Kokt Hans o Greta.nu » “Merkurius och de två kvinnorna” – festlig myt!!

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

“Merkurius och de två kvinnorna” – festlig myt!!

Översatt till svenska från myten “Mercurius et duae mulieres”. Nedtecknad av den romerske diktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. – En myt är en gammal saga som innehåller gudagestalter. Betydelse: “Hämnden är ljuv”, eller “Allt man gör kommer tillbaks till en”, etcetera.

.

Guden Merkurius besökte en gång ett hus där det bodde två kvinnor.

Kvinnorna tog emot Merkurius på ett snålt och tarvligt sätt.

Den ena kvinnan var mor och vaggade sin son,

- den andra kvinnan var prostituerad.

Efter ett tag måste Merkurius gå.

För att tacka de båda kvinnorna för besöket så som de förtjänat, sade han i dörren:

- “Jag är en Gud och tänker genast skänka er allt ni önskar !”

.

Modern bad då ivrigt att hon snart skulle få se sin son i skägg,

medan skökan önskade att allt hon rörde vid följde med.

Och, se, i vaggan låg snart en skäggig pilt och skrek.

När skökan fick se det, brast hon ut i ett hejdlöst skratt,

men näsan rann på henne, såsom det ju ibland gör.

När hon hade snutit sig med handens hjälp, drogs näsan med ut till tredubbel längd.

Av den hon skrattat åt, blev hon nu skrattad ut…

.

Kvinnor fabel

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=24873

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu