Kokt Hans o Greta.nu » Phaedrus fabler

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“BOCKEN och RÄVEN” – Hela romerska fabeln !!!

Översatt till svenska från fabeln “Caper et vulpes”. Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. – En fabel är en metaforisk (liknelseartad) berättelse om människans beteende, ofta illustrerat av djur. Betydelse: “Det går ej att vinna mot psykopater”, etcetera.

.

När en räv hade varit klumpig och råkat falla ned i en brunn och blivit fast nere i brunnen, kom en törstig get fram och frågade hur vattnet smakade därnere och om det fanns tillräckligt.

Räven tittade då upp och svarade listigt:

- “Kom ned min vän !

.

Brunnens vatten är så gott, att jag inte kan få nog av den underbara njutningen.”

Geten tog därpå ett språng ned i brunnen, samtidigt som räven klättrade på getens horn och lyckades ta sig upp till marknivå.

Räven lät sedan geten vara kvar nere i brunnen.

.

Betydelse: “Har man med psykopater att göra, får man vara beredd att bli trampad på”, etcetera.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=24962

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu