Kokt Hans o Greta.nu » Hemelektronik

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Gör en kanalsökning på TV:n – Steg för steg !

_____

Behöver du göra en kanalsökning på din TV ?

Kanske du inte riktigt vet hur man gör ?

- Så här gör du en kanalsökning, och en kanallista på din TV !

Kanske har du precis köpt en ny TV, och vill komma igång att titta på TV-program så fort som möjligt ? – Vi hjälper dig igenom de olika åtgärderna som man måste göra, innan man kan börja titta på TV.

.

Att köpa en TV idag, är inte samma sak som att köpa en TV förr.

Då fanns ofta alla kanaler förinstallerade i TV:n, och det var bara att stoppa in kontakten i väggen, och sätta på TV:n.

Men idag måste man först söka efter kanaler, för att man skall kunna använda sin TV.

Många människor förstår sig inte på en kanalsökning, utan de betalar mellan 500 och 1500 kronor, för att en TV-tekniker skall komma hem till dem och installera kanalerna.

Men om du läser den här artikeln, kan du spara pengar, genom att själv kunna utföra en kanalsökning.

.

Så här förbereder du din TV:

.

Steg 1:

Koppla in antennsladden i TV:n och i väggen:

För att du skall kunna se på din TV, är det första du måste göra, att koppla in antennsladden i TV:n, och även i väggen.

.

Steg 2:

Gör en kanalsökning:

En kanalsökning innebär att TV:n hämtar in de kanaler som finns i utbudet.

Man kommer ofta åt kanalsökningen genom att gå in under den meny som heter [Inställningar] och [Sökmeny] samt [Kanalsökning]. Det kan även stå [Autosökning] eller något liknande, beroende på vilken TV man har.

Efter att kanalsökningen är gjord, kommer de digitala kanalerna att lägga sig i ordning (SVT 1 på kanal 1, SVT 2 på kanal 2, TV 4 på kanal 4, och så vidare), medan de analoga kanalerna kommer att hamna i oordning längre bak, alternativt under en annan meny.

De digitala kanalerna visas ofta i HD-kvalitet, medan de analoga kanalerna kan ha lite sämre bild och ljud.

De digitala kanalerna är bland andra:

SVT 1, SVT 2, TV 4, TV 6, SVT 24/Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT 1 talande text, SVT 2 talande text, och så vidare.

De analoga kanalerna är bland andra:

TV3, Kanal 5, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11, TV12, och så vidare.

(Lokala variationer kan självklart förekomma.)

När du sätter på din TV för första gången, kommer det oftast upp en kryssmeny, i vilken man får välja vilket/vilka kanalutbud man vill söka igenom.

Det kan exempelvis stå:

———————–
O   DVB-C
O   DVB-T
O   DVB-S
O   Analoga kanaler
———————–

De tre första valen, innebär digitalt kanalutbud. “DVB” betyder “Digital Video Broadcasting”.

Det nedersta valet innebär analogt kanalutbud.

DVB-C, står för “Cable”, och innebär att man söker igenom kabeltv-utbudet bland de digitala kanalerna.

DVB-T, står för “Terrestrial”, och innebär att man söker igenom det marksända TV-nätet för digitala kanaler.

DVB-S, står för “Satellite”, och innebär att man söker igenom de digitala satellit-kanaler som man får in via sin parabol.

Kryssa nu i det/de kanalutbud som du vill söka igenom, och starta en “automatisk” sökning. Detta kan ta några minuter.

(OBS!! TV:n kommer förmodligen även att fråga dig om du vill söka efter kanaler i ett trådlöst nätverk. Om du inte har något trådlöst nätverk, väljer du bara “Lämna till senare”, etcetera.)

När kanalsökningen är klar, kan du börja att titta på TV-program.

De digitala kanalerna lägger sig automatiskt på “rätt” kanal, medan de analoga kanalerna hamnar i oordning, på en annan plats i din TV.

På vissa TV-apparater måste man trycka på en särskild knapp på sin fjärrkontroll, för att växla mellan de digitala och de analoga kanalerna. Ofta är det knappen [TV] som man måste trycka på.

Medan på andra TV-apparater, hamnar de analoga kanalerna under samma meny, som de digitala kanalerna.

En del människor tycker att det är praktiskt att växla mellan digitalt och analogt via en knapp, eftersom man då snabbt kan växla mellan två av sina favoritkanaler.

.

Så gör du en fabriksåterställning:

För att du skall kunna göra en ordentlig kanalsökning från grunden, kan man ibland bli tvungen att återställa sin TV till fabriksinställningar, det vill säga så som TV:n var när du hämtade ut den från butiken.

Då väljer man:

[Meny] – [Inställningar] – [Systemmeny] – [Fabriksåterställning].

.

Så gör du en kanallista:

För att placera rätt TV-station på önskad kanal, behöver man redigera sin kanallista. Det gör man oftast under knappen [Meny] och sedan väljer man [Kanallista].

Ofta finns det även en knapp för att spara sina val under favoriter, eller liknande.

Följ sedan instruktionerna för den aktuella TV:n.

Lycka till !

.

Mer info om kanalsökning för Philips TV-apparater >

.

Mer info om kanalsökning för Samsungs TV-apparater >

.

Mer info om kanalsökning för Grundigs TV-apparater >

.

Mer info om kanalsökning för Panasonic TV-apparater >

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=21949

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu