Kokt Hans o Greta.nu » “Lejonet och musen” – hela fabeln !

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

“Lejonet och musen” – hela fabeln !

Skriven av den grekiske fabeldiktaren Aisopos, född år 620 f.kr. Död år 560 f.kr.

.

En dag, låg ett lejon och sov i sin jordkula,

då en retlig liten mus gick rakt över lejonets nos.

Lejonet vaknade och blev argt, slog till musen, och lade sin tass över den.

Lejonet skulle just döda den, när musen pep:

- “Förlåt mig, ers majestät.

Döda mig inte.

Om du låter mig leva, så lovar jag att göra dig en tjänst, för att betala igen din vänlighet.”

Lejonet tyckte att det lät bra, så djurens konung lät musen gå.

.

En tid därefter, när lejonet var ute i skogen, blev det fångat i ett nät.

Lejonet röt så högt det kunde.

Musen hörde lejonet, och kände igen dess röst.

Musen sprang till sin vän, och fann lejonet intrasslat i nätet.

- “Goddag, ers majestät”, sade musen.

- “Jag vet att du skrattade den dagen då jag lovade att återgälda din vänlighet, men nu är tiden inne.”

Musen började att gnaga på repen med sina vassa små tänder.

Snart hade musen gnagt sig igenom repen, och lejonet kunde fly sin väg.

.

Av detta, kan vi lära att ingen tjänst, hur liten den än är – är för liten.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=19061

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu