Kokt Hans o Greta.nu » “Gumman och grisen” – traditionell folksaga

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

“Gumman och grisen” – traditionell folksaga

...kedjesagan om gumman, som gick till torget och köpte sig en gris, och sedan skulle över en stätta, men grisen ville inte…

.

Det var en gång en gumma, som sopade sitt golv, och då hittade hon en gammal slant.

.

- “Vad skall jag göra med den här slanten ?” frågade hon sig.

“Jo, jag går till torget och köper en gris.”

På hemvägen så skulle de över en stätta, men grisen ville inte.

Gumman fortsatte ett stycke, och då mötte hon en hund.

Då sade hon åt hunden:

- “Hund, bit grisen !”

För Grisen vill inte hoppa över stättan, och jag kan inte komma hem i kväll.”

Men hunden ville inte.

.

.

Gumman fortsatte ett stycke, och då mötte hon en spetsig gren.

Gumman sade:

- “Gren, gren, stick hunden.

För Hunden vill inte bita grisen, grisen vill inte över stättan, och jag kan inte komma hem ikväll.”

Men grenen ville inte.

.

.

Gumman fortsatte ett stycke, och kom till en eld.

Gumman sade:

- “Eld, eld, bränn grenen.

För Grenen vill inte sticka hunden, hunden vill inte bita grisen, grisen vill inte över stättan, och jag kan inte komma hem ikväll.”

Men elden ville inte.

.

.

Gumman fortsatte ett stycke, och kom till en vattenpöl.

Gumman sade:

“Vatten, vatten, släck elden.

För elden vill inte bränna grenen. Grenen vill inte sticka hunden, hunden vill inte bita grisen, grisen vill inte över stättan, och jag kan inte komma hem ikväll.”

Men vattnet ville inte.

.

.

Gumman fortsatte ett stycke, och mötte en oxe.

Gumman sade:

- “Oxe, oxe, drick upp vattnet.

För Vattnet vill inte släcka elden, elden vill inte bränna grenen, grenen vill inte sticka hunden, hunden vill inte bita grisen, grisen vill inte över stättan, och jag kan inte komma hem i kväll.”

Men oxen ville inte.

.

.

Gumman fortsatte ett stycke, och hon mötte en slaktare.

Gumman sade:

“Slaktare, slaktare, slakta oxen.

För Oxen vill inte dricka upp vattnet, vattnet vill inte släcka elden, elden vill inte bränna grenen, grenen vill inte sticka hunden, hunden vill inte bita grisen, grisen vill inte över stättan, och jag kommer inte hem ikväll.”

Men slaktaren ville inte.

.

.

Gumman fortsatte ett stycke, och mötte ett rep.

Gumman sade då:

- “Rep, rep, häng slaktaren.

För Slaktaren vill inte slakta oxen, oxen vill inte dricka upp vattnet, vattnet vill inte släcka elden, elden vill inte bränna grenen, grenen vill inte sticka hunden, hunden vill inte bita grisen, grisen vill inte över stättan, och jag kan inte komma hem ikväll.”

Men repet ville inte.

.

.

Gumman fortsatte ett stycke, och mötte en råtta.

Gumman sade:

- “Råtta, råtta, gnag av repet.

För Repet vill inte hänga slaktaren, slaktaren vill inte slakta oxen, oxen vill inte dricka upp vattnet, vattnet vill inte släcka elden, elden vill inte bränna grenen, grenen vill inte sticka hunden, hunden vill inte bita grisen, grisen vill inte över stättan, och jag kommer inte hem ikväll.”

Men råttan ville inte.

.

.

Gumman fortsatte ett stycke, och mötte en katt.

Gumman sade då:

- “Katt, katt, fånga råttan.

För Råttan vill inte gnaga av repet, repet vill inte hänga slaktaren, slaktaren vill inte slakta oxen, oxen vill inte dricka upp vattnet, vattnet vill inte släcka elden, elden vill inte bränna grenen, grenen vill inte sticka hunden, hunden vill inte bita grisen, grisen vill inte över stättan, och jag kommer inte hem ikväll.”

.

Men katten sade:

- “Om du går till kon, därborta, och skaffar mig en kanna mjölk, så skall jag fånga råttan.”

Och gumman gick bort till kon.

Men kon sade:

- “Om du går till höstacken därborta, och skaffar mig ett fång hö, så skall du få mjölk.”

Och gumman gick till höstacken och tog hö åt kon.

Så snart som katten hade lapat i sig mjölken, så började katten att jaga råttan, råttan började att gnaga på repet, repet började att hänga slaktaren, slaktaren började att slakta oxen, oxen började att dricka vattnet, vattnet började att släcka elden, elden började att bränna grenen, grenen började att sticka hunden, hunden började att bita grisen, och den lilla grisen hoppade över stättan.

.

Och så kom gumman då hem, den kvällen.

.

SLUT

.

Eftertankar

Jag hoppas att du tyckte om den här traditionella, internationella kumulativa (uppsamlande) kedjesaga.

Denna folksaga, härstammar från en allmänmänsklig och tidlös folksagogénre, och representeras av djur som har fått människoliknande egenskaper, – de har antropomorfiserats, som forskarna kallar det.

- Och i den här sagan har man ju till och med förmänskligat vattnet, repet, och grenen.

Det finns andra folksagor, som liknar den här sagan, exempelvis “Pepparkakspojken” (Gingerbread man) och “Pojken som inte ville gå till skolan”.

Alla dessa sagor har gemensamt, att de innehåller händelser, som kommer i kedjor, - så kallade konglomerat, som det heter med ett finare ord.

Den sista av dem, har du i en länk, nedan.

Ordet stätta, betyder ett slags A-formad stege, som står över ett staket, så att människor skall kunna gå över staketet – men inte djur. Stättor kan man ibland hitta på stora hedar, eller på ängar, inte sällan i Norrland, där man skiljer djurhägn åt med hjälp av staket.

.

.

Läs systersagan “Pojken som inte ville gå till skolan”, här

.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=15118

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu