Sagan “Hans och Greta” – på numerologi

Här kan du njuta av hela bröderna Grimms berömda folksaga, skriven med numerologi-siffror ! Länk till facit, längst ned på sidan.

.

.1….5…..1…..6…….5.1..1….66……..6..5

_______________________________________

2.955.851..38.79..2..…9.1..5384..22.9

.

.

.9..519…..63….1..5..6….5.119.5

_______________________________________

233..5.622.7.11171.8..77..9…..38.8.3.6..4..33.5

.

.

..15….1.1……1..1.9..1119.1.1….5

_______________________________________

8.339.7….2212232..81.3….16.227….9.4

.

 

….6……3….1..5……3…..3.6..5..1..1…..15..1

_______________________________________

111..718..77..9.51.8..12922.92.3.9.4.11..5..22

.

.

..11.3…..1…..6………5.1.9….6..5…..1.1

_______________________________________

1.22….2.8..5138.79..2….111..7.5..1….22

.

.

1….96..5….6….3….1..56……1….3……3

_______________________________________

.24512.5111.718..77..9..5388..51.8..129

.

.

….16..5..5..1

_________________

11133.229322

.

.

..1…..5…..6…..6…..15..3….1…..1..5.1

______________________________________

2..95..5..1..4..8.92224.4..22.65..73.5..9..2

.

.

15…..9.1..9.5….5..1….1…..15…..1.1

______________________________________

13.57..9222111..312.5.9.3.57122.75..122

.

 

..5….1…..9159.5….6….91….5

______________________________________

4..111.33822..8..47..5….38.822.9.8..4

.

.

..56…..5…..5…..1…..1….5…..69..1.5

____________________________________

4..27..9.445..5.9.2.95..4.11..4.4.2..2.9

.

.

.

..9913….6….11….56…..1..51

_____________________________________

23315.6.91.8..137..5.79223119.8.47..22

.

.

..11….5..1..5.9.53….1…..6..93.5

_____________________________________

1..229.4..2.2..9.7..513..2729.48..1..2

.

.

3….365..1..1..176….63151

______________________________________

8..129..5..2292.3.9..5…..111..718..77.9..5..22

.

.

.1….1.3..1..65.1.9656.…5….1

______________________________________

1.22….2.85138.79.2….111.7..538..4..55

.

.

..1…..1….1..5….1….56….3..6….19..5

_______________________________________

7..57.1….13.57..9.2.95.5..29..41439.712.7..5

.

 

..1.15….1….9….15…..11..1..5

_________________________________

12241113365.5..4..5.9.22.22.7..5

.

.

..59..5

______________

8..47..5

.

.

5….6..5….31.53…..1..1

________________________________

45.111.7..51..41.9..2.977..33

.

.

6….3..61

______________________

29.41.43.95

.

.

6…..1…..6..5.1..1….9..59….6..5

___________________________________

..38.8..5.138.79.2….92231..111..7..5

.

.

6….1.6….3……3….1….65…..15….93

_______________________________________

29.22….38..2122325..11..4.4..9.2..95..523313.2

.

.

1…..9..5……3…..6….16.511…..5

_____________________________________

69.4.233.2281.149.22.91.332.44

.

.

..5…..1166….5….6……5…..61..1

_____________________________________

7..7791111.938.44.6..512.971.94….22

.

.

..5..699….656561

_____________________________________

7..541115372.1..3119..1..4..42..91.9

.

.

1..1..3.1

______________________

..22.22

.

 

531….1…..9….1……6…..6..9..3..53..5

________________________________________

45..97..431122555..1..4..2..9..81..2.21.4..9

.

.

5….95995……1..951……5……65

__________________________________________

44233..5.91127.6124.32..4..4..47735.5.22..9

.

.

..76….11….6…..1..5….5……6..19..1…..1

________________________________________

1.32..38.7322.9383..2.9.4..4..1.222294

.

.

….6..11….1……1….5..51…..5.1…..5..1..13

________________________________________

111.51..57..9..2.95..5..1..554….2249.11.2..2

.

.

.65….111…..5….1….111….3..1.91

______________________________________

6.9..5..8.62291544..3..9..223..95.2.95

.

.

..6..15……95..15…..6……5.1….1.1..3…….5

_________________________________________

7..44..4..2339.4..44….38.1..4..52….77..44

.

.

11….15…..1…..9.5..1…..91…..1….6

_________________________________________

8..651.22..9.8..51.5…..29.57..58..75..438

.


91……5.1..1…..951…..6…..11….1

_________________________________________

222579.79..222235.1322.1..4..111338137

.

.

.9..1……6..1.6……95..1..96

______________________________________

23322.7..4….38.23394..1..5.29.9

.

.

51…..1..1….15.11…..9.1..11….5

________________________________________

44..5.86..573.5..9..9.22.2337..2..95..5

.

 

..11..5….615..1.19..1.1..93….5….6

_________________________________________

11..7..98..5..2..79.22211322.5…..75..5.6.9

.

.

1……6….65,11…..5….1..6…..15..1

____________________________________

.2211.529.339..22945..46.94979..2

.

.

..5..6….1….5.1191…..1…..1…..3.1.9

________________________________________

7..54..2217..3..72211..129.57..9.3..95

.

.

1..19.356…..1….1..3……3….1

______________________________________

86.5…..755..38.12.57…..7513..311.5

.

.

5..1……113…..5…..1..1…..9.1..5

_____________________________________

44..5.86..554..91229..11224.54.5

.

.

9….5..3….161……1…..6…..5.1….5

________________________________________

29.55.977173.3119.85138.79..2..4..4

.

 

.9….5166….15….5.1…..6…..11….91

__________________________________________

1.7.47.93.938..4..312.5.9.14.12.9..226.55

.

.

95.9..35

_________________

.55…..8..12

.

 

15…..1….51…..5…..6…..1.56.5..1

___________________________________

2..95..5.7.9.1..4..5.8..4….382.96.9..5..1

.

.

5….15….619.91….9

________________________________

44.6.4..95.14..423222511357

.

.

3

____________

13..2

 

 

.

Här kan du läsa hela sagan, – rad för rad !

Har något fel smugit sig in bland siffrorna ? – Kommentera här !


 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment