Varmt välkommen till Företagsbålet !

På den här webbplatsen får Du hjälp med att prata skit om, och förnedra ett företag eller en enskild arbetsgivare. Vi har stora delar av internet som vårt täckningsområde, vilket inbegriper diskussionsforum, sociala medier, och företagsspecifika webbsajter.

Du kan få hjälp med att via brev, e-mail, lappar under vindrutetorkarna, eller telefonsamtal, stressa och terrorisera ett företag, för att på så sätt försöka att sänka företaget. Tjänsten är naturligtvis helt gratis. Välkommen !

Hänga ut ett företag på internet ?

.

Mycket välkommen !

 

Nu har Du äntligen möjlighet att hänga ut, och kränka ett företag som på något sätt har misskött sig,

 

- endera mot Dig, eller mot någon annan.

 

Vi i redaktionen har under årens lopp fått många förfrågningar från privatpersoner som har känt sig förfördelade och felbehandlade av sina arbetsgivare, om en möjlighet att kunna ”prata skit” om denna arbetsgivare helt anonymt, ute på internet.

 

- På så sätt skulle allmänheten varnas för denna arbetsgivare, och i framtiden kunna undvika att ingå avtal med denna.

 

Företag startas idag uteslutande för att kortsiktigt roffa åt sig så mycket pengar som möjligt.

 

Företagen tar inte ett steg, utan ett vinsttänkande – till och med när de ger till välgörenhet, finns ett vinsttänkande med i bilden, – att de skall bli omtalade i pressen, att de skall ”halka ned” en skattenivå inför företagsdeklarationen, eller på annat sätt få ”avkastning” på välgörenheten.

 

Det här gör att företagen förkastar de sanna värdena i livet – nämligen att det är kvalitén, de anställda, och kunderna som gör hela företaget, och som man från företagsledningens sida borde fokusera på.

 

Och ekonomijournalisterna gör ju sitt till för att pressa företagen på sina kvartalsrapporter, för att de företag som inte har presterat så bra, skall visas lång näsa, och skrattas åt.

 

Många kunder och anställda, hamnar i kläm i företagens ständiga kvartalsrapport-tänkande, och utsätts för arbetsgivarnas psykopatliknande beteenden, med tigande, ansvarslöshet, fördröjningar av anställningsbesked, utnyttjande av arbetstid, tillbakahållande av lönenivåer, och spionage på kunderna, som följd.

 

Låt oss upprätthålla maktbalansen, och trycka tillbaka företagen och arbetsgivarna så hårt det med lagliga medel bara går,

 

och visa för dem att deras psykopatbeteenden inte är acceptabla !

 

På denna webbplats kan Du skriva i ett formulär, i vilket Du anger vilket företag du vill hänga ut, och vilken behandling företaget skall få.

 

Du kan välja mellan 3 olika behandlingar:

 

BEHANDLING 1 :

En liten ”luftfjärt” i företagarens ansikte, det vill säga, vi bränner inte på så hårt i bålet.

 

BEHANDLING 2:

En rejäl brakskit rakt i ansiktet på företagaren, det vill säga, vi lägger på rätt så ”torra och välbrinnande” kvistar i bålet.

 

BEHANDLING 3:

Här öppnar vi alla spjäll, och gasar på med full diarré i företagarens ansikte, och tar till alla medel vi kan, för att bålet skall brinna så bra, och så länge som möjligt.

 

- Än en gång, varmt välkommen !

 

Gå till formuläret, HÄR >>>