Kokt Hans o Greta.nu » Sångtexter

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Nattviolen” – text av Urban von Feilitzen

ur en komposition av Adolf Fredrik Lindblad (The Night Orchid).

.

SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR

.

Nu blommar nattviolen,

Men ack, du vet det väl

Ej kringglänst, ej i solen,

ej i solen,

kan den giva uttryck åt sin själ.

.

.

Har du väl sett vid roten

ett väsens tvedräkt ?

Vänd dig hit !

Vad ser du,

vad ser du då ?

.

.

O, svart är ena foten,

den andra,

den andra foten vit.

.

.

Först när till ro är solen,

när sövd är dagens röst,

då bryter nattviolen

inseglet på sitt tryckta bröst.

Inseglet på sitt bröst.

.

.

Det dolda sår som ömmar

för varje öga öppnas då;

då stiga välluktsströmmar,

då stiga välluktsströmmar

emot det dunkla blå.

.

.

Då stiga välluktsströmmar,

emot det dunkla blå.

.

.
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=18716

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu