Kokt Hans o Greta.nu » “MYTERNAS SANNING” – Världsberömd myt !!

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

“MYTERNAS SANNING” – Världsberömd myt !!

Översatt till svenska från myten “Veritas fabulis involuta”. Nedtecknad av den romerske diktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. – En myt är en typ av ålderdomlig saga, som försöker förklara varför saker och ting är som de är. Betydelse: “De som är smarta lär sig av misstag, de osmarta begår samma misstag om och om igen…”, etcetera.

.

Genom att Ixion för alltid snurrar runt på sitt hjul, lär det oss att lyckan kommer och går.

Att Sisyfos med stor möda vältrar upp sin sten på bergets krön och stenen alltid rullar ned igen, lär oss att människans plågor är oändliga.

Att Tantalus står mitt i vattnet och förgås av törst, lär oss att snikenheten har ett överflöd av gåvor omkring sig som den aldrig rör.

Brottsliga Danaider bär ständigt på vatten, men kan inte fylla sina bottenlösa krus, – för det man ger åt lyxen, rinner bort till ingen nytta.

.

Tityos ligger utsträckt på nio plogland och hans lever läks ständigt till nya hemska straff.

Och han förklarar att ju mer saker man äger, destå mer problem får man.

Det finns en sanning i varje gammal myt:

De kloka tar lärdom av tidigare misstag – de dumma lär sig aldrig av misstagen…

.

Danaiderna fyller ett krus som har hål i botten:

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=24881

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu