Kokt Hans o Greta.nu » Heminredning

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Borra i betongvägg ? – Lätt som en plätt

- 7 enkla borrnings-tips !

_____

Har du betongvägg därhemma,

men är osäker på hur du skall göra för att hänga upp tavlor eller hyll-konsoler ?

Om du följer dessa råd, kan du känna dig trygg när du borrar i betong !

Det finns väldigt många olika typer av betongväggar. Alltifrån den porösaste lättbetongvägg, till den hårdaste betongvägg, som känns robust som berg, när man tar i den. Det finns även blandningar av olika väggmaterial, såsom rödtegel i mittskiktet och lättbetong, som värmeisolerande skikt, ytterst.

Bli därför inte förvånad om väggen ger dig olika motstånd, beroende på vilket skikt du borrar i. Det kan även finnas stenar, metallreglar, och armeringsstål lite var stans inuti väggen.

Det går att borra i nästan alla typer av betongvägg, men har du lättbetong hemma, måste du vara extra försiktig när du borrar, eftersom lättbetong har lägre densitet och därför är sprödare än vanlig betong. – Knacka på väggen. Om det är lättbetong låter det “dovt” och “träigt” när du knackar, och skall du borra i detta material räcker det ofta med att använda drill-, eller svängborr.

Att borra i lättbetong är som att borra i vetemjöl, och ibland kan det faktiskt vara bättre att spika i lättbetong, än att plugga och skruva. I handeln finns även skruv, särskilt anpassad för lättbetong. Det finns dock en typ av lättbetong, som man avråder från att göra hål i. Det är blåbetongväggen, eller “blå gasbetong”.

Denna lättbetong användes som byggnadsmaterial i hus som är byggda från 1929 till 1980, och den innehåller uranbärande alunskiffer, som utsöndrar Radon, och detta kan vara farligt om det sipprar ut ur väggen. Men det är ofta bara de “bärande” väggarna i bostaden som består av blåbetong, och sällan ytterväggar och tak. Man kan minska radonhalten genom att sätta upp “radontapeter” eller bygga om ventilationssystemet.

Har du äkta, genuin betong hemma, och bara skall borra några få hål, räcker det med att använda en slagborrmaskin, minst 650 watt, 2,9 ampere, men skall du borra många eller stora hål, måste du ha bättre grejer – en borrhammare !

Det man bör tänka på när man skall hänga upp saker på betongvägg, är att alltid plugga hålet med plugg först, innan man skruvar in skruven. Pluggen ger stabilitet åt skruven, eller kroken, och gör så att hålet som man borrat i betongväggen inte frasar och utvidgar sig.

Dessa saker behöver du:

Regeldetektor, tuschpenna, hammare och spik (eller körnare), slagborrmaskin eller borrhammare, borr, plugg, hörselskydd och skyddsglasögon.

.

Och så här går du tillväga:

.

1. UNDERSÖK VÄGGEN MED REGELDETEKTOR

Du måste först undersöka väggen med en regeldetektor. En regeldetektor lyser och piper om det sitter elledningar, vattenledningar, eller armeringsstål i väggen där man skall borra. Man får aldrig borra i en vägg utan att först ha undersökt den med regeldetektor, eftersom man då skulle kunna borra sönder ett vattenrör, eller en elledning.


2. RITA UPP OCH FÖR-SPIKA

Rita med en penna var på väggen du vill göra hålet och sedan tar du hammare och spik (eller en körnare, om du har) och spikar ett litet hål i betongväggen, där borren skall in. Detta för att borren inte skall glida på väggen, när du börjar borra. (Om du inte har hammare och spik tillgängliga, så kan du istället ta ett litet, litet borrstål och borra ett litet hål i markeringen).

.

Använder du en slagborrmaskin, gör så här:

3. RITA ETT RIKTMÄRKE PÅ BORREN

Ta nu en betongborr (ett borrstål) och stoppa in den i borrmaskin-chucken och dra åt ordentligt med chucknyckeln (medsols, höger). Håll sedan skruven som du skall använda jämte borrstålet och rita med tuschpenna på borren, så lång som skruven är. (Du kan även markera med isoleringstejp runt borren, så att du vet hur långt den skall in i väggen).

.

4. VÄLJ “SLAGBORRNING” OCH BÖRJA BORRA

På med hörselskydd och skyddsglasögon. Välj inställning på borrmaskinen – Slagborrning ! ( Om du borrar i lättbetong behöver du inte ha slagborrning inställd. ) Sedan sätter du borrmaskinen i det “förspikade” hålet och borrar in borren fram till tuschstrecket (eller till isoleringstejpen).

Bli inte rädd om det flyger ut gnistor ur borrmaskinens motorgaller. Det är helt naturligt. Akta hår och ögon för gnistorna bara. Gnistorna uppstår när borrtrissan snurrar runt inuti maskinen. Men var försiktig så du inte “varmkör” borrmaskinen, det vill säga borrar på full effekt hela tiden, utan att du låter maskinen gå ned i varv ibland så att den får vila.

Ibland måste man hjälpa borren in, genom att lägga lite kroppstyngd på borrmaskinen. Observera att borren skall snurra medsols när du borrar in, och motsols, när du för ut borren.

- Känns det tungt ? – Välj då en tunnare borr och förborra hålet med den ! Ibland kan man till och med vara tvungen att förborra med två storlekar på borrstål, innan den riktigt grova borren skall in.

Använder du istället en “borrhammare”, tänk på detta:

Skall du borra riktigt stora hål, eller många hål och du borrar i äkta betong, då bör du ha en borrhammare. En borrhammare är bättre anpassad till att arbeta hårt och länge och de kräver en speciell borr, en så kallad SDS-borr. Denna stoppar man bara in i chucken, utan att dra åt med chucknyckel.

.

5. FÖR UT BORREN OCH BLÅS UR HÅLET

Byt nu håll på borren till motsols borrning och för ut borren ur hålet. Blås ur hålet noggrant, men akta ansiktet för betongdammet.

.

6. STOPPA IN PLUGGEN INNANFÖR YTSKIKTET

Nu stoppar du in pluggen rejält i hålet, så att hela pluggen ligger innanför ytskiktet på väggen. När pluggen expanderar är det viktigt att den expanderar inuti väggen och inte mot väggens ytskikt, då ytskiktet ofta är känsligare.

Du kan använda särskild plugg till lättbetong, “rotationsplugg”, som snurrar inne i väggen, vilken har en plastkant som skall läggas mot utsidan på väggen. Dessa pluggar expanderar inte lika mycket som “expansionsplugg”, som man använder till hård betong.

.

7. SKRUVA IN SKRUVEN MED MANUELL SKRUVMEJSEL

Skruva nu in skruven, eller kroken, med en gammaldags, manuell skruvmejsel, för bästa känslighet.

.

När man borrar i betong, kommer det att ryka stendamm och därför kan det vara bra att använda en dammfiltermask över ansiktet, när man arbetar. De kostar ca 200 kronor styck och finns att köpa med eller utan ventil. Och är du under 18 år måste du alltid ha en förälder, eller en yrkeslärare med när du använder borrmaskin.

Man bör även ha tecknat en hemförsäkring innan man gör hål i sina väggar. Om man skulle råka borra sönder vattenrör, eller elledningar, kan man då få hjälp från försäkringsbolaget att täcka saneringskostnaderna.

Lycka till !

.

Faktakällor om borrhammare:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Borrhammare

Bild på plugg till äkta betongvägg:

http://www.bramida.se/images/articles/editor/betongplugg.jpg

Bild på regeldetektor:

http://www.clasohlson.se/Product/LargeImageViewer.aspx?Path=/Archive/Images/Products/Hi/363738_X_2009-07-06_093851_985.jpg

Bild på radontapet:

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxc_91V3luU0lrHx4SXQRIsDpDhzP0lxrdT3GGIGcxc-ppNo8pNQ

TILL   BLOGGENS   START

Artikeln är granskad av behörig snickare


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=5083

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu