Kokt Hans o Greta.nu » Så lurar mäklarna pengarna av dig – 12 steg

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

Så lurar mäklarna pengarna av dig – 12 steg

- och hånflinar dig rakt i ansiktet, medan du skuldsätter dig för livet…

_____

Skall du köpa hus ?

Då får du vara försiktig…

Mäklarfirman och säljaren tiger om dessa 12 brister !

Nu har jag och redaktionen, granskat en handfull så kallade mäklarfirmor.

Granskningen har pågått mellan åren 2004 och 2013, och innefattar 5 – 6 stycken mäklarfirmor, som har sålt olika typer av fastigheter till privatpersoner.

Skälet till att vi har gjort den här undersökningen, är för att vi ville se hur en husförsäljning egentligen går till, och för att se hur nöjda köparna blir, efter en husförsäljning.

Våra tester har visat att det är mycket vanligt att mäklarna medvetet undanhåller viktiga brister, för köparna.

- brister som kan vara avgörande för om man vill köpa ett hus eller inte, och avgörande för hur mycket pengar huset är värt.

Det här utmynnar i att den ofta “okunnige” köparen, köper “grisen i säcken”, det vill säga, köparen har visioner om ett nytt liv – en ny framtid med sin familj – i ett nytt hus, och tar därefter ett rejält banklån, som köparen aldrig kommer att kunna betala tillbaka, under sitt liv,

och mäklarfirman lovar “guld och gröna skogar”, men sedan slutar husaffären ofta i ett stort “Jasså ???” för köparen, som har belånat sig upp över öronen, och sitter där med en halvrisig kåk, som kommer att kosta oerhört mycket pengar att iordningställa.

Vår granskning har också visat att de svenska villapriserna, ligger alldeles för högt, om man betänker vilket skick de flesta fastigheter är i.

Och en av anledningarna till att villapriserna ligger för högt, är att man säljer villorna till den köpare som betalar mest (”säljs till högstbjudande”) – istället för att, såsom borde vara brukligt, sätta priset på huset efter vilket skick huset är i, och sedan sälja villan.

Normalpriset för en villa, ligger idag på mellan cirka 1,3 och 3,5 miljoner kronor, och vår undersökning har visat att du som köpare kan spara (pruta) flera hundratusen kronor vid ett husköp, bara genom att använda vår checklista, som kommer strax efter artikeln.

.

Vår undersökning har visat att mäklarna ljuger för dig, i följande 12 situationer:

.

1. (av 12) När mäklarfirmorna fotograferar ett hus, så fotograferar de med vidvinkelobjektiv, och retuscherar därefter bilden, för att huset skall se så fördelaktigt ut som möjligt för säljaren, och för mäklarfirman.

.

2. (av 12) Mäklarna mörkar att huset behöver dräneras snart.

.

3. (av 12) Det står ej angivet i visningsjournalen, vilken utformning det är på huset (exempelvis grändhus, radhus, parhus, kedjehus, eller fristående villa.)

.

4. (av 12) Mäklarna berättar inte om eventuella mjuka innertak, så kallade “Barracuda-tak”.

.

5. (av 12) Mäklarna tiger om de ruttna trädgårds-slipers som sannolikt finns i trädgården, och berättar inte att sliprarna är cancerogena, och förstör grundvattnet.

.

6. (av 12) Mäklarfirmorna upplyser inte dig som kund om fellagda kablar, eller kabelkanaler.

.

7. (av 12) Mäklarna tiger om felbyggda tillopp till badkar/dusch.

.

8. (av 12) De upplyser ej om att det finns fönster med trälister, i badrummet.

.

9. (av 12) Mäklarna visar dig ej på eventuella ruttna brädor, på fastigheten.

.

10. (av 12) Mäklarna låter dig inte gå upp på vinden, för att se de spikar som ofta är nedslagna rakt igenom taket, samt för att se omfattningen av de fuktskador, som är så vanligt förekommande på en vind.

.

11. (av 12) Mäklarfirman och säljaren, försöker få dig att “läsa av vattenmätaren”, långt innan du tar över fastigheten.

.

12. (av 12) Mäklarfirmorna har så korta visningar (cirka 1 timme), för att du skall missa att känna på staket, portaler, skrank, eller spaljéer som är ruttna, och som håller på att vika sig ute i trädgården.

.

Djupare genomgång av de 12 punkterna:

1. av 12 (När de fotograferar en villa, så fotograferar de med vidvinkelobjektiv, och retuscherar därefter bilden, för att bilden skall bli så fördelaktig som möjligt för säljaren, och för mäklarfirman…)

När du köper ett hus, så skall du inte tro att säljaren eller mäklarfirman vill underlätta för dig att fatta beslut, i ditt köp.

Tvärtom – Alla åtgärder som säljare och mäklarföretag gör, syftar bara till att piska upp priset på huset så mycket som möjligt, och då gäller det att allt ser stort, vräkigt, och lite drömskt och rosaskimrande ut, på fotografiet av huset,

ett fotografi, som sedan skall användas i husannonser, besiktningsprotokoll, och i visningsjournalen.

Mäklarfirmorna anlitar ofta professionella fotografer, som inte sällan är konstnärligt utbildade, och som använder vidvinkelobjektiv på kameran, och sedan – efter fotograferingen – åker till kontoret och retuscherar bilderna, för att både exteriörerna och interiörerna skall se fördelaktigare ut för mäklarfirman.

Fotograferna lägger ofta på någon typ av filter för att förbättra bilderna, och ljusar även upp bilderna.

Men det händer också att bilderna skickas ned till Thailand för retusch, eftersom den thailändska arbetskraften är billigare än den svenska (thailändare orkar arbeta hårdare för en lägre lön), och då slipper mäklarfirmans egna fotografer sitta med sin dyrbara svenska timlön, och retuschera.

De fotograferar också huset i en sådan vinkel (ofta snett uppifrån, på spö), så att du inte skall se om det är en fristående villa, ett kedjehus, ett parhus, ett grändhus, eller ett radhus som du står i begrepp att köpa.

Det är också vanligt att fotograferna skryter om, vilka konstnärliga utbildningar de har genomgått, och de vill till råga på allt gärna ha beröm, för att de är så “duktiga på att se de rätta vinklarna”, och så vidare.

- Fotograferna riktigt står och åmar sig, när de får positiv återkoppling på sin “fotokonst”.

Detta resulterar i att när den potentiella kunden ser fotografiet av huset i tidningsannonsen, så tycker kunden ofta att huset ser fantastiskt stort, fint, och välskött ut, men när kunden väl kommer på visningen, då “faller slöjan”, och kunderna blir ofta besvikna på att huset var så litet i verkligheten, och på att färgskalorna inte stämmer, från det de såg i husannonsen.

Några vanligt förekommande kommentarer från köparna när de får se huset, är: “Det här var ju inte det hus vi såg i tidningen i morse”, eller “Men huset är ju grönt och inte blått”, eller “Toaletten i källaren är ju röd och inte rosa”, eller “Vardagsrummet är ju pytte, jämfört med bilden”, etcetera.

- Men då är det för sent att reagera, – i det här läget har ju redan mäklarfirman lyckats “locka dit” intressenterna.

.

2. av 12 (Mäklarna döljer att huset behöver dräneras snart…)

En villa behöver oftast dräneras ungefär vart tjugofemte år – men man kan behöva dränera oftare, eller glesare, beroende på hur tät husgrunden är, och hur marken runt huset är beskaffad.

Att dränera, innebär att ett dräneringsföretag gräver upp runt huset, och lägger ned dräneringsrör, som gör att skadlig fukt kan rinna undan från villan, och ut i grundvattnet längre bort.

Detta gör man för att få en bättre bomiljö, och för att minska fuktbelastningen på källarväggarna.

En dränering kostar ungefär mellan 60.000 kronor och 200.000 kronor, beroende på en mängd olika faktorer.

- Men detta döljer alltså husmäklarna och säljarna för dig, vilket ofta resulterar i att behovet av dränering, kommer som en mycket obehaglig överraskning, någon månad efter att du har köpt huset.

.

3. av 12 (Det står ej angivet i visningsjournalen, vilken typ av villa det är (exempelvis grändhus, radhus, kedjehus, eller fristående villa…)

Mäklarfirmorna undanhåller ofta för köparen, vad hustypen kallas.

- Detta gör de för att säljaren och mäklarfirman skall få ut mer pengar för huset.

Mäklarna kan nämligen kräma ut mer pengar av köparen, om de påstår att det är en “fristående villa”, än om det exempelvis är ett kedjehus.

Mäklarfirmorna tar inte sällan betalt av dig, och påstår att det är en “villa” som du har köpt, men sedan, när handpenningen är erlagd och köpeavtalet undertecknats, så får köparna ofta se att grannen har ’satt fast’ ett garage på kåken som man just har köpt.

Det här kallas att man har köpt ett kedjehus - det vill säga – att grannens garage (eller förråd) är ihopbyggt med ens eget hus.

Men detta undanhåller mäklarföretagarna för dig. – Och sedan skyller de ofta på köparen, att hon eller han inte har varit tillräckligt uppmärksam på visningen.

Men det är ju inte så lätt att vara “uppmärksam”, om köparen till exempel är blind.

Och detta faktum passar naturligtvis mäklarna på att utnyttja, till sin egen fördel.

- Inget nytt under solen inom det svenska näringslivet, att det stora mångmiljardföretaget, skyller på en stackars privatperson…

.

4. av 12 (Mäklarna berättar inte om eventuella mjuka innertak, så kallade “Barracuda-tak”…)

I gamla hus, är det vanligt att det finns så kallade Barracuda-tak (tunt plasttak).

Detta är ett mjukt, spänstigt innertak, som är relativt billigt att sätta in, men som har tre nackdelar.

1. Dels är barracudataken brandfarliga. 2. Dels blir de lättare fuktskadade, än vanliga tak. 3. Och dels kan det bli svårare att renovera sitt kök, om man har barracudatak i köket, då många köksskåp, kräver att man fäster dem både i taket och i väggarna. Och det är mer komplicerat att fästa köksskåp i barracudatak, eftersom man då måste lokalisera bjälkar ovanför taket, att sätta upp köksskåpen i.

De flesta köpare har aldrig hört talas om att det finns mjuka tak, och bryr sig därför inte om att slå ett getöga uppe i takregionerna.

Att riva bort ett Barracuda-tak och sätta upp ett nytt, stadigare tak, kan ta lång tid, och kosta mycket pengar,

- men detta säger mäklarfirmorna inte ett knysst om till dig.

.

5. av 12 (Mäklarna tiger om eventuella ruttna trädgårds-slipers som finns i trädgården, och berättar inte att de är cancerogena…)

Vår granskning har visat att det är vanligt, att den tidigare ägaren har använt så kallade slipers, som kantstöd till trädgården.

En sliper, är en sorts träbalk, av samma typ som används under järnvägsräls.

Sliprarna kan ligga lite varstans i trädgården, men det är vanligt att man använder dem runt trädgården, för att “hålla upp trädgården”, och även “hålla trädgården på plats”.

Trädgårdsslipers angrips ofta av myror, som gillar att bygga myrstackar i dem, och sliprarna är ofta ruttna, och trädgårdsslipers är dessutom cancerframkallande, på grund av ämnet Kreosot, som finns i den stenkolstjära som man har impregnerat sliprarna med.

Sliprarna förstör dessutom grundvattnet.

- Att ta bort trädgårdsslipers, och lägga nya kantstöd till trädgården, kostar som du förstår, mycket pengar.

.

6. av 12 (Mäklarfirmorna upplyser inte dig som kund om fellagda kablar, eller kabelkanaler…)

Mäklarföretagen bryr sig inte om att visa dig de fellagda kablar eller kabelkanaler, som den tidigare husägaren ofta har satt upp i tak, och på väggar.

Det kan röra sig om både lågsignalskabel (antennsladdar, högtalarkablar, etcetera) och kraftfrekvent kabel (230 volt, elkabel), som är uppsatt på ett icke hantverksmässigt sätt, och på husvisningen står det ofta möbler och bokhyllor i vägen, så att köparna inte skall kunna se de fellagda kablarna.

Men när köpeavtalet har skrivits på, då har säljaren naturligtvis plockat bort möblerna och bokhyllorna, och de fellagda kablarna, syns då tydligt för köparen.

- Fellagda kablar kan vara tidsödande att åtgärda, för dig som köpare.

.

7. av 12 (Mäklarna tiger om felbyggda tillopp till badkar/dusch…)

Det är vanligt att den tidigare husägaren, har tillopp till duschen eller badkaret, som inte följer senaste byggstandard, eller som inte är hantverksmässigt installerade.

Det kan exempelvis vara golvbrunnar som är felplacerade, så att duschvattnet inte rinner ned ordentligt i golvbrunnen.

Detta resulterar ofta i att det blir fuktskador runt de felinstallerade tilloppsrören, och detta kan bli mycket dyrt att åtgärda, för dig som husköpare.

.

8. av 12 (De upplyser ej om att det finns fönster med trälister, i badrummet…)

Det är en stor nackdel, ifall det finns fönster i ett badrum,

- och en ännu större nackdel, ifall det sitter träbågar eller träkarmar runt dessa fönster.

I ett badrum är det ju ofta fuktigt, och träet runt fönstret kan därför ruttna och mögla.

Om man har råkat köpa ett hus med fönster i badrummet, kan det därför vara listigt att man sätter upp ett skydd, exempelvis ett duschdraperi framför fönstret, innan man tar sig en dusch.

- Detta för att skydda fönsterlisterna från vätan.

De flesta köpare har ingen aning om detta, utan de fokuserar endast på om badrummet är “kaklat” eller inte.

.

9. av 12 (Mäklarna visar dig ej på eventuella ruttna plankor/brädor, på fastigheten…)

Det finns ofta ruttna brädor på en fastighet. De kan sitta i princip överallt, – så spana därför just överallt.

.

10. av 12 (Mäklarna låter dig inte gå upp på vinden, för att se de spikar som ofta är nedslagna rakt igenom taket, samt se de fuktskador, som ofta finns på en vind…)

Mäklarföretagen har ofta som devis att “Det finns ingen anledning att visa vinden för köparen, på första visningen”.

Och jag kan inte komma på en mer hjärndöd devis, faktiskt. – Kan du ?

Denna “slogan” använder mäklarfirmorna, för att dölja de brister som sannolikt finns uppe på en vind, och för att mäklaren tror att huset blir mer svårsålt, ifall köparen får gå upp på vinden och se “eländet”.

Det sitter ofta ett 500-tal spikar nedhamrade rakt igenom takplankorna, uppe på vinden.

- Det är nämligen vanligt att takfirmor spikar ner alldeles för långa spikar, när de lägger tak. – “De tar de spikar de har”, är deras devis.

Och det är ofta fuktskador uppe på en vind, och det är dessutom vanligt att det till och med står och droppar så att man kan höra det – särskilt när det har varit en regnperiod.

.

11. av 12 (Mäklarfirman och säljaren, försöker få dig att “läsa av vattenförbrukningen”, långt innan du tar över fastigheten…)

Vår granskning har visat att mäklarfirman och säljaren, på olika sätt försöker att “testa” dig som köpare. – Nästan som ett barn som “testar” sin dagisfröken, var gränserna går.

Ett vanligt sätt att testa dig som köpare, är att mäklarfirman och säljaren, försöker få dig att läsa av vattenmätaren, långt innan du tar över fastigheten. Det kan röra sig om flera veckor, och upp till en månad innan övertagandet.

Detta utmynnar i att Du får betala all vattenförbrukning, efter avläsningen. – Till och med den vattenanvändning som säljaren och mäklarfirman eventuellt står för, de sista veckorna som huset är i säljarens ägo.

- Det kan därför vara bra att man läser av vattenförbrukningen samma dag som man tar över fastigheten. Det kan även vara smart att fotografera vattenmätaren så att man tydligt ser vad visarna står på, så att man har “bildbevis”, ifall några komplikationer skulle uppstå.

Avläsning av vattenmätaren, sker ofta med säljaren, köparen, och en representant från elbolaget.

.

12. av 12 (Mäklarfirmorna har så korta visningar (cirka 1 timme), för att du skall missa att känna på staket, portaler, eller spaljéer, som är ruttna och håller på att vika sig…)

Husvisningar är ofta så korta som en timma.

- Detta för att du skall missa (inte hinna med) att kontrollera fastigheten ordentligt.

Det är naturligtvis inte lätt att veta om, och kontrollera alla dessa tolv punkter, när man bara har en timme på sig att gå runt och kika i, och runt fastigheten.

Det blir fem minuter per punkt, plus alla andra saker som man måste kolla upp, så det underlättar verkligen om man är en erfaren “formel 1-förare”.

Det kan därför vara bra om man känner på alla staket, spaljéer, skrank, och trädgårdsportaler utvändigt, för att kunna upptäcka om dessa är ruttna, och håller på att falla ihop.

Slut på de tolv punkterna

.

Förutom dessa 12 punkter, har vår undersökning av fastighetsmäklarna visat, att om du tillhör någon minoritetsgrupp i samhället, exempelvis om du nyligen är invandrad till Sverige,

ja, då tiger mäklarföretagen ännu mer om dessa brister, när du skall köpa ett hus.

- Kommer det en invandrare på husvisningen, då kan ni lita på att mäklaren går där och sniper ihop käften som en surmulen äppelkart, och håller inne med alla viktiga detaljer, som en köpare borde få reda på inför ett köp.

Mäklarfirmorna uttrycker sig exempelvis i termer som:

“Den där iraniern kan ju inte ett ord svenska, så han kan ju ändå inte upphäva ett köp, eller skriva några klagobrev.”

eller, “de där libaneserna, de ‘försöker’ alltid med något”,

eller “De där bosnierna, de skall alltid klaga efter ett köp”, och så vidare, och så vidare.

Men däremot, om det är en polare till mäklaren, som kommer som köpare, ja då samtalar man vitt och brett om allt mellan himmel och jord – om eventuella brister med fastigheten – om att man kan göra si och så med ditten och datten, och man för långa resonerande, pedagogiska samtal sinsemellan, för att det skall bli så bra som möjligt för mäklarens polare, som skall köpa huset.

- Så det kan därför vara bra att vara medveten om mäklarnas lite rasistiska, och nepotistiska (kompisvänliga) egenskaper.

Och när köparen, efter att köpeavtalet har skrivits under, försöker att klaga inför mäklarfirman på eventuella brister som köparen har fått syn på,

ja, då hånflinar mäklarna ofta köparen rakt i ansiktet, och säger:

“Köpt är köpt, och kommer aldrig mer tillbaka !” HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.

Och de pengar som mäklarfirman får in efter husköpet, är personalen på mäklarfirman ofta väldigt måna om. – Ja, till och med så måna, att de placerar pengarna på ett sådant sätt, att mäklarfirman skall komma undan att betala skatt.

- En skatt som annars skulle ha använts till samhällsbärande funktioner, såsom vård till våra föräldrar, skola för våra barn, omsorg om våra handikappade, och försvar av landet.

.

Och det är heller inte så lätt att veta, vilken mäklarfirma man skall välja, när man är i färd med att köpa hus,

i den ena morgontidningen, finns det reklam för en mäklarfirma, som skriver “Vi är Sveriges största mäklarföretag”. Och i den andra morgontidningen, finns det reklam för en annan mäklarfirma, som skriver att de är “Sveriges största mäklarföretag”. Och i en tredje morgontidning, är det reklam från en tredje mäklarfirma, som skriver: “Köp hus av Sveriges största mäklarföretag”.

- Så frågan är om man skall köpa ett hus av “Sveriges största mäklarföretag”, eller av “Sveriges största mäklarföretag”, eller kanske rentav av “Sveriges största mäklarföretag”.

- Tror ni det har någon betydelse ?

.

Eftersom många husköp slutar med att köparen blir missnöjd och känner sig lurad på pengar, har vi sammanställt en checklista, som du kan använda när du köper hus, för att lättare kunna fatta ett beslut kring om du skall pruta på huset, eller om du istället skall tacka nej till huset.

Men använd inte listan alltför ordagrant, utan var medveten om att det ofta finns ännu fler saker, som du som köpare har ansvar för att kontrollera, när du köper hus.

.

Se checklista inför ditt husköp, HÄR

Råd till dig som är mäklare, HÄR

.

Se bilder på olika hustyper:

Parhus……Grändhus…..Radhus…..Kedjehus…..Villa

.

Förtydligande angående besiktningsman:

Vår granskning har visat att du ej kan lita till 100 procent på en besiktningsman, eftersom besiktningsmännen ofta är mer lojala mot mäklarfirman och säljaren, än mot dig som köpare, och kommer därmed med alldeles för positiva utlåtanden om huset. Besiktningsmännen går heller inte riktigt ned på djupet i sina kontroller, utan ’skummar’ bara litegrann på ytan. Skaffa gärna en egen, oberoende besiktningsman, som inte går mäklarfirmans och säljarens ärenden.

.

Lyssna på artikeln, HÄR………………….Anmäl en mäklare, HÄR

Ställ frågor till redaktionen, HÄR…..Chatta med en kamrat, HÄR

Ställ frågor på ämnet, till folk ute på internet, HÄR

Läs vad andra har kommenterat på artikeln, HÄR

.

Kompletterande länkar:

“Lita aldrig på mäklare”

http://www.borattupplysning.se/wp_brskola/maklare/

“Så lurar mäklaren dig

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11050521.ab

“Mäklarna luras ?

http://finastehuset.blogspot.se/2011/12/hemnet-o-maklarna-luras.html

“Mäklare uppmanar besiktningsmän att utelämna fel”

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/628860-maklare-uppmanar-besiktningsman-att-utelamna-fel

Reportage om mäklare och besiktningsmän

http://www.svt.se/ug/20111116143252/sa_gjorde_vi_reportaget_om_maklare_och_besiktningsman

.

Faktahjälp: Barracudatak: Webbplatsen “Byggahus.se” / Slipers: Webbplatsen “gardajohan.se” / Dränering: Uppslagsverket “Wikipedia”.

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

kokthans2


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=16837

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu