarluncher, börjar bli sliten, och man känner att man vill fräscha till soffan lite.

SÅ, gör som jag har gjort, – SÄLJ INTE SOFFAN,

- utan byt istället tyg på både sittbänk, bakstycke och armstöd !

.

Detta behöver du:

Tyg – Kantband – Textillim – långa Knappnålar – professionell Häftpistol

.

Så här kan du göra:

.

1. FIXA FRAM ETT TYG

Du bör först bestämma dig för vilket tyg du vill klä om soffan med. Gäller det en kökssoffa, kan det vara bra med ett finmaskigt bomullstyg, medan grovmaskiga tyger ofta gör sig bra på vardagsrums-soffor. Ett finmaskigt, eller “finfibrigt” tyg, har fördelen att det ej “fransar sig” så lätt i kanterna, medan ett grovfibrigt tyg, lättare fransar sig. – Å andra sidan blir det väldigt, väldigt snyggt med grovfibriga tyger. Sedan bör du bestämma dig för hur tyget skall se ut.

Jag tycker personligen att det är snyggast med mörka tyger om du har mörk trästomme på soffan. Och snyggast med ljusa tyger om soffan har ljus trästomme. Men, det är en smaksak. Sedan kan ju även rummets övriga färgskala, såsom färg på tapeter, färg på övriga möbler, men även soffans lackglansighet, spela in.

Börja med att leta hemma i alla SKRUBBAR och KARTONGER, ifall du redan HAR ett tyg. Annars går du bara till en tygaffär och ber om hjälp från expediten, till vilken du berättar exakt vad du vill ha.

.

2. KLÄ OM SOFFANS SITTBRÄDA

Lägg nu tyget du valt, på vardagsrumsbordet, med avigsidan upp. Ta sedan loss soffans sittbräda och lägg den “upp och ned” på tyget på bordet. Börja sedan med långsidorna och vik upp tyget över sittbrädan. Du kan också klippa lite, tills du tycker det blir hyfsat rätt storlek på tyget, men du bör ha överskottstyg kvar vid hörnen.

Nu börjar du på ena långsidans mitt att vika tygkanten, så att den blir “dubbelvikt”, sedan häftar du med häftpistol fast tyget på undersidan av sittbrädan. Man bör börja i mitten, och sedan gå ut mot hörnen. Om det finns en “stadkant” ( förstärkning ) på tygkanten, behöver du inte vika !

Man får inte häfta riktigt ända ut mot hörnen, för man måste spara lite fritt tyg till hörnvikningen.

När du häftat båda långsidorna av sittbrädan, så gör du likadant med kortsidorna. Avsluta med att vika alla fyra hörnen, så som man viker presentpappret när man slår in paket, och häfta ordentligt med häftpistolen.

- Se till att ha lagom mycket tyg vid hörnvikningen, för om man har för mycket, så blir det svårt att häfta, och har man för lite, så kan tyget spricka.

– Så, Nu är sittbrädan klar !

.

3. KLÄ BAKSTYCKET  ( Ryggstödet )

Nu tar du ett nytt tygskynke, som du anser passar i mått med soffans bakstycke och lägger det med avigan uppåt, på vardagsrumsbordet. Sedan skjuter du ut hela soffan från väggen och går in mellan soffa och vägg och lyfter loss bakstycket. Lägg bakstycket med baksidan (väggsidan) uppåt ovanpå tyget på vardagsrumsbordet.

Nu viker du upp tyget över den RAKA LÅNGSIDAN (nederkanten), dubbelviker och häftar fast noggrant med häftpistolen. Börja i mitten och häfta ut mot hörnen.

Sedan vänder du upp och ned på hela schabraket, så att bakstyckets sittsida hamnar uppåt med tyget över sig.

Nu är det dags att nåla fast tyget med extra långa knappnålar. Börja med att dra tyget till den svängda översidans tygkant och nåla. Avsluta sedan med sidorna. När du nålar, gör du så att du viker ytterkanterna av tyget, men sparar en så kallad “sömsmån”, på ca 1 centimeter längst ut, där du sedan skall häfta. När du nålat runt hela sittsidan, så kan du justera tyget genom att eventuellt flytta lite på knappnålarna. Detta är extra viktigt ifall du valt ett långrandigt tyg. När du är nöjd, så häftar du bara fast tyget i det gamla tygets kant.

.

4. KLÄ ARMSTÖDEN

Armstöden kan man inte ta loss, så därför får man klä om dessa “på plats”.

Här klär du uppifrån och ner. Börja med att vika yttersta tygkanten, men spara sömsmån längst ut (1 cm) till häftningen. Nåla sedan med knappnålarna, och häfta. Därefter drar du tyget till nedre kanten och nålar. Varefter du även nålar sidorna på armstödstyget, och när DU tycker att tyget sitter bra, är det dags att häfta. Gör likadant med det andra armstödet.

.

5. LIMMA FAST KANTBANDET

För att göra soffan lite sirligare, och för att dölja häftstiften, kan du nu limma på, exempelvis broderade kantband runt alla tygkanter på soffan. (Självklart behöver inte sittbrädan något kantband.) Du tar bara ett vanligt textillim och med flaskan upp och ned, limmar du direkt på bandet och fäster sedan kantbandet längsmed soffans tygkanter. Tryck till ordentligt med tummen på bandet. Tänk dock på att textillimmet kan vara väldigt kletigt och svårt att arbeta med.

Det går även att använda trälim, eller gummiklister, om du inte har något textillim.

- Så, nu är soffan klar !

.

Bild på en typisk 80-talssoffa ( Nyrokoko ):

http://www.auktionshuset.nu/20091227/auktion17.jpg

.

EXTRA- TIPS:

Om du först vill ta bort det gamla tyget från soffan, innan du klär den med ett nytt, så är det inga problem. Du tar bara en tång, eller en platt mejsel och drar ur nubbarna, som man använde på 1800-talet, att fästa tyg med. Sedan drar du bara loss det gamla tyget.

Och tycker du att det är för hårt att sitta i din 80-talssoffa, så kan du lägga in en skumgummi-fyllnad ovanpå sittdelen, innan du häftar fast tyget ! Se bara till att få rätt mått på skumgummit.

OCH SÅ HÄR BYTER DU TYG PÅ SOFFKUDDARNA

I samband med att du klätt om din soffa, kan det också vara snyggt med nytt tyg på kuddarna i soffan. Då tar du valfria tygbitar, som du tycker passar i storlek till kuddarna och lägger dessa “räta mot räta” och syr runt kanterna. Sedan sparar du en glipa på tyget, där du skall stoppa in kudden.

Sedan “flår” du bara tyget ut och in och stoppar in den gamla kudden i tygbiten. Sedan syr du igen glipan för hand. En liten knapp i mitten av kudden, kan göra susen, och då måste man ha en lång synål ( som går igenom kudden ) att sy fast mittknappen med.

Självklart går det även bra att muddra kudden med bomull, eller liknande, istället för att ta den gamla kudden och stoppa in.

Lycka till !

.

OBS ! Du måste vara mycket försiktig, när du använder en häftpistol, då den är lika farlig som ett skjutvapen. Rikta aldrig häftpistolen mot dig själv eller mot någon annan människa eller mot något djur. Du måste vara myndig för att få använda en häftpistol. Omklädningen av soffan gör du på egen risk. OBS !

.

Faktakällor från:

Egen omklädning, “Svenskt husmoderslexikon”, “Sy-guiden”, “Combi-visuell” och “Bonniers uppslagsbok i färg”.

Kommer DU på fler sätt att klä om en nyrokokosoffa ? – Kommentera här

  LÄMNA  EN  KOMMENTAR

  TILL  STARTSIDAN


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=5329

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Måla och lasera din skänk – 8 steg

_____

Vill du måla om din skänk ?

Så att den bättre passar in i rummet ?

- Här är ett alternativ…

Om vi har en gammal skänk, som vi ärvt efter vår farmor eller mormor, kanske vi vill göra någonting med den. Skänkarna är ju ofta vackra som de är, men eftersom skänken skall stå i just vårt hem, kanske vi vill måla om den, eller lasera den, för att den bättre skall passa in i rummets färgskala.

Det finns många sätt att förändra sin skänk på. Men här får du ett tips, som går ut på att grundmåla skänken, och sedan lasera den med linoljefärg, och därefter måla valfria motiv på ytorna. Poängen med det här alternativet, är att få en ny färg på skänken, men ändå få den där gammelmodiga looken, samtidigt som man ökar transparensen på skänken.

.

Det här behöver du:

Slipverktyg, målarfärg, linoljefärg, trasa, penslar, hink

.

Så här kan du göra:

.

1. Slipa hela skänken så att ytan blir matt

Du kan använda slipmaskin, eller sandpapper. Eller både och. Experimentera gärna med olika grovlekar på slippappret, för att få önskat resultat.

.

2. Dammsug ordentligt

Du måste nu dammsuga noggrant både på skänken, på golvet, och i hela rummet. För linoljefärgen som vi skall använda, är mycket brandfarlig. Slipdamm tillsammans med linolja kan självantända.

.

3. Lägg rikligt med tidningspapper under skänken

.

4. Grundmåla skänken med valfri färg

Gå till en färghandlare och fråga vilken färg som är lämpligast. Färghandlaren kan säkert ge dig några goda råd. Färgen skall vara både miljövänlig och hälsosam. – Kanske någon typ av vattenbaserad plastfärg ? Men själva nyansen måste du ju själv bestämma. Om du vill göra det enkelt för dig, kan du välja en vit nyans. När du grundmålat, låter du skänken stå, tills den är helt torr.

.

5. Stryk på linoljefärg i valfri nyans

När grundfärgen torkat, kan du ta en pensel, eller en trasa och lasera på så mycket linoljefärg, som du tycker blir snyggt. Vitsen med att lasera med linoljefärg, är att grundfärgen kommer fram sjokvis ( fläckvis ) under linoljan, och det ger ett lite vemodigt, transparent utseende, som blir otroligt snyggt.

Tänk på att vissa partier på skänken, exempelvis centrumdelen av skåpluckorna ofta är gjorda i ett hårdare träslag, än resten av skänken. Där kommer det att bli mörkare färg, eftersom hårt trä suger mindre. – Och du, var lite slarvig, när du stryker på linoljefärgen. Då får skänken mer patina.

.

6. Lägg trasan i en vattenfylld hink

Trasan med linolja på, kan självantända. Därför måste man lägga trasan i en vattenfylld hink och sätta på locket. Åk sedan iväg med hinken till kommunens insamlingsplats för brandfarligt avfall.

.

7. Ta bort tidningspappret och lägg det i en vattenfylld hink

Eftersom det förmodligen har droppat linolja på tidningspappret, måste man stoppa det i en vattenfylld hink och åka med den till kommunens insamling för brandfarligt avfall.

.

8. Måla valfria motiv på skänken

När linoljefärgen torkat, kan du måla valfria motiv på skänken, och du kan reglera genomskinligheten hos motiven, genom att späda ut färgen med vatten. Om motiven skall synas på långt håll, är det viktigt med starka konturer på motiven. Då kan man måla konturerna med en svart färg, till exempel.

- Så var skänken ommålad !

.

Bild på en målad och laserad skänk:

http://www.flyttfirman.se/040327/Bilderfor/P1012993.JPG

.

- Tack till Mats Svensson, konstnär och grafisk designer.

   Senaste  inläggen


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=6167

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Ernst Kirchsteigers team fuskbygger !

- Använder skruvar som rostar – Lägger golv innan avloppen är dragna – Sätter dit fönsterbleck som flagnar – Täcker inte husgrunden ordentligt innan målning – Tänker för snävt, angående renoveringarna -

.

Vill Du ha ditt hus renoverat,

men vet inte vilken inredare Du skall anlita ?

- akta dig för Ernst Kirchsteigers team !

Nu har vi granskat ett antal hus som har renoverats av Ernst Kirchsteigers team i TV-programmet “Sommar med Ernst”.

Man skulle ju kunna tro att det blir ordentligt utförda arbeten när det är Ernst Kirchsteiger som har varit framme, dels med tanke på hans mångåriga erfarenhet som inredare i TV, men också från hans tid som inredare åt IKEA.

Men vi vill gå ut och varna för att det som Ernst Kirchsteiger håller på med inte är några regelrätta renoveringar som håller senaste byggstandard, utan att det bara är på ytan som dessa gamla gårdar fräschas upp,

- så att TV-tittarna skall få bli underhållna framför sina TV-apparater.

Ernst Kirchsteigers byggteam lämnar många gånger rena fuskbyggen efter sig, som inte kan användas av den som äger fastigheten.

I många fall behöver husen renoveras ytterligare en gång, ibland för miljontals kronor, för att man skall kunna få nytta av de installationer som Ernst Kirchsteiger har gjort.

Ibland lägger hantverkarna exempelvis golv – så att TV-tittarna skall få se hur fint golvet blir – men man struntar i att lägga några avloppsrör.

Fastighetsägaren blir därför tvungen att bryta upp golvet igen för att lägga dit rören…

Och om teamet installerar utrustning i ett kök, då är det bara de ytliga delarna av köket som fungerar. Det vill säga, vattenkranen går att vrida på, köksluckor går att öppna, och så vidare. Men vatten och avlopp måste sedan installeras separat av husets ägare…

Och det är ju inte ens säkert att det över huvud taget går att installera vatten och avlopp på en gård som är byggd på 1800-talet, utan att det riskerar att bli fuktskador i husgrunden.

- Använder inte rostfria beslag -

Ernst Kirchsteigers manskap använder också skruv och spik av väldigt låg kvalitet, vilket gör att beslagen börjar rosta efter bara något år.

Visst kan det vara snyggt med rost på vissa väl valda inredningsdetaljer, men problemet är att man genomgående har använt skruvar och spikar som rostar, i alla bärande delar av konstruktionen – i dörrar, väggar, tak och golv.

Det luriga med detta är att rosten inte visar sig förrän efter lång tid, då vind, fukt och kyla har tvingat rosten att krypa fram. Och det kan då bli svårt för fastighetsägaren att anmäla byggfusket efter så lång tid.

Inredaren och programledaren Ernst Kirchsteiger. Foto: Vogler, Wikimedia Commons

.

Även fönsterbleck brukar Kirchsteigers hantverkare byta ut, men då har fönsterbleck av lägsta kvalitet ofta använts, vilka börjar ärga och flagna efter bara något år.

Det är ju viktigt, när man väl byter dessa detaljer på en gammal fin kulturmärkt gård, att man gör det ordentligt, med material som förvisso smälter in väl i den gamla designen, men som ändå håller en längre tid…

Det fuskas också med skyddandet av husgrunder när man målar om husen, så att det har runnit ned färg på husgrunden i långa stripor.

Vi skall väl tillägga att det generellt sett slarvas med “målardropp” i branschen och att det naturligtvis inte bara är Kirchsteigers målare som slarvar.

- Inredning gjord för pygméer ? -

Många av de nyttoföremål som Ernst Kirchsteiger har installerat eller renoverat, är ofta för klena och rangliga och skulle inte palla för en normalviktig person att sitta på.

Även bänkar, staket, spaljéer, avgränsare, och andra föremål som kan ingå i en trädgård, är ofta för små och gängliga och skulle inte hålla för vanligt slitage – och skulle därmed ännu mindre hålla i så kallade uthållighetstester.

.

Redaktionens slutsats:

De gårdar som Ernst har renoverat, lockar ofta mängder av besökare. Så kommunen har nog fått fler turister tack vare dessa renoveringar. Men samtidigt skall man tänka på att kommunerna får skjuta till miljontals kronor för uppfräschandet av de här torpen.

- Så frågan är om det kostar mer än det smakar ?

Vår granskning har även visat att Ernst Kirchsteiger verkar ha ett stort och välmenande hjärta för äldre och handikappade människor, eftersom rullstolsramper ofta byggts, och bänkar att sitta och vila på ofta finns i anslutning till de gårdar som Ernst har renoverat.

Men vi vill ändå gå ut och varna alla fastighetsägare, att det verkligen inte är några ordentliga “slutgiltiga” renoveringar som görs, utan att det mesta bara är anpassat för att det skall se snyggt ut inför TV-tittarna.

.

Information om granskningen:

Granskningen av de gårdar som renoverats av Ernst Kirchsteiger och TV4:s team, är gjord mellan åren 2010 och 2016.

.

Läs mer om Ernst Kirchsteigers byggfusk, HÄR >

.

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25257

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu