Kokt Hans o Greta.nu » “Vargen och tranan” – hela fabeln !

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

    Annons/Ad:

“Vargen och tranan” – hela fabeln !

Skriven av den grekiske fabeldiktaren Aisopos, född år 620 f.kr. Död år 560 f.kr. – Handlar om tranan, som gör vargen en tjänst och blir lovad en belöning – men när tjänsten väl är utförd, var det inte lika viktigt med belöningen längre…

.

En varg hade fått ett ben i strupen, och kunde inte få ut det.

I sin nöd, bad vargen tranan att sticka in sin långa näbb i hans hals, och dra ut benet.

Och gjorde tranan det, skulle hon få en vacker vedergällning.

Ja, tranan drog ut benet.

.

Men så snart vargen hade blivit fri från sitt onda, gjorde han min av att utan vidare gå sin väg.

- “Vedergällningen, då ?” frågade tranan.

- “Vedergällningen ?” svarade vargen hånskrattande, och visade samtidigt sina tänder på ett menande sätt.

- “Är det inte vedergällning nog, att du har haft ditt huvud inne i mitt gap, och fått dra ut huvudet helskinnat ?”

.

Betydelse: Det finns de som tycker sig ha gjort sin nästa en stor tjänst, när de inte lönat välgärningar med hugg och slag.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=20410

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu