Kokt Hans o Greta.nu » “Gåsen och storken” – Läs hela kända fabeln !

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

    Annons/Ad:

“Gåsen och storken” – Läs hela kända fabeln !

Sensmoral: “Vissa är inte mycket att hålla i handen”. Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. Översatt från fabeln Anser et ciconia. / Handlar om gåsen som söker beskydd från höken, hos en stork, men detta visar sig inte vara till mycket hjälp…

.

När en stork återvände till sin gamla damm, fick den se en gås ivrigt dyka upp och ned ur vattnet.

Storken frågade varför…

Gåsen svarade:

- “Vi har som sed att leta efter föda på det här sättet i dyn.

Samtidigt undgår vi då hotet från den grymma höken.

Då sade storken:

- “Jag är mycket starkare än höken.

Om du håller dig till mig som vän, så kan du lätt trotsa hoten från den rovgiriga höken.”

.

Detta trodde gåsen på, bad att få storkens hjälp,

och slog så följe med sin nya skyddspatron.

När de nu vandrade tillsammans på en äng, slog höken plötsligt ned från skyn, grep gåsen med klorna, och flög snabbt bort med bytet.

Storken klagade högljutt, när den såg vad som hände.

Döende ropade då gåsen ner till sin vän:

- “Den som litar till ett så dåligt beskydd, förtjänar förmodligen en ännu värre död !”

.

Betydelse: Somliga är inte mycket att hålla i handen, eller Många vill bli beskyddade av dem som inte klarar av att ge något skydd, etcetera.

.

Information om fabeln:

Detta är en gammal, gammal fabel, och detta är fabeldiktaren Paedrus version av den mycket gamla fabeln. Gäss förekommer ofta i gamla folksagor, till exempel i sagan “Gåsvakterskan vid källan”, “Gåsflickan”, och “Sagan om guldgåsen” etcetera, alla av bröderna Grimm. Men även naturligtvis i den franska folksagoantologin “Gåsmors sagor”, av Charles Perrault. Det kanske är ett tacksamt djur att avbilda, eftersom gåsen har tydliga konturer ?

.

Kommentera, här >

.

Skriv en egen fabel, här >

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=23586

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu