Kokt Hans o Greta.nu » Sagan “Hans & Greta” – på Morsealfabetet

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

    Annons/Ad:

Sagan “Hans & Greta” – på Morsealfabetet

- Läs hela svenska versionen av Grimms saga från 1812, på morsekod.

.

…- .. -.. & . -. & … – — .-. & … -.- — –. & -… — -.. -.. . & . -. & ..-. .- – – .. –. & … -.- — –. … …. ..- –. –. .- .-. . & … — — & …. .- -.. . & -.. . – & … .–.- & -.- -. .- .–. . .-. – & .- – – & …. .- -. & -.- -. .- .–. .–. – & -.- ..- -. -.. . & –. . & … .. -. & …. ..- … – .-. ..- & — -.-. …. & … .. -. .- & – …- .–.- & -… .- .-. -. & & …. .- -. … & — -.-. …. & –. .-. . – .- & — .- – & ..-. —. .-. & -.. .- –. . -. & – .. .-.. .-.. & … .. … – & -… .-.. . …- & … .. – ..- .- – .. — -. . -. & …. . .-.. – & — …. .–.- .-.. .-.. -… .- .-. & — -.-. …. & …. .- -. & …- .. … … – . & .. -. – . & …- .- .-. – & …. .- -. & … -.- ..- .-.. .-.. . & …- .-.- -. -.. .- & … .. –. & — — & .-. .–.- -.. . -. & -.- …- .-.- .-.. .-.. & -. .-.- .-. & …. .- -. & .-.. .–.- –. & – .. .-.. .-.. & … .-.- -. –. … & — -.-. …. & .-.- .-.. – .- -.. . & .- .-.. .-.. .- & … .. -. .- & .–. .-. — -… .-.. . — & … .–.- & … .- -.. . & …. ..- … – .-. ..- -. & – .. .-.. .-.. & …. — -. — — & …. —. .-. & -. ..- & — .. -. & -.- .-.- .-. . & — .- -. & – .. -.. .. –. – & .. & — — .-. –. — -. & -… .. – – .. & – .- .-. & …- .. & -… .- .-. -. . -. & –. . .-. & -.. . — & …- .- .-. & … .. -. & -… .-. —. -.. -… .. – & — -.-. …. & .-.. . -.. . .-. & -.. . — & — .. – – & .. -. & .. & -.. . -. & -.. .— ..- .–. .- … – . & … -.- — –. . -. & -.. .-.- .-. & – .-.- -. -.. . .-. & …- .. & . -. & -… .-. .- … .- & .–.- – & -.. . — & — -.-. …. & —. …- . .-. –. . .-. & -.. . — & & ..-. —. .-. & …- .. & -.- .- -. & .. -. – . & .-.. .-.- -. –. .-. . & ..-. —. .-. … —. .-. .— .- & -.. . — -. . .— & -.- …- .. -. -. .- & … .- -.. . & — .- -. -. . -. & .— .- –. & -.- .- -. & .. -. – . & ..-. —. .-. — .–.- & — .. –. & – .. .-.. .-.. & .- – – & … .-.- – – .- & ..- – & — .. -. .- & . –. -. .- & -… .- .-. -. & .. & … -.- — –. . -. & -.. .-.- .-. & .- .-.. .-.. .- & …- .. .-.. -.. .- & -.. .— ..- .-. & –. . -. .- … – & … -.- ..- .-.. .-.. . & … .-.. .. – .- & -.. . — & .. & … – -.– -.-. -.- . -. — — & -.. ..- & .. -. – . & –. .–.- .-. & — . -.. & .–. .–.- & -.. . – & … .- -.. . & -.- …- .. -. -. .- -. & … .–.- & -.- — — — . .-. & …- .. & .- .-.. .-.. . … .- — — .- -. … & .- – – & … …- .-.- .-.. – .- & .. …. .— .-.- .-.. & — -.-. …. & …. — -. & –. .- …- & …. — -. — — & .. -. –. . -. & .-. — & ..-. —. .-. .-. .-.- -. & …. .- -. & …. .- -.. . & …- . -.- -. .- – & — -.-. …. & –. . – – & — . -.. & … .. –. -… .- .-. -. . -. & … — — & ..-. — .-. – ..-. .- .-. .- -. -.. . & …- .- .-. & …- .- -.- -. .- & ..-. —. .-. & .- – – & -.. . & …- .- .-. & … .–.- & …. ..- -. –. .-. .. –. .- & …. .- -.. . & …. —. .-. – & .- .-.. .-.. – & … — — & — — -.. . .-. -. & … .- –. – & – .. .-.. .-.. & ..-. .- -.. . .-. -. –. .-. . – .- & – .-. — -.. -.. . & .- – – & -.. . – & …- .- .-. & ..- – . & — . -.. & …. . -. -. . & — -.-. …. & …. — -. & -… —. .-. .— .- -.. . & –. .-. .–.- – .- & -.– -. -.- .-.. .. –. – & — . -. & …. .- -. … & … .- -.. . & … .— … … … … … … & –. .-. . – .- & — -.-. …. & — .-. — .- & -.. .. –. & .. -. – . & & .— .- –. & …- . – & -. — –. & .-. .–.- -.. — . -.. & -.. . – & … .–.- & -.- .-.. . …- & …. .- -. & ..- .–. .–. & ..- .-. & … .-.- -. –. . -. & -.. .-. — –. & .–. .–.- & … .. –. & … .. -. & .-.. .. .-.. .-.. .- & .— .- -.-. -.- .- & —. .–. .–. -. .- -.. . & -. . -.. .-. . & …. .- .-.. …- -.. —. .-. .-. . -. & — -.-. …. & … — —. –. & ..- -

.

.

-..  .  -  &  …-  .-  .-.  &  –  .–.-  -.  -.-  .-..  .-  .-.  -  &  ..-  -  .  &  —  -.-.  ….  &  -..  .  &  …-  ..  -  .-  &  -.-  ..  …  .  .-..  …  -  .  -.  .-  .-.  -.  .-  &  -…  .-..  .-.-  -.  -.-  -  .  &  …  —  –  &  …-  .-  .-.  &  -..  .  &  …  ..  .-..  …-  .  .-.  –  -.–  -.  -  &  ….  .-  -.  …  &  -…  —.  .—  -..  .  &  …  ..  –.  &  -.  .  -..  &  —  -.-.  ….  &  ..-.  -.–  .-..  .-..  -..  .  &  .—  .-  -.-.  -.-  ..-.  ..  -.-.  -.-  —  .-.  -.  .-  &  –  .  -..  &  -.-  ..  …  .  .-..  …  -  .  -.  .-  .-.  &  &  …  .–.-  &  –  .–.-  -.  –.  .-  &  ….  .-  -.  &  ..-.  ..  -.-.  -.-  &  .–.  .-..  .-  -  …  &  –  .  -..  …  .  -..  .-  -.  &  –.  ..  -.-.  -.-  &  ….  .-  -.  &  -  ..  .-..  .-..  -…  .-  -.-  …  &  ..  -.  &  —  -.-.  ….  &  …  .-  -..  .  &  —  .-.  —  .-  &  -..  ..  –.  &  ..  -.  -  .  &  –.  .-.  .  -  .-  &  …  —  …-  &  -.  ..-  &  .-..  ..-  –.  -.  -  &  …-  .-  .-.  .–.  .–.-  &  ….  .-  -.  &  …  .—  .-.-  .-..  …-  &  –.  ..  -.-.  -.-  &  —  -.-.  ….  &  .-..  .-  -..  .  &  …  ..  –.  &  —  -.-.  ….  &  …  —  …-  ..-.  —.  .-.  .  &  …  —  .-..  ..-  .–.  .–.  –.  .–.-  -.  –.  .  -.  &  -.  .-.-  …  -  .-  &  –  —  .-.  –.  —  -.  &  -.-  —  –  &  –  —  -..  .  .-.  -.  &  —  -.-.  ….  &  …-  .-.-  -.-.  -.-  -  .  &  -..  .  –  &  …  -  ..  –.  &  ..-  .–.  .–.  &  -.  ..-  &  -…  .-  .-.  -.  &  …-  ..  &  …  -.-  .-  &  ..-  -  &  ..  &  …  -.-  —  –.  .  -.  &  ….  .-.-  .-.  &  .-.-  .-.  &  .  -.  &  .-..  ..  -  .  -.  &  -…  ..  -  &  -…  .-.  —.  -..  &  &  -  .-  &  …-  .-.-  .-..  &  …-  .-  .-.  .-  &  .–.  .–.-  &  -..  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  …  .–.  .-  .-.  .-  &  -..  .  -.  &  -  ..  .-..  .-..  &  –  ..  -..  -..  .-  –.  .  -.  –.  .-.  .  -  .-  &  .-..  .-  -..  .  &  -…  .-.  —.  -..  .  -  &  ..-  -.  -..  .  .-.  &  …  ..  -  -  &  ..-.  —.  .-.  -.-  .-..  .-.-  -..  .  &  .  ..-.  -  .  .-.  …  —  –  &  ….  .-  -.  …  &  ..-.  ..  -.-.  -.-  —  .-.  &  …-  .-  .-.  &  ..-.  ..-  .-..  .-..  .-  &  .-  …-  &  -.-  ..  …  .  .-..  …  -  .  -.  .-  .-.  &  —  -.-.  ….  &  …  .  -..  .-  -.  &  –.  .-  …-  &  …  ..  –.  &  .-  .-..  .-..  .  …  .-  –  –  .-  -.  &  .-  …-  &  ..-  -  &  ..  &  …  -.-  —  –.  .  -.  -.  .-.-  .-.  &  -..  .  &  ….  .-  -..  .  &  …-  .-  -.  -..  .-.  .-  -  &  .  -.  &  -…  ..  -  &  …  .–.-  &  -…  —.  .-.  .—  .-  -..  .  &  ….  .-  -.  …  &  .-  -  -  &  –.  .–.-  -.  –.  &  .–.  .–.-  &  –.  .–.-  -.  –.  &  …  -  .-  -.  -.  .-  &  -  ..  .-..  .-..  &  —  -.-.  ….  &  …  .  &  …  ..  –.  &  —  –  &  –  —  -  &  ….  ..-  …  .  -  ..-.  .-  -..  .  .-.  -.  &  …  .-  -..  .  &  ….  .-  -.  …  &  …-  .-  .-.  ..-.  —.  .-.  &  …  -  .-  -.  -.  .-  .-.  &  -..  ..-  &  ….  .  .-..  .-  &  -  ..  -..  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  -  ..  -  -  .-  .-.  &  -  ..  .-..  .-..  -…  .-  -.-  .-  &  &  -.-  —  -.  -.-.  .  -.  -  .-.  .  .-.  .-  &  -..  ..  –.  &  -.  ..-  &  —  -.-.  ….  &  ..-.  —.  .-.  …  —.  -.-  &  .-  -  -  &  ….  .-.-  -.  –.  .-  &  –  .  -..  &  —  …  …  .–.-  ….  &  .–.  .-  .–.  .–.  .-  &  .—  .-  –.  &  -.-  .-  -.  &  …  .  &  –  ..  -.  &  …-  ..  -  .-  &  -.-  .-  -  -  &  …  —  –  &  …  ..  -  -  .  .-.  &  .–.  .–.-  &  -  .-  -.-  .  -  &  —  -.-.  ….  &  …-  ..  .-..  .-..  &  …  .-.-  –.  .-  &  .-  -..  .—  —.  &  -  ..  .-..  .-..  &  –  ..  –.  –  —  -..  .  .-.  -.  &  …  .-  -..  .  &  -..  ..  -.  &  -..  ..-  –  …  -.  ..-  -  &  -..  .  -  &  .-.-  .-.  &  ..  -.  -  .  &  .-.-  .-.  &  -..  ..  -.  &  -.-  .-  -  -  &  -..  .  -  &  .-.-  .-.  &  –  —  .-.  –.  —  -.  …  —  .-..  .  -.  &  …  —  –  &  …  -.-  ..  -.  .  .-.  &  .–.  .–.-  &  …  -.-  —  .-.  …  -  .  -.  .  -.  -..  —  -.-.  -.-  &  ….  .-  -..  .  &  ….  .-  -.  …  &  ..  -.  -  .  &  -  ..  -  -  .-  -  &  .  ..-.  -  .  .-.  &  …  ..  -.  &  -.-  .-  -  -  &  ..-  -  .-  -.  &  ….  .-  -..  .  &  ..  …  -  .-.-  .-..  .-..  .  -  &  -  .-  –.  ..  -  &  ..-  .–.  .–.  &  -..  .  &  -…  .-..  .-  -.  -.-  .-  &  -.-  ..  …  .  .-..  …  -  .  -.  .-  .-.  -.  .-  &  ..-  .-.  &  ..-.  ..  -.-.  -.-  .-  -.  &  —  -.-.  ….  &  …  -  .-.  —.  -  -  &  ..-  -  &  -..  .  –  &  .–.  .–.-  &  …  -  ..  –.  .  -.

.

.

-.  .-.-  .-.  &  -..  .  &  ….  .-  -..  .  &  -.-  —  –  –  ..  -  &  –  ..  -  -  &  ..  -.  -.  .  &  ..  &  …  -.-  —  –.  .  -.  &  …  .–.-  &  …  .-  -..  .  &  ..-.  .-  -..  .  .-.  -.  &  -…  .-  .-.  -.  &  –.  .–.-  &  —  -.-.  ….  &  …  .-  –  .-..  .-  &  ..  ….  —  .–.  &  .-..  ..  -  .  &  -  .-.  .-.-  -..  –.  .-.  .  -.  .-  .-.  &  …  .–.-  &  .-  -  -  &  .—  .-  –.  &  -.-  .-  -.  &  –.  —.  .-.  .-  &  ..-  .–.  .–.  &  .  -.  &  .  .-..  -..  &  .–.-  -  &  .  .-.  &  …  .–.-  &  .-  -  -  &  -.  ..  &  …  .-..  ..  .–.  .–.  .  .-.  &  ..-.  .-.  -.–  …  .-  ….  .-  -.  …  &  —  -.-.  ….  &  –.  .-.  .  -  .-  &  …  .-  –  .-..  .-  -..  .  &  ..  ….  —  .–.  &  -.  .–.-  –.  .-.  .-  &  -.-  …-  ..  …  -  .-  .-.  &  —  -.-.  ….  &  .-..  .-  -..  .  &  ..  &  .  -.  &  …  -  .-  .–.  .  .-..  &  …  —  –  &  -…  .-..  .  …-  &  ….  —.  –.  &  …  —  –  &  .  -  -  &  .-..  ..  -  .  -  &  -…  .  .-.  –.  -..  .  &  -  .-.-  -.  -..  .  &?  .  .-..  -..  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  -.  .-.-  .-.  &  -..  .  -.  &  ….  .-  -..  .  &  -  .-  –.  ..  -  &  …  ..  –.  &  —  .-.  -..  .  -.  -  .-..  ..  –.  -  &  …  .–.-  &  …  .-  -..  .  &  –  —  -..  .  .-.  -.  &  .-..  .-.-  –.  –.  &  .  .-.  &  -.  .  -..  &  …-  ..  -..  &  -…  .-.  .-  …  .-  -.  &  —  -.-.  ….  &  …  —  …-  &  …-  ..  &  -.-  —  –  –  .  .-.  &  .-  -  -  &  –.  .–.-  &  ..-  -  &  ..  &  …  -.-  —  –.  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  ….  ..-  –.  –.  .-  &  -.  .  -..  &  -  .-.  .-.-  -..  &  …-  .-.-  -.  -  .-  &  -  ..  .-..  .-..  …  &  …-  ..  &  -.-  —  –  –  .  .-.  &  -  ..  .-..  .-..  -…  .-  -.-  .-  &  —  -.-.  ….  &  ….  .-.-  –  -  .-  .-.  &  .  .-.  ….  .-  -.  …  &  —  -.-.  ….  &  –.  .-.  .  -  .-  &  …  .-  -  -  &  …-  ..  -..  &  .  .-..  -..  .  -.  &  -  ..  .-..  .-..  &  –  ..  -..  -..  .-  –.  …  -  ..  -..  &  -..  .–.-  &  -..  .  &  .–.-  -  &  …  ..  -  -  &  -…  .-.  —.  -..  -..  .  &  …  .-  -  -  &  .-.-  -.  -..  .-  &  -  ..  .-..  .-..  &  -.-  …-  .-.-  .-..  .-..  .  -.  &  –  .  -.  &  –  —  -..  .  .-.  -.  &  —  -.-.  ….  &  ..-.  .-  -..  .  .-.  -.  &  .–.-  -  .  .-.  …-  .-.-  -.  -..  .  &  .-  .-..  -..  .-.  ..  –.  &  —  -.-.  ….  &  ..  -.  –.  .  -.  &  -.-  —  –  &  ..-.  —.  .-.  &  .-  -  -  &  ….  .-.-  –  -  .-  &  -…  .-  .-.  -.  .  -.  -.  .-.-  .-.  &  -..  .  -  &  ….  .-  -..  .  &  -…  .-..  ..  …-  ..  -  &  –  —.  .-.  -.-  -  &  …  .–.-  &  -…  —.  .-.  .—  .-  -..  .  &  –.  .-.  .  -  .-  &  .-  -  -  &  –.  .-.  .–.-  -  .-  &  –  .  -.  &  ….  .-  -.  …  &  -  .-.  —.  …  -  .-  -..  .  &  …-  .-.-  -.  -  .-  &  .  -  -  &  …  .-..  .-  –.  &  -  ..  .-..  .-..  …  &  –  .–.-  -.  .  -.  &  –.  .–.-  .-.  &  ..-  .–.  .–.  -.  .-.-  .-.  &  –  .–.-  -.  .  -.  &  ….  .-  -..  .  &  –.  .–.-  -  -  &  ..-  .–.  .–.  &  …  .–.-  &  -  —  –.  &  ….  .-  -.  &  –.  .-.  .  -  .-  &  ..  &  ….  .-  -.  -..  .  -.  -.-  ..  …  .  .-..  …  -  .  -.  .-  .-.  -.  .-  &  …  —  –  &  .-..  .–.-  –.  &  -..  .-.-  .-.  &  —  -.-.  ….  &  –.  -.  ..  …  -  .-.  .-  -..  .  &  …  —  –  &  -.  -.–  .–.  .-.  .-.-  –.  .-..  .-  -..  .  &  –  -.–  -.  -  &  …-  ..  …  .-  -..  .  &  -..  .  –  &  …-  .-.-  –.  .  -.  -..  .  &  –.  ..  -.-.  -.-  &  ….  .  .-..  .-  &  -.  .-  -  -  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  ..  &  -..  .-  –.  -…  .-.  .-.-  -.-.  -.-  -.  ..  -.  –.  .  -.  &  …  .–.-  &  …-  .-  .-.  &  -..  .  &  .–.-  -  .  .-.  &  …-  ..  -..  &  …  ..  -.  &  ..-.  .-  .-.  …  &  ….  ..-  …

.

.

..-.  .-  -..  .  .-.  -.  &  -…  .-..  .  …-  &  —.  …-  .  .-.  .-..  -.–  -.-.  -.-  .-..  ..  –.  &  -.  .-.-  .-.  &  ….  .-  -.  &  ..-.  ..  -.-.  -.-  &  …  .  &  …  ..  -.  .-  &  -…  .-  .-.  -.  &  ..  –.  .  -.  &  ..-.  —.  .-.  &  ….  .-  -.  &  ….  .-  -..  .  &  .  –.  .  -.  -  .-..  ..  –.  .  -.  &  .-  .-..  -..  .-.  ..  –.  &  …-  .  .-..  .-  -  &  —.  …-  .  .-.  –.  .  &  -..  .  –  &  –  .-  –  –  .-  -.  &  .-..  .–.-  -  …  .-  -..  .  …  &  .-  -  -  &  ….  —  -.  &  —  -.-.  -.-  …  .–.-  &  -…  .-..  .  …-  &  –.  .-..  .-  -..  &  –  .  -.  &  ..  -.  -.  .  .-.  …  -  &  ..  -.  -.  .  &  …-  .-  .-.  &  ….  —  -.  &  ..  …  -  .-.-  .-..  .-..  .  -  &  .-  .-.  –.  .  ..-.  -  .  .-.  &  .  -  -  &  -  .-  –.  &  …-  .-  .-.  &  -..  .  -  &  .–.-  -  .  .-.  ..  –.  .  -.  &  …  .-..  ..-  -  &  .–.  .–.-  &  -…  .-.  —.  -..  &  ..  &  ….  ..-  …  .  -  &  —  -.-.  ….  &  .  -.  &  -.-  …-  .-.-  .-..  .-..  &  ….  —.  .-.  -..  .  &  ….  .-  -.  …  &  —  -.-.  ….  &  –.  .-.  .  -  .-  &  –  —  -..  .  .-.  -.  &  …  .-.-  –.  .-  &  -  ..  .-..  .-..  &  ..-.  .-  -..  .  .-.  -.  &  -…  .-  .-.  -.  .  -.  &  ..-.  .-  -.  -.  &  …-  .-.-  –.  .  -.  &  -  ..  .-..  .-..  -…  .-  -.-  …  &  .  -.  &  –.  .–.-  -.  –.  &  &  —  -.-.  ….  &  .—  .-  –.  &  .-..  .-.-  -  &  –.  .–.-  &  ..-.  —.  .-.  &  -..  .  -  &  –  .  -.  &  -.  ..-  &  ..-.  ..  -.  -.  …  &  -..  .  -  &  .–.-  -  .  .-.  ..  –.  .  -.  &  -…  .-  .-.  .-  &  .  -.  &  ….  .-  .-..  …-  &  .-..  ..  –  .–.  .-  &  -…  .-.  —.  -..  &  -.-  …-  .-  .-.  &  ..  &  ….  ..-  …  .  -  &  ..  &  –  —  .-.  –.  —  -.  &  –  .–.-  …  -  .  &  -..  .  &  -..  .—  ..-  .–.  .-  .-.  .  &  ..  -.  &  ..  &  …  -.-  —  –.  .  -.  &  …  .–.-  &  .-  -  -  &  -..  .  &  ..  -.  -  .  &  -.-  .-  -.  &  ….  ..  -  -  .-  &  ….  .  –  &  &  .-  -.  -.  .-  .-.  …  &  .-.-  .-.  &  -..  .  -  &  ..-  -  .  &  –  .  -..  &  —  …  …  –  .-  -.  -.  .  -.  &  -…  .-..  .  …-  &  –  -.–  -.-.  -.-  .  -  &  -  ..-  -.  –.  &  -  ..  .-..  .-..  &  …  ..  -.  -.  .  …  &  —  -.-.  ….  &  ….  .-  -.  &  -.-  .-.-  -.  -..  .  &  .-  -  -  &  -..  .  -  &  ….  .-  -..  .  &  …-  .-  .-.  ..  -  &  -…  .-.-  -  -  .-.  .  &  .-  -  -  &  -..  .  .-..  .-  &  -..  .  -.  &  …  ..  …  -  .-  &  -…  ..  -  .  -.  &  -…  .-.  —.  -..  &  –  .  -..  &  -…  .-  .-.  -.  .  -.  &  –  .  -.  &  .  ..-.  -  .  .-.  …  —  –  &  ….  .-  -.  &  –.  .–.-  -  -  &  –  .  -..  &  .–.  .–.-  &  -..  .  -  &  .  -.  &  –.  .–.-  -.  –.  &  -.-  ..-  -.  -..  .  &  ….  .-  -.  &  .—  ..-  &  ..  -.  -  .  &  …  .-.-  –.  .-  &  -.  .  .—  &  -.  ..-  &  ….  .  .-..  .-..  .  .-.  ….  .-  -.  …  &  —  -.-.  ….  &  –.  .-.  .  -  .-  &  ….  —.  .-.  -..  .  &  ..-.  —.  .-.  .-.-  .-..  -..  .-.  .-  .-.  -.  .-  …  &  …  .-  –  -  .-  .-..  ….  .-  -.  …  &  …  -  .  –.  &  ..-  .–.  .–.  &  —  -.-.  ….  &  …  -.-  ..-  .-..  .-..  .  &  -  ..  .-..  .-..  &  .-  -  -  &  …  .-  –  .-..  .-  &  -.-  ..  …  .  .-..  …  -  .  -.  .-  .-.  &  ..  –.  .  -.  &  –  .  -.  &  -.  .-.-  .-.  &  ….  .-  -.  &  -.-  —  –  &  ..-.  .-.  .-  –  &  -  ..  .-..  .-..  &  -.–  -  -  .  .-.  -..  —.  .-.  .-.  .  -.  &  –  .-.-  .-.  -.-  -  .  &  ….  .-  -.  &  .-  -  -  &  –  —  -..  .  .-.  -.  &  ….  .-  -..  .  &  .-..  .–.-  …  -  &  -..  .  -.  -  .-.  —  -  …  &  -..  .  -  &  …  .–.-  &  -  .-.  —.  …  -  .-  -..  .  &  ….  .-  -.  &  –.  .-.  .  -  .-  &  —  -.-.  ….  &  …  .-  -..  .  &  -..  ..-  &  -.-  .-  -.  &  .-..  ..-  –.  -.  -  &  –.  .–.-  &  —  -.-.  ….  &  .-..  .-.-  –.  –.  .-  &  -..  ..  –.  &  -.-  .-.-  .-.  .-  &  –.  .-.  .  -  .-  &  &  –.  ..-  -..  &  -.-  —  –  –  .  .-.  &  .-  -  -  &  ….  .—  .-.-  .-..  .–.  .-  &  —  …  …  -  ..  -..  ..  –.  -  &  -.  .-.-  …  -  .-  &  –  —  .-.  –.  —  -.  &  ..-.  ..  -.-.  -.-  &  -..  .  &  …  ..  -.  .-  &  …  –  .–.-  &  -…  .-.  —.  -..  -…  ..  -  .-  .-.  &  …  —  –  &  -  ..  .-..  .-..  &  —  -.-.  ….  &  –  .  -..  &  …-  .-  .-.  &  .-.-  -.  -.  ..-  &  –  ..  -.  -..  .-.  .  &  .-.-  -.  &  ..-.  —.  .-.  .-.  .-  &  –.  .–.-  -.  –.  .  -.  .–.  .–.-  &  …-  .-.-  –.  &  ..  -.  &  ..  &  …  -.-  —  –.  .  -.  &  …  –  ..-  .-..  .-  -..  .  &  ….  .-  -.  …  &  …  —.  -.  -..  .  .-.  &  …  ..  -  -  &  -…  .-.  —.  -..  &  ..  &  ..-.  ..  -.-.  -.-  .-  -.  &  —  -.-.  ….  &  -…  .-..  .  …-  &  —  ..-.  -  .-  &  …  -  .–.-  .  -.  -..  .  &  ….  .  .-..  -  &  …  -  ..  .-..  .-..  .-  &  ..-.  —.  .-.  &  .-  -  -  &  …  .-..  .-.-  -.  –.  .-  &  …  –  ..-  .-..  —  .-.  &  .–.  .–.-  &  –  .-  .-.  -.-  .  -.

.

.

…-  .-  .-.  ..-.  —.  .-.  &  …  -  .-  -.  -.  .-  .-.  &  -..  ..-  &  —  -.-.  ….  &  …-  .-.-  -.  -..  .  .-.  &  -..  ..  –.  &  —  –  &  ….  .  .-..  .-  &  -  ..  -..  .  -.  &  &  …  .-  -..  .  &  ..-.  .-  -..  .  .-.  -.  &  ..-.  —  .-.  -  …  .-.-  -  -  &  –.  .–.-  &  .-.  .-  -.-  -  &  ..-.  .-.  .-  –  .–.-  ….  &  &  .—  .-  –.  &  -.-  .-  -.  &  …  .  &  –  ..  -.  &  -..  ..-  …-  .-  &  …  ..  -  -  .-  &  -..  .-.-  .-.  &  .–.  .–.-  &  -  .-  -.-  .  -  &  -..  .  -.  &  …-  ..  .-..  .-..  &  …  .-.-  –.  .-  &  .-  -..  .—  —.  &  -  ..  .-..  .-..  &  –  ..  –.  -..  ..  -.  &  -..  ..-  –  …  -.  ..-  -  &  …  .-  -..  .  &  –  —  -..  .  .-.  -.  &  -..  .  -  &  .-.-  .-.  &  ..  -.  -  .  &  -..  ..  -.  &  -..  ..-  …-  .-  &  &  -..  .  -  &  .-.-  .-.  &  –  —  .-.  –.  —  -.  …  —  .-..  .  -.  &  …  —  –  &  …  -.-  ..  -.  .  .-.  &  .–.  .–.-  &  …  -.-  —  .-.  …  -  .  -.  .  -.  –  .  -.  &  ….  .-  -.  …  &  …  –  ..-  .-..  .-  -..  .  &  …  —.  -.  -..  .  .-.  &  …  ..  -  -  &  -…  .-.  —.  -..  &  —  -.-.  ….  &  …  -  .-.  —.  -..  -..  .  &  ..-  -  &  -..  .  -  &  .–.  .–.-  &  …  -  ..  –.  .  -.  –  —  -..  .  .-.  -.  &  -  —  –.  &  -..  .  –  &  -..  .—  ..-  .–.  .-  .-.  .  &  ..  -.  &  ..  &  …  -.-  —  –.  .  -.  &  .-.-  -.  &  -..  .  &  -.  .–.-  –.  —  -.  …  ..  -.  &  …-  .-  .-.  ..  -  &  -  ..  -..  ..  –.  .-  .-.  .  -..  .-.-  .-.  &  ..-  .–.  .–.  –  .-  -.  .-  -..  .  …  &  -..  .  &  .-  -  -  &  …  —  –  -.  .-  &  ..  &  …  -.-  .  -.  .  -  &  .-  …-  &  .  -.  &  …  -  —  .-.  &  -…  .-.  .-  …  .-  &  —  -.-.  ….  &  ..-.  —.  .-.  .-.-  .-..  -..  .-.  .-  .-.  -.  .-  &  …  .-  -..  .  &  .-  -  -  &  -..  .  &  …  -.-  ..-  .-..  .-..  .  &  -.-  —  –  –  .-  &  —  -.-.  ….  &  ….  .-.-  –  -  .-  &  -..  .  –  &  …  .  -.  .-  .-.  .  &  .–.  .–.-  &  -.-  …-  .-.-  .-..  .-..  .  -.  …-  ..  -..  &  –  ..  -..  -..  .-  –.  …  -  ..  -..  &  …  .–.-  &  -..  .  .-..  .-  -..  .  &  –.  .-.  .  -  .-  &  …  ..  -  -  &  -…  .-.  —.  -..  &  –  .  -..  &  ….  .-  -.  …  &  .  ..-.  -  .  .-.  …  —  –  &  ….  .-  -.  …  &  ….  .-  -..  .  &  …  -  .-.  —.  -  -  &  ..-  -  &  .-  .-..  .-..  -  &  …  ..  -  -  &  -…  .-.  —.  -..  &  .–.  .–.-  &  …  -  ..  –.  .  -.  -..  .-  –.  .  -.  &  –.  ..  -.-.  -.-  &  —  -.-.  ….  &  …  .–.-  &  –.  .—  —  .-.  -..  .  &  .-.-  …-  .  -.  &  -.-  …-  .-.-  .-..  .-..  .  -.  &  –  .  -.  &  ..  -.  –.  .  -.  &  -.-  —  –  &  ..-.  —.  .-.  &  .-  -  -  &  ….  .-.-  –  -  .-  &  -..  .  &  …  -  .-  -.-.  -.-  .-  .-.  …  &  -…  .-  .-.  -.  .  -.  ….  .-  -.  …  &  -  .-.  —.  …  -  .-  -..  .  &  –.  .-.  .  -  .-  &  —  -.-.  ….  &  …  .-  -..  .  &  …-  .-.-  -.  -  .-  &  -  ..  .-..  .-..  …  &  –  .–.-  -.  .  -.  &  –.  .–.-  .-.  &  ..-  .–.  .–.  &  -..  .–.-  &  -.-  —  –  –  .  .-.  &  .—  .-  –.  &  .-  -  -  &  -.-  ..-  -.  -.  .-  &  …  .  &  -…  .-.  —.  -..  …  –  ..-  .-..  —  .-.  -.  .-  &  …  —  –  &  .—  .-  –.  &  …  -  .-.  —.  -  -  &  ..-  -  &  —  -.-.  ….  &  -..  .  &  -.-  —  –  –  .  .-.  &  .-  -  -  &  …-  ..  …  .-  &  —  …  …  &  …-  .-.-  –.  .  -.  &  -  ..  .-..  .-..  -…  .-  -.-  .-  &  ….  .  –

.

.

–  .–.-  -.  .  -.  &  –.  ..  -.-.  -.-  &  ..-  .–.  .–.  &  –  .  -.  &  -.  .-.-  .-.  &  ….  .-  -.  …  &  -  ..  -  -  .-  -..  .  &  .  ..-.  -  .  .-.  &  …  –  ..-  .-..  —  .-.  -.  .-  &  …  .–.-  &  …-  .-  .-.  &  -..  .  &  -…  —  .-.  -  .-  &  -..  .  &  –  .–.-  -.  –.  .-  &  -  ..-  …  .  -.  -  .-  .-..  …  &  ..-.  .–.-  –.  .-..  .-  .-.  -.  .-  &  ..  &  …  -.-  —  –.  .  -.  &  ….  .-  -..  .  &  ….  ..  -  -  .-  -  &  …  –  ..-  .-..  —  .-.  -.  .-  &  —  -.-.  ….  &  .–.  ..  -.-.  -.-  .-  -  &  ..-  .–.  .–.  &  -..  .  –  ….  .-  -.  …  &  -  .-.  —  -..  -..  .  &  .-  -  -  &  ….  .-  -.  &  ..-.  —  .-.  -  ..-.  .-  .-.  .-  -.  -..  .  &  …  -.-  ..-  .-..  .-..  .  &  -.-  ..-  -.  -.  .-  &  ..-.  ..  -.  -.  .-  &  …-  .-.-  –.  .  -.  &  ….  .  –  &  —  -.-.  ….  &  ….  .-  -.  &  —  -.-.  ….  &  –.  .-.  .  -  .-  &  –.  .-  …-  &  …  ..  –.  &  ..  …-  .-.-  –.  &  –  .  -.  &  -..  .  &  -…  .-..  .  …-  &  …  -.  .-  .-.  -  &  ….  .  .-..  -  &  …-  ..  .-..  …  .  &  ..  &  -..  .  -.  &  …-  .-.-  .-..  -..  ..  –.  .-  &  —.  -..  .  –  .-  .-.  -.-  .  -.  -..  .  &  –.  ..  -.-.  -.-  &  ….  .  .-..  .-  &  -.  .-  -  -  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  ….  .  .-..  .-  &  -.  .-.-  …  -  .-  &  -..  .-  –.  &  —  -.-.  ….  &  …  .  -..  .-  -.  &  …  —  –  -.  .-  -..  .  &  -..  .  &  ..-.  ..-  .-..  .-..  …  -  .-.-  -.  -..  ..  –.  -  &  ..-  -  –  .-  -  -  .-  -..  .  &  -..  .  &  –.  ..  -.-.  -.-  &  ….  .  .-..  .-  &  .–.  .–.-  ..-.  —.  .-..  .—  .-  -.  -..  .  &  -..  .-  –.  &  —  -.-.  -.-  …  .–.-  &  –  .  -.  &  -..  .  &  -.-  ..-  -.  -..  .  &  ..  -.  -  .  &  ….  ..  -  -  .-  &  ..-  -  &  ..-  .-.  &  …  -.-  —  –.  .  -.  -..  .  &  …-  .-  .-.  &  ..-.  —.  .-.  ..-.  .-.-  .-.  .-..  ..  –.  -  &  ….  ..-  -.  –.  .-.  ..  –.  .-  &  ..-.  —.  .-.  &  -..  .  &  ….  .-  -..  .  &  -…  .-  .-.  .-  &  .-.-  -  ..  -  &  -.  .–.-  –.  .-.  .-  &  …  –  .–.-  &  -…  .-.-  .-.  &  …  —  –  &  …-  .-.-  -..-  -  &  .–.  .–.-  &  –  .-  .-.  -.-  .  -.  .–.  .–.-  &  -..  .  -.  &  -  .-.  .  -..  .—  .  &  -..  .-  –.  .  -.  &  ….  .-  -.  -.  &  -..  .  &  …-  .-  -.  -..  .-.  .-  &  .-.-  -.  -..  .-  &  -  ..  .-..  .-..  &  –  ..  -..  -..  .-  –.  …  -  ..  -..  &  ..  -.  -.  .-  -.  &  -..  .  &  -.-  —  –  &  ..-.  .-.  .-  –  &  -  ..  .-..  .-..  &  .  -  -  &  .-..  ..  -  .  -  &  ….  ..-  …  &  -…  -.–  –.  –.  -  &  ….  .  .-..  -  &  —  -.-.  ….  &  ….  .–.-  .-..  .-..  .  -  &  .-  …-  &  -…  .-.  —.  -..  &  —  -.-.  ….  &  –  .  -..  &  -  .-  -.-  &  –.  .—  —  .-.  -  &  .-  …-  &  .–.  .  .–.  .–.  .-  .-.  -.-  .-  -.-  —  .-.  &  —  -.-.  ….  &  –  .  -..  &  ..-.  —.  -.  …  -  .  .-.  &  –.  .—  —  .-.  -..  .-  &  .-  …-  &  –.  .  -.  —  –  …  -.-  ..  -.  .-..  ..  –.  -  &  …  —  -.-.  -.-  .  .-.  .-..  .–.-  -  &  —  …  …  &  …  ..  -  -  .-  &  -.  .  .-.  &  —  -.-.  ….  &  ..-.  —.  .-.  …  .  &  —  …  …  &  …  .-.-  –.  .  .-.  &  ….  .-  -.  …  &  .—  .-  –.  &  …  -.-  .-  .-..  .-..  &  -  .-  &  –  ..  –.  &  .  -.  &  -…  ..  -  &  .-  …-  &  -  .-  -.-  .  -  &  —  -.-.  ….  &  -..  ..-  &  –.  .-.  .  -  .-  &  -.-  .-  -.  &  …-  .-.-  .-..  &  -  .-  &  .  -.  &  -…  ..  -  &  .-  …-  &  ..-.  —.  -.  …  -  .-.  .  -  &  -..  .  -  &  .-.-  .-.  &  -.  —  –.  &  …  —.  -  -  &  —  -.-.  ….  &  –.  —  -  -  &  ..-.  —.  .-.  &  -..  ..  –.  ….  .-  -.  …  &  ….  .-  -..  .  &  .-.-  -  ..  -  &  .  -.  &  -…  ..  -  &  ..-.  .-.  .–.-  -.  &  -  .-  -.-  .  -  &  —  -.-.  ….  &  –.  .-.  .  -  .-  &  .  -  -  &  .–.  .-  .-.  &  .-.  ..-  -.  -..  .-  &  ..-.  —.  -.  …  -  .  .-.  .-.  ..-  -  —  .-.  &  —  -.-.  ….  &  ….  —  -.  &  ….  .-  -..  .  &  .–.  .-.  .  -.-.  ..  …  &  -…  .-.  ..-  -  ..  -  &  ..-  -  &  .  -.  &  -  ..  .-..  .-..  &  -.  .-.-  .-.  &  ….  —  -.  &  ….  —.  .-.  -..  .  &  .  -.  &  …-  .-.-  -.  .-..  ..  –.  &  …  -  .-.-  –  –  .-  &  ..  -.  -.  ..  ..-.  .-.  .–.-  -.  &  ….  ..-  …  .  -  &  .-.  —  .–.  .-  &  …  …-  .-  .-.  .-  &  ..-  -  .-  -.  &  .-  -  -  &  .-..  .—  ..-  –.  .-  …-  .  –  &  -.-  -.  .-  .–.  .-.  .-  .-.  &  .–.  .–.-  &  –  ..  -.  &  …  -  ..-  –.  .-  &

.

.

….  .-  -.  …  &  —  -.-.  ….  &  –.  .-.  .  -  .-  &  -…  .-..  .  …-  &  …  .–.-  &  …-  .  -  -  …  -.-  .-.  .-.-  –  -..  .-  &  .-  -  -  &  -..  .  &  …  .-..  .-.-  .–.  .–.  -  .  &  .-  .-..  .-..  -  &  -..  .  &  ….  .-  -..  .  &  ..  &  ….  .-.-  -.  -..  .  .-.  -.  .-  &  —  -.-.  ….  &  .–.  .-..  —.  -  …  .-..  ..  –.  -  &  ..-.  ..  -.-.  -.-  &  -..  .  &  …  .  &  .  -.  &  ..-  .-.  –.  .-  –  –  .-  .-..  &  .-..  ..  -  .  -.  &  –.  ..-  –  –  .-  &  …  -  .-  .–.  .–.  .-..  .-  &  ..-  -  &  –.  .  -.  —  –  &  -..  —.  .-.  .-.  .  -.  ….  —  -.  &  -.  ..  -.-.  -.-  .-  -..  .  &  –  .  -..  &  ….  ..-  …-  ..-  -..  .  -  &  —  -.-.  ….  &  …  .-  -..  .  &  .–.-  ….  &  -.  ..  &  …-  .-.-  .-..  …  ..  –.  -.  .-  -..  .  &  -…  .-  .-.  -.  &  …-  .-  .-.  &  -.-  —  –  &  -.  ..  &  ..  ..-.  .-.  .–.-  -.  &  &  ..-.  —.  .-..  .—  &  –  .  -..  &  –  ..  –.  &  ..  -.  &  …  .–.-  &?  -.-  —  –  –  .  .-.  &  ..  -.  –.  .  -  &  ..-.  .-  .-.  .-..  ..  –.  -  &  .-  -  -  &  ….  .-.-  -.  -..  .-  &  .  .-.  ….  —  -.  &  -  —  –.  &  -..  .  –  &  …-  ..  -..  &  ….  .-  -.  -..  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  .-..  .  -..  -..  .  &  -..  .  –  &  ..  -.  &  ..  &  ….  ..-  …  .  -  -..  .-.-  .-.  &  …  .  .-.  …-  .  .-.  .-  -..  .  &  ….  —  -.  &  -..  .  –  &  .  -.  &  –.  —  -..  &  –  .–.-  .-..  -  ..  -..  &  &  .–.  .-  -.  -.  -.-  .-  -.-  —  .-.  &  –  .  -..  &  …  —  -.-.  -.-  .  .-.  &  .–.  .–.-  &  .-.-  .–.  .–.  .-..  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  -.  —.  -  -  .  .-.  &  —  -.-.  ….  &  ….  —  -.  &  -…  .-.-  -..  -..  .-  -..  .  &  ..  &  —  .-.  -..  -.  ..  -.  –.  &  -  …-  .–.-  &  …  –  .–.-  &  …  -.-  —.  -.  .-  &  …  .-.-  -.  –.  .-  .-.  &  -  ..  .-..  .-..  &  -..  .  –  ….  .-  -.  …  &  —  -.-.  ….  &  –.  .-.  .  -  .-  &  –.  ..  -.-.  -.-  &  -  ..  .-..  .-..  &  …  .-.-  -.  –.  …  &  —  -.-.  ….  &  -  -.–  -.-.  -.-  -  .  &  .-  -  -  &  -..  .  &  .-.  .  -.  -  &  …-  .-  .-.  &  ..  &  ….  ..  –  –  .  .-..  .-.  ..  -.-  .  -  –  .  -.  &  -..  .  -.  &  –.  .-  –  .-..  .-  &  -.-  …-  ..  -.  -.  .-  -.  &  …-  .-  .-.  &  .  –.  .  -.  -  .-..  ..  –.  .  -.  &  .  -.  &  .  .-..  .-  -.-  &  ….  .-.-  -..-  .-  &  …  —  –  &  -…  .-  .-.  .-  &  .-..  ..-  .-.  .-  -..  .  &  -…  .-  .-.  -.  &  -  ..  .-..  .-..  &  …  ..  –.  &  ….  —  -.  &  ….  .-  -..  .  &  -…  -.–  –.  –.  -  &  .  -  -  &  ….  ..-  …  &  .-  …-  &  -…  .-.  —.  -..  &  -…  .-  .-.  .-  &  ..-.  —.  .-.  &  .-  -  -  &  .-..  —  -.-.  -.-  .-  &  -…  .-  .-.  -.  &  -  ..  .-..  .-..  &  …  ..  –.  &  —  -.-.  ….  &  —  –  &  ….  —  -.  &  .-..  -.–  -.-.  -.-  .-  -..  .  …  &  ..-.  .–.-  -.  –.  .-  &  .  -  -  &  …  -.-  ..-  .-..  .-..  .  &  ….  —  -.  &  -..  —.  -..  .-  &  -..  .  -  &  -.-  —  -.-  .-  &  -..  .  -  &  —  -.-.  ….  &  …  .  -..  .-  -.  &  .-.-  -  .-  &  ..-  .–.  .–.  &  -..  .  -  &  —  -.-.  ….  &  ..-.  —.  .-.  &  ….  .  -.  -.  .  &  …-  .-  .-.  &  -..  .  -  &  .  -.  &  .-.  ..  -.-  -  ..  –.  &  ….  —.  –.  -  ..  -..  …  …  -  ..-  -.  -..  …  .–.-  &  ….  —  -.  &  …-  .-  .-.  &  —.  …-  .  .-.  .-..  -.–  -.-.  -.-  .-..  ..  –.  &  —.  …-  .  .-.  &  .-  -  -  &  ….  .-  -.  …  &  —  -.-.  ….  &  –.  .-.  .  -  .-  &  ….  .-  -..  .  &  ..-.  ..-  -.  -.  ..  -  &  …  ..  -.  &  …-  .-.-  –.  &  -  ..  .-..  .-..  &  ….  .  -.  -.  .  -  ..  -..  ..  –.  -  &  -.  .-.-  …  -  .-  &  –  —  .-.  –.  —  -.  &  ..  -.  -.  .-  -.  &  -…  .-  .-.  -.  .  -.  &  ….  .-  -..  .  &  …-  .-  -.-  -.  .-  -  &  …  -  .  –.  &  ….  .-.-  -..-  .-  -.  &  ..-  .–.  .–.  &  –.  ..  -.-.  -.-  &  ..-.  .-.  .-  –  &  -  ..  .-..  .-..  &  -..  .  .-.  .-  …  &  …  .-.-  -.  –.  .-  .-.  &  —  -.-.  ….  &  -  ..  -  -  .-  -..  .  &  .–.  .–.-  &  -..  .  –  &  -..  .-.-  .-.  &  -..  .  &  .-..  .–.-  –.  &  …  .–.-  &  ..-.  .-.  ..  -..  ..-.  ..-  .-..  .-..  -  -..  .  &  -.-  —  –  –  .  .-.  &  .-  -  -  &  -…  .-..  ..  &  .  -.  &  .-.  ..  -.-  -  ..  –.  &  –  ..-  -.  …  -…  ..  -  &  -  .-.-  -.  -.-  -  .  &  ….  —  -.

.

.

….  —  -.  &  -  —  –.  &  ….  .-  -.  …  &  —  -.-.  ….  &  .-..  .-  -..  .  &  ….  —  -.  —  –  &  ..  &  .  -.  &  -  .-.  .–.-  -.  –.  &  ..  -.  ….  .-.-  –.  -.  .-  -..  &  —  -.-.  ….  &  -.  .-.-  .-.  &  ….  .-  -.  &  …-  .-  -.-  -.  .-  -..  .  &  ..-  .–.  .–.  &  …  .–.-  &  ..-.  .-  -.  -.  &  ….  .-  -.  &  …  ..  –.  &  …  .—  .-.-  .-..  …-  &  ..  &  .  -.  &  -…  ..-  .-.  &  ..  -.  …  -  .-.-  -.  –.  -..  &  …  —  –  &  .  -.  &  ….  ..-  -.  -..  …-  .-  .-..  .–.  &  —  -.-.  ….  &  ….  .-  -.  &  -.-  ..-  -.  -..  .  &  -…  .-  .-.  .-  &  .-.  —.  .-.  .-  &  …  ..  –.  &  -.  .–.-  –.  .-.  .-  &  ..-.  .–.-  &  …  -  .  –.  ….  —  -.  &  .-.  ..-  …  -.-  .-  -..  .  &  .–.  .–.-  &  –.  .-.  .  -  .-  &  —  -.-.  ….  &  …  -.-  .-.  .  -.-  &?  …  -  ..  –.  &  ..-  .–.  .–.  &  -..  ..  -.  &  .-..  .-  -  –  .-  …  -.-  &  &  ….  .-.-  –  -  .-  &  …-  .-  -  -  .  -.  &  –.  .–.-  &  ..  -.  &  ..  &  -.-  —.  -.-  .  -  &  —  -.-.  ….  &  .-..  .-  –.  .-  &  -.  .–.-  –.  —  -  &  .-  -  -  &  .-.-  -  .-  &  -..  ..  -.  &  -…  .-.  —  .-.  &  .-.-  .-.  &  ..  -.  .-..  .–.-  …  -  &  ..  &  -..  .  -.  &  -  .-.  .–.-  -.  –.  .-  &  ..  -.  ….  .-.-  –.  -.  .-  -..  .  -.  &  -..  .-.-  .-.  &  .—  .-  –.  &  …  -.-  .-  .-..  .-..  &  –.  —.  -..  .-  &  ….  —  -.  —  –  &  —  -.-.  ….  &  -.  .-.-  .-.  &  ….  .-  -.  &  .-.-  .-.  &  ..-.  .  -  &  -.  —  –.  &  …  .–.-  &  …  -.-  .-  .-..  .-..  &  .—  .-  –.  &  .-.-  -  .-  &  ..-  .–.  .–.  &  ….  —  -.  —  –  &  —  -.-.  ….  &  -.  ..-  &  …  -.-  .-  .-..  .-..  &  -..  ..-  &  –  .-  -  .-  &  ….  —  -.  —  –  &  –.  .-.  .  -  .-  &  -…  .-..  .  …-  &  ..-.  —.  .-.  …  -.-  .-.  .-.-  -.-.  -.-  -  &  —  -.-.  ….  &  -…  —.  .-.  .—  .-  -..  .  &  –.  .-.  .–.-  -  .-  &  –  .  -.  &  ….  —  -.  &  …-  .-  .-.  &  -  …-  ..-  -.  –.  .  -.  &  .-  -  -  &  –.  —.  .-.  .-  &  -..  .  -  &  …  —  –  &  ….  .-.-  -..-  .-  -.  &  -…  .  –.  .-.-  .-.  -..  .  ….  .-  -.  …  &  ..-.  ..  -.-.  -.-  &  -..  .  -.  &  -…  .-.-  …  -  .-  &  –  .-  -  &  –  .-  -.  &  -.-  ..-  -.  -..  .  &  -  .-.-  -.  -.-  .-  &  …  ..  –.  &  …-  .-  .-.  .—  .  &  -..  .-  –.  &  …  .–.-  &  .-  -  -  &  ….  .-  -.  &  …  -.-  ..-  .-..  .-..  .  &  -…  .-..  ..  &  ..-.  .  -  &  –  .  -.  &  –.  .-.  .  -  .-  &  -…  .-..  .  …-  &  -…  .-  .-.  .-  &  -  ..  .-..  .-..  …  -  ..-  -.-.  -.-  .  -.  &  -.  .–.-  –.  .-.  .-  &  -.-  .-.  .-.-  ..-.  -  …  -.-  .-  .-..  …-  .-  .-.  .—  .  &  -..  .-  –.  &  …  .-  -..  .  &  -..  .  -.  &  –.  .-  –  .-..  .-  &  -.-  …-  ..  -.  -.  .-  -.  &  ….  .-  -.  …  &  …  -  ..  -.-.  -.-  &  ..-  -  &  -..  ..  -  -  &  ..-.  ..  -.  –.  .  .-.  &  …  .–.-  &  .-  -  -  &  .—  .-  –.  &  -.-  .-  -.  &  -.-  .-.-  -.  -.  .-  &  —  –  &  -..  ..-  &  .-.-  .-.  &  ..-.  .  -  &  -.  —  –.  –  .  -.  &  ….  .-  -.  …  &  …  -  .-  -.-.  -.-  &  .-  .-..  .-..  -  ..  -..  &  ..-  -  &  .  -  -  &  .-..  ..  -  .  -  &  -.-  -.–  -.-.  -.-  .-..  ..  -.  –.  -…  .  -.  &  ..  …  -  .-.-  .-..  .-..  .  -  &  —  -.-.  ….  &  ….  .-.-  -..-  .-  -.  &  ..-  -.  -..  .-.  .-  -..  .  &  …-  .-  .-.  ..-.  —.  .-.  &  ….  .-  -.  &  .-  .-..  -..  .-.  ..  –.  &  .-..  .-  -..  .  &  .–.  .–.-  &  …  ..  –.  &  -.  .–.-  –.  —  -  &  ….  ..-  .-..  .-..  -.  .-.-  .-.  &  ..-.  -.–  .-.  .-  &  …-  .  -.-.  -.-  —  .-.  &  ….  .-  -..  .  &  –.  .–.-  -  -  &  …  .–.-  &  …  .-  -..  .  &  ….  —  -.  &  .  -.  &  -.-  …-  .-.-  .-..  .-..  &  -  ..  .-..  .-..  &  –.  .-.  .  -  .-  &  …  -.-  -.–  -.  -..  .-  &  -..  ..  –.  &  .-  -  -  &  ….  .-.-  –  -  .-  &  …-  .-  -  -  .  -.  &  —  .-  …-  …  .  -  -  &  —  –  &  -..  ..  -.  &  -…  .-.  —  .-.  &  .-.-  .-.  &  ..-.  .  -  &  -.  —  –.  &  .  .-..  .-..  .  .-.  &  ..  -.  -  .  &  ..  &  –  —  .-.  –.  —  -.  &  …  -.-  .-  &  .—  .-  –.  &  …  .-..  .-  -.-  -  .-  &  ….  —  -.  —  –  &  —  -.-.  ….  &  -.-  —  -.-  .-  &  ….  —  -.  —  –  &  ..-  -.  -..  .  .-.  &  -  ..  -..  .  -.  &  …  -.-  .-  .-..  .-..  &  .—  .-  –.  &  ..-.  —.  .-.  -…  .  .-.  .  -..  .-  &  -..  .  –.  .  -.  &  …  —  –  &  …-  ..  &  …  -.-  .-  .-..  .-..  &  -  ..  .-..  .-..  .-.  .  -..  .-  &  .–.  .–.-  &  …  .-  –  –  .-  &  –.  .–.-  -.  –.  &  –  .  -..  &  …  —  .-.  –.  &  ..  &  ….  .—  .-.-  .-.  -  .-  -  &  ….  .-.-  –  -  .-  -..  .  &  –.  .-.  .  -  .-  &  …-  .-  -  -  -.  .  -  &  …  —  –  &  ….  .-  -.  …  &  …  -.-  ..-  .-..  .-..  .  &  -.-  —  -.-  .-  …  &  ..

.

.

-.  .-.-  …  -  .-  &  –  —  .-.  –.  —  -.  &  …-  .-  .-.  &  –.  .-.  .  -  .-  &  -  …-  ..-  -.  –.  .  -.  &  .-  -  -  &  –.  .–.-  &  ..-  .–.  .–.  &  -  ..  -..  ..  –.  -  &  ..-.  —.  .-.  &  .-  -  -  &  –.  —.  .-.  .-  &  ..-  .–.  .–.  &  .  .-..  -..  &  —  -.-.  ….  &  ….  .-.-  -.  –.  .-  &  ..-  .–.  .–.  &  -.-  ..  -  -  .  .-..  -.  &  –  .  -..  &  …-  .-  -  -  .  -.  &  ..  .–.  .-  …  …  .-  &  -..  .  -  &  -  ..  .-..  .-..  …  &  -..  .  -  &  -.-  —  -.-  .-  .-.  &  …  .-  -..  .  &  ….  .-.-  -..-  .-  -.  &  .—  .-  –.  &  …  -.-  .-  .-..  .-..  &  -  .-.-  -.  -..  .-  &  ..  &  ..-  –.  -.  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  .-..  .-.-  –.  –.  .-  &  ..  -.  &  -…  .-.  —.  -..  .  -  &  ..  &  -..  .  -.  –.  .-.  .  -  .-  &  …  -  —  -..  &  ..  &  -.-  —.  -.-  .  -  &  —  -.-.  ….  &  –.  .-.  .-.-  -  &  -  .–.-  .-.  .-  .-.  &  .-  …-  &  -…  .-..  —  -..  &  —  -.-.  ….  &  -  -.–  -.-.  -.-  -  .  &  .-  -  -  &  -..  .  -  &  …-  .-  .-.  ..  -  &  -…  .-.-  -  -  .-.  .  &  —  –  &  -..  .  &  …-  ..  .-..  -..  .-  &  -..  .—  ..-  .-.  .  -.  &  ..  &  …  -.-  —  –.  .  -.  &?  ….  .-  -..  .  &  …  .-..  ..-  -.-  .-  -  &  -..  .  –  &  ..-.  —.  .-.  &  -..  .–.-  &  …  -.-  ..-  .-..  .-..  .  &  -..  .  &  .–.-  -  –  ..  -.  …  -  —  -.  .  &  ….  .-  &  ..-.  .–.-  -  -  &  -..  —.  &  -  ..  .-..  .-..  …  .-  –  –  .-  -.  …  &  —  -.-.  ….  &  ..  -.  -  .  &  …  .–.-  &  ….  .-.-  .-.  &  -.-  …-  .-  .-..  ..-.  ..-  .-..  .-..  -  —  -.-.  ….  &  ….  —  -.  &  …  .—  .-.-  .-..  …-  &  …  -.-  ..-  .-..  .-..  .  &  ..  -.  -  .  &  ….  .-  &  –  .–.-  …  -  &  -.-  —  -.-  .-  &  -..  .  -  &  …-  .-  -  -  .  -.  &  …  —  –  &  ….  .  -.  -.  .  …  &  .-.-  .-..  …  -.-  .-  -..  .  &  -…  .-.  —  .-.  &  …  -.-  ..-  .-..  .-..  .  &  -..  —.  &  ..  &  —  -.-.  ….  &  ….  —  -.  &  -…  .-  -..  &  -.-  .-.-  .-.  .  &  –.  ..-  -..  &  .-.  .-.-  -..  -..  .  &  —  …  …  &  .-  .-.  –  .-  &  -…  .-  .-.  -.  …  .  -..  .-  -.  &  .-.  —  .–.  .-  -..  .  &  -..  .  -.  &  –.  .-  –  .-..  .-  &  –.  ..-  –  –  .-  -.  &  –.  .-.  .  -  .-  &  -.-  —  –  &  ….  ..  -  &  -  ..  .-..  .-..  &  ..-  –.  -.  .  -.  —  -.-.  ….  &  -.  .-.-  .-.  &  –.  .-.  .  -  .-  &  -.-  —  –  &  -..  ..  -  &  …  .–.-  &  …  .-  -..  .  &  –.  ..-  –  –  .-  -.  &  -  ..  -  -  .-  &  ..  -.  &  —  -.-.  ….  &  -.-  —  -.  -  .-.  —  .-..  .-..  .  .-.  .-  &  —  –  &  -…  .-.  —.  -..  .  -  &  .-.-  .-.  &  ..-.  ..  -.  -  &  -…  .-.  ..-  -.  –.  .-.  .-.-  -..  -..  .-  -  &  –  ..  -.  .-  &  —.  –.  —  -.  &  .-.-  .-.  &  -..  .–.-  .-..  ..  –.  .-  &  —  -.-.  ….  &  .—  .-  –.  &  -.-  .-  -.  &  ..  -.  -  .  &  …  .  &  …  .–.-  &  .-..  .–.-  -.  –.  -  —  –  &  ..  -.  -  .  &  ….  .  .-..  .-..  .  .-.  &  -..  ..-  &  -.-  .-  -.  &  …  .  &  …  .–.-  &  .-..  .–.-  -.  –.  -  &  …  .–.-  &  -.-  .-  -.  &  -..  ..-  &  …  .-.-  -  -  .-  &  -..  ..  –.  &  .–.  .–.-  &  -…  .-.  —.  -..  …  .–.  .-  -..  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  .—  .-  –.  &  -.-  .-  -.  &  -.-  -.  ..-  ..-.  ..-.  .-  &  ..  -.  &  -..  ..  –.  &  …  .–.-  &  .-  -  -  &  -..  ..-  &  -.-  .-  -.  &  -.-  ..  -.-  .-  &  .-.  ..-  -.  -  &  -..  .-.-  .-.  ..  -.  -.  .  &  –  .  -.  &  -.  .-.-  .-.  &  –.  .-.  .  -  .-  &  …-  .-.-  .-..  &  -.-  —  –  –  ..  -  &  ..  -.  &  …-  .-  .-.  &  ….  .-.-  -..-  .-  -.  …  &  .–.  .-..  .-  -.  &  .-  -  -  &  …  -  .-.-  -.  –.  .-  &  ..-  –.  -.  …  .-..  ..-  -.-.  -.-  .-  -.  &  -…  .-  -.-  .-  &  –.  .-.  .  -  .-  &  ..  &  -..  .  -.  &  ….  .  -  .-  &  ..-  –.  -.  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  .-.-  -  .-  &  ..-  .–.  .–.  &  ….  .  -.  -.  .  &  —  -.-.  -.-  …  .–.-  &  -..  .  -  &  …-  .-  .-.  &  …-  .-  -..  &  -..  .  -.  &  .  .-..  .-  -.-  .-  &  ….  .-.-  -..-  .-  -.  &  .–.  .-..  .-  -.  .  .-.  .-  -..  .  &  —  -.-.  ….  &  -..  .  -  &  …-  .-  .-.  &  -..  .-.-  .-.  ..-.  —.  .-.  &  ….  —  -.  &  ….  .-  -..  .  &  .-.  —  .–.  .-  -  &  .–.  .–.-  &  –.  .-.  .  -  .-

.

.

–  .  -.  &  –.  ..-  -..  &  .-..  .-.-  -  &  –.  .-.  .  -  .-  &  ..-.  —.  .-.  …  -  .–.-  &  -..  .  -  -  .-  &  …  .–.-  &  –.  .-.  .  -  .-  &  …  .-  -..  .  &  .—  .-  –.  &  …-  .  -  &  ..  -.  -  .  &  ….  ..-  .-.  &  –  .-  -.  &  –.  —.  .-.  &  …-  ..  …  .-  &  –  ..  –.  &  ..-.  —.  .-.  …  -  &  &  -..  ..-  &  …  .-.-  -  -  .  .-.  &  -..  ..  –.  &  .–.  .–.-  &  -…  .-.  —.  -..  …  .–.  .-  -..  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  .—  .-  –.  &  -.-  -.  ..-  ..-.  ..-.  .-  .-.  &  ..  -.  &  -..  ..  –.  …  .–.-  &  -..  .  -.  &  –.  .-  –  .-..  .-  &  -.-  …-  ..  -.  -.  .-  -.  &  …  .-  -  -  .  &  …  ..  –.  &  .–.  .–.-  &  -…  .-.  —.  -..  …  .–.  .-  -..  .  -.  &  —  -.-.  ….  &  .  ..-.  -  .  .-.  …  —  –  &  ….  —  -.  &  …-  .-  .-.  &  …  .–.-  &  .-..  .-.-  -  -  &  …  .–.-  &  …  -.-  —.  -  &  –.  .-.  .  -  .-  &  ….  .  -.  -.  .  &  .-.-  -.  -..  .-  &  .-..  .-.-  -.  –.  …  -  &  ..  -.  &  ..  &  ..-  –.  -.  .  -.  &  …  .  -..  .-  -.  &  …  -  .-.-  -.  –.  -..  .  &  ….  —  -.  &  …  -.  .-  -…  -…  -  &  ..-  –.  -.  …  .-..  ..-  -.-.  -.-  .-  -.  &  —  -.-.  ….  &  …  .-  -  -  .  &  ..-.  —.  .-.  &  .  -.  &  .—  .-.-  .-.  -.  ….  .-  …  .–.  -..  .  -.  &  –.  .-  –  .-..  .-  &  -.-  …-  ..  -.  -.  .-  -.  &  -…  —.  .-.  .—  .-  -..  .  &  –.  .-.  .–.-  -  .-  &  —  -.-.  ….  &  -.-  …-  ..  -..  .-  &  ..  -.  ..-  -  ..  &  -..  .  -.  &  ….  .  -  .-  &  ..-  –.  -.  .  -.  &  –  .  -.  &  –.  .-.  .  -  .-  &  …  .–.  .-.  .-  -.  –.  &  ..  …-  .-.-  –.  &  —  -.-.  ….  &  -..  .  -.  &  –.  .-  –  .-..  .-  &  -.-  …-  ..  -.  -.  .-  -.  &  –  .–.-  …  -  .  &  —.  –  -.-  .-..  ..  –.  .  -.  &  -…  .-.  ..  -.  -.  .-  &  ..-  .–.  .–.  –.  .-.  .  -  .-  &  …  .–.  .-.  .-  -.  –.  &  -  ..  .-..  .-..  &  ….  .-  -.  …  &  —  -.-.  ….  &  ….  .-  …  .–.  .-  -..  .  &  ..-  .–.  .–.  &  –.  .-  .-..  .-..  .  .-.  -..  —.  .-.  .-.  .  -.  ….  .-  -.  …  &  ….  —  .–.  .–.  .-  -..  .  &  ..-  -  &  —  -.-.  ….  &  -..  .  &  -.-  -.–  …  …  -  .  &  …-  .-  .-.  .-  -.  -..  .-.  .-  &  —  -.-.  ….  &  …-  .-  .-.  &  —.  …-  .  .-.  .-..  -.–  -.-.  -.-  .-..  ..  –.  .-  ….  .  .-..  .-  &  ….  ..-  …  .  -  &  …-  .-  .-.  &  ..-.  -.–  .-..  .-..  -  &  –  .  -..  &  .-.-  -..  .  .-..  …  -  .  -.  .-  .-.  &  —  -.-.  ….  &  .–.  .-.-  .-.  .-..  —  .-.  &  —  -.-.  ….  &  -..  .  &  ..-.  -.–  .-..  .-..  -..  .  &  …  ..  -.  .-  &  ..-.  ..  -.-.  -.-  —  .-.  &  –  .  -..  &  -..  .  …  …  .-  &  —  -.-.  ….  &  …  .–.  .-.  .-  -.  –.  &  …  .  -..  .-  -.  &  ..-  -  &  ..-  .-.  &  ….  ..-  …  .  -  &  —  -.-.  ….  &  ….  ..  -  -  .-  -..  .  &  …-  .-.-  –.  .  -.  &  ….  .  –  ..-.  .-  -..  .  .-.  -.  &  .—  ..-  -…  .-..  .-  -..  .  &  -.  .-.-  .-.  &  ….  .-  -.  &  .-.-  -.  &  .  -.  &  –.  .–.-  -.  –.  &  ..-.  ..  -.-.  -.-  &  …  .  &  -..  .  –  &  ..-.  —.  .-.  &  ….  .-  -.  &  ….  .-  -..  .  &  ..  -.  -  .  &  ….  .-  ..-.  -  &  .  -.  &  .-..  -.–  -.-.  -.-  .-..  ..  –.  &  …  .  -.-  ..-  -.  -..  &  …  .  -..  .-  -.  &  -..  .  &  ..-.  —.  .-.  …  …-  .-  -.  -.  &  —  -.-.  ….  &  -.  ..-  &  …-  .-  .-.  &  ….  .-  -.  &  .  -.  &  .-.  ..  -.-  &  –  .-  -.  &  -..  —  -.-.  -.-  &  ….  .-  -..  .  &  –  —  -..  .  .-.  -.  &  -..  —.  -  -

.

…  .-..  ..-  -

.

.

Här är de svenska bokstäverna, med telegrafi-koden intill:

.

A . _

B _ . . .

C _ . _ .

D _ . .

E .

F . . _ .

G _ _ .

H . . . .

I . .

J . _ _ _

K _ . _

L . _ . .

M _ _

N _ .

O _ _ _

P . _ _ .

Q _ _ . _

R . _ .

S . . .

T _

U . . _

V . . . _

W . _ _

X _ . . _

Y _ . _ _

Z _ _ . .

Å . _ _ . _

Ä . _ . _

Ö _ _ _ .

Komma (,) _ _ . . _ _

Punkt (.) . _ . _ . _

Tank-, bindestreck (-) _ . . . . _

Frågetecken (?) . . _ _ . .

Kolon (:) _ _ _ . . .


( “&” betyder blanksteg )

.

Den här texten är översatt från den svenska versionen av originalsagan “Hans & Greta”, utgiven år 1812 av bröderna Grimm, till morsekod med hjälp av Dennis Schmidts webbplats för morsekodning/avkodning.

Webbplatsen hittar du på adressen:

hem.passagen.se/micke_64/morse.htm

.

Kommentera  HÄR

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=11224

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu