Kokt Hans o Greta.nu » Närbutiksägarna höjer frystempen om nätterna

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

Närbutiksägarna höjer frystempen om nätterna

De tjänar tusentals kronor – Din glass möglar i botten…

_____

Skall Du handla fryst glass ?

Då bör du vara uppmärksam på mögel !

Närbutiksägarna höjer nämligen frystempen om nätterna !

Den här granskningen har vi tillägnat ett antal så kallade närbutiker, det vill säga, mataffärer som är belägna i ytterområden; i så kallade förorter.

Vår granskning har visat att det är mycket vanligt förekommande, att cheferna till närbutikerna höjer temperaturen på frysarna, om nätterna.

- Bara ett par graders temperaturförändring, kan nämligen göra en betydande skillnad i elkostnader, för närbutiksägaren.

Elkostnader, som man naturligtvis är mån om att sänka till en så låg nivå som möjligt, för butiksledningen.

Det är ju väldigt viktigt att all fryst mat, håller den temperatur som myndigheterna har bestämt,

detta för att minska risken för bakteriebildning och mögel, och för att alla medborgare skall kunna känna sig trygga när de handlar,

- men det här bryr sig således inte många närbutiksägare om…

Våra undersökningar har visat, att framåt nio-tiden, när de sista kunderna har lämnat butiken, då går cheferna till våra svenska närbutiker ofta fram till termostaten, och skruvar upp frystemperaturen ett par grader,

- då ökar temperaturen på den frysta maten, vilken alltså blir några grader varmare.

Sedan, om morgnarna, innan de första kunderna anländer, så skruvar närbutiksägarna ned termostaten, till “rätt” nivå igen.

Det här får konsekvenserna, att mycket av den frysta mat som säljs i våra närbutiker, så småningom börjar mögla i botten.

Våra tester har visat, att temperaturförändringen är som störst i botten av matförpackningarna.

Detta drabbar framför allt fryst glass, men även annan mat, som är förpackad i “låda”, där det finns en tydlig topp och en tydlig botten, och där det är plast- eller kartongkanter runt matvaran.

Men det finns, förutom glass, även andra livsmedel som är förpackade på det här sättet, exempelvis frysta pastarätter, som säljs i en typ av “burk”.

Så det kan vara bra att vara försiktig, även med dessa livsmedel.

.

..- Sparar tusentals kronor i månaden, på temperaturhöjningarna -

Däremot har våra granskningar inte kunnat visa att livsmedel som är förpackade i påse – exempelvis broccoli, blomkål, pommes frites, hamburgare, blandgrönsaker, eller piroger – har drabbats av synligt mögel, på grund av närbutiksägarnas temperaturhöjningar,

men man kan ju för all del, vara uppmärksam även när det gäller dessa frysvaror.

Många kunder har ingen chans att skydda sig mot dessa temperaturhöjningar, eftersom kunderna ibland inte upptäcker att glassen är möglig, förrän efter flera veckor, när de har “gröpat sig ned” i botten av glasspaketet.

Våra intervjuer har visat, att kunderna tror att det är deras frysar det är fel på.

- Och det kan det naturligtvis vara också.

Men man bör alltså som kund, vara medveten om att den frysta matprodukten ofta har varit uppvärmd flera gånger, innan kunden har köpt matvaran.

Våra tester har även visat, att det är mycket vanligt att ägarna till närbutikerna inte bryr sig om att byta ut de frysta matvarorna, om frysarna har råkat ut för strömavbrott.

Närbutikerna har ofta reservaggregat, som slås på om det blir ett strömavbrott, men efter exempelvis ett åsknedslag, blir ibland även reservaggregaten utslagna.

Detta gör att närbutiksägarna måste byta ut mycket av den mat som finns i närbutikens frysar, eftersom maten inte klarar av att bli uppvärmd, och sedan omfryst.

- Men det här viftar närbutikscheferna bort, som om det vore ett kringflygande asplöv, och fortsätter sin försäljning som om ingenting hade hänt.

Att höja frystemperaturen om nätterna, är naturligtvis väldigt smart ur ekonomisk synvinkel, för butikscheferna,

för om man har exempelvis tre frysdiskar i sitt sortiment, kan ni ju tänka er hur mycket elkostnader som närbutiksägarna sparar, genom att sänka effekten på frysarna,

och på nätterna, är det ju heller inte så många myndigheter ute och gör temperaturkontroller.

Så närbutiksägarnas temperaturhöjningar, är därför rätt så “vattentäta”.

När man påpekar för närbutikscheferna att det ständigt är mögel i botten på deras glasspaket, och att de måste ha samma frystemperatur hela dygnet, då skrattar de ofta så att deras axlar hoppar, och så säger de,

__________

- Köp ett paket vindruvor istället !

.

Så här minskar du risken att köpa möglig, fryst glass:

Försök att dra ned ordentligt på handlandet i våra svenska närbutiker. Räkna med att närbutikerna ägs av riktiga psykopater, som inte bryr sig ett dugg om dig, utan bara drivs av sitt eget vinstbegär.

- Man kan tillverka egen glass ganska enkelt, och då har man ju själv kontrollen över temperatursättningen :))

Men om du ändå måste köpa frysvaror i närbutikerna, var då extra försiktig med de maträtter som är förpackade i “lådform”, exempelvis glass, och pastarätter, eftersom våra granskningar har visat att risken för mögel i botten är som störst, när det gäller dessa frysvaror.

Lycka till !

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

kokthans2

Anmäl en närbutikschef, HÄR…..Chatta med en kompis om ämnet, HÄR

Titta på en företagsledares hjärna, HÄR…………Skriv ett inlägg, HÄR

Få glassrecept, HÄR…….. Jämför med “Sagan om Hans och Greta”, HÄR

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=17271

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu