Kokt Hans o Greta.nu » romerska fabler

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Skomakaren som blev läkare” – hela fabeln !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. En fabel är en metaforisk (liknelseartad) berättelse om människans beteende, ofta illustrerat av djur. Översatt från den latinska fabeln Ex sutore medicus. Betydelse: “Man bör inte tjäna pengar på folks dumhet”, etcetera.

.

En usel och konkursdrabbad skomakare blev läkare på en ort där han var okänd av folket,

och han sålde humbug-medicin som motgift till varje förgiftning som folk hade drabbats av.

Han blev berömd med hjälp av skrävlande reklam.

Men så råkade stadens kung bli svårt sjuk.

Kungen passade då på att kontrollera om det verkligen var en riktig läkare han kom till.

.

För att testa läkaren, erbjöd kungen honom en bägare gift att dricka.

Kungen sade:

“Enligt reklamen skall du ju ha motgift för detta, så då kan det ju ej vara farligt för dig ?”

I dödsångest erkände då läkaren att han inte hade några kunskaper i läkekonst,

utan hela hans karriär byggde på folks dumhet.

.

Kungen lät sedan kalla samman folket och höll tal:

“Förstår ni nu vad för vanvett detta är,

att utan att tveka anförtro era liv åt denne man,

som inte ens folk vågar gå till,

för att sko sina fötter.”

.

Betydelse/sensmoral:

“Man bör inte utnyttja människors okunskap”, eller “Behärskar man inte det ena, så behärskar man heller inte det andra”, etcetera.

.

Kommentera fabeln, här >

Skriv en egen sensmoral, här >

Skriv en egen fabel, här >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=24776

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Tjuren och myggan” – läs hela kända fabeln !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. En fabel är en metaforisk (liknelseartad) berättelse om människans beteende, ofta illustrerat av djur. Översatt från den latinska fabeln Taurus et culex. Betydelse: “Man kan få sämre rykte om man sänker sig för lågt”, etcetera.

.

När en mygga modigt hade utmanat en tjur på duell,

kom alla för att se detta skådespel.

Den lilla myggan sade då till tjuren:

- “För mig är det tillräckligt att du infann dig,

och därmed erkände mig som jämlike.”

.

Med dessa ord flög myggan iväg på lätta vingar,

och lugnt nonchalerade hon både publiken och den hotfulla tjuren.

Om tjuren hade tänkt på sina starka horn,

skulle den knappast ha valt att möta denna ynkliga motståndare,

och gett denne chans att förhäva sig.

.

Betydelse/sensmoral:

“Man kan få dåligt rykte om man sänker sig för lågt”, etcetera.

.

Kommentera fabeln, här >

Skriv en egen sensmoral, här >

Skriv en egen fabel, här >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=24707

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Svalan och de andra fåglarna” – hela fabeln !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. En fabel är en metaforisk (liknelseartad) berättelse om människans beteende, ofta illustrerat av djur. Översatt från den latinska fabeln Aves et hirundo. Betydelse: “Ödmjukhet är en brist hos människor”, etcetera.

.

Många fåglar såg på när linfrön spreds ut och plöjdes ned i jorden,

men fåglarna lade inte så stor vikt vid det.

Bara svalan insåg vad detta skulle få för följder och kallade de andra fåglarna till möte,

där svalan varnade för hotet som växte fram.

Men alla bara skrattade och tog det lätt.

Senare, när sådden spirade, ljöd åter svalans råd:

.

“Låt oss utrota detta ! När linet vuxit upp, blir det till snaror och till snodda jägarnät,

som människorna kommer att använda för att fånga oss.”

Men alla skrattade åt svalans kloka ord; de avvisade förslaget genom att hånskratta åt det.

När svalan märkte det, flög hon bort till människorna för att få ständig trygghet under deras tak.

Men de djur som vägrat lyssna till svalans råd,

fångas in i människornas listigt placerade nät.

.

Betydelse/sensmoral:

“Lite ödmjukhet kan ej skada”, eller “Många har ej tillräckligt stark överlevnadsinstinkt”, eller “Det gäller att skydda sig själv i första hand”, etcetera.

.

Kommentera fabeln, här >

Skriv en egen sensmoral, här >

Skriv en egen fabel, här >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=24740

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Tjuven och lampan” – läs hela kända fabeln !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. En fabel är en metaforisk (liknelseartad) berättelse om människans beteende, ofta illustrerat av djur. Översatt från den latinska fabeln Fur et lucerna. – Betydelse: “Man bör inte ha med illasinnade människor att göra”, etcetera.

.

En tjuv tände en gång sin lampa från Jupiters eld.

Vid gudens eget ljus bestals hans helgedom.

När tjuven återvände, tyngd av att ha gjort helgerån,

sade Jupiter plötsligt:

.

- “Nu när du upprepade gånger har stulit, skall du straffas med ditt liv,

när straffets dag nalkas dig !

Men för att inte brott skall bli upplysta av den eld som dyrkar mig,

förbjuder jag all liknande beblandelse med eld.”

.

Betydelse/sensmoral:

“Goda människor bör inte ha något med onda människor att göra”, etcetera.

.

Kommentera fabeln, här >

Skriv en egen sensmoral, här >

Skriv en egen fabel, här >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=24700

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Tjuren och kalven” – läs hela romerska fabeln !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. En fabel är en metaforisk (liknelseartad) berättelse om människans beteende, ofta illustrerat av djur. Översatt från den latinska fabeln Taurus et vitulus.- Betydelse: “Man får vara försiktig när man mästrar en äldre”, etcetera.

.

En tjur stångade med sina stora horn i en smal passage,

och hade tydliga problem med att komma in i sitt bås.

Då kom en kalv fram och visade hur tjuren skulle göra.

.

Då sade tjuren till kalven:

- “Tig !

Detta kunde jag långt innan du blev född.”


.

Betydelse/sensmoral:

“Man får gå varligt fram, när man lär en äldre något”, eller “Det krävs mod för att ta råd från en yngre”, etcetera.

.

Kommentera fabeln, här >

Skriv en egen sensmoral, här >

Skriv en egen fabel, här >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=24715

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Tillfället” – läs hela berömda fabeln !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. En fabel är en metaforisk (liknelseartad) berättelse om människans beteende, ofta illustrerat av djur. Översatt från den latinska fabeln Tempus. Sensmoral: “Så lätt förgångna är livets tillfälligheter”, etcetera.

.

En skallig man, med hår i pannan och med naken kropp,

som springer snabbt på en rakknivs vassa egg -

Om man får ett bra grepp, kan man hålla sig kvar,

men missar man,

kan inte självaste Jupiter få tag igen.

.

- Så flyktiga är livets tillfälligheter.

.

Betydelse/sensmoral:

“Livets tillfälligheter är flyktiga”, “Det är ödet som styr”, eller “Allt går inte att kontrollera”, etcetera.

.

Kommentera fabeln, här >

Skriv en egen sensmoral, här >

Skriv en egen fabel, här >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=24721

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu