Kokt Hans o Greta.nu » Prästen och klockaren ( Asbjörnsen / Moe )

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

Prästen och klockaren ( Asbjörnsen / Moe )

.

Det var en gång en präst, som var en sådan kaxe, att han skrek på långt håll, när han såg någon komma körande emot sig på allfartsvägen:

- “Ur vägen, ur vägen, – Här kommer självaste prästen !”

En gång, när prästen for så där och väsnades, så mötte han kungen.

- “Ur vägen, ur vägen !”, skrek så prästen på långt avstånd.

Men, kungen körde som han körde, och han reste verkligen fram.

Så, den gången fick prästen låta sin häst vika åt sidan; och då kungen kom jämsides med prästen, så sade kungen:

- “I morgon skall du komma till kungsgården, och kan du inte svara på tre spörsmål som jag då skall ge dig, då mister du både kappa och krage, för ditt högmods skull.”

Det var annat det, än prästen var van vid. – Hojta, skråla och väsnas värre än värst, det kunde prästen; men frågor och svar, det var inte hans starka sida.

.

.

Så for prästen till klockaren, som hade namn om sig att vara duktigare i kappan än vad prästen var. Till klockaren sade prästen att han inte hade lust att fara iväg till kungen.

För “En tok kan fråga mer än tio visa kan svara på!”, sade han, och så fick han klockaren att resa i stället.

Ja, klockaren for, och kom till kungsgården med prästens kappa och krage på. Där tog kungen emot honom ute i förstugan med både krona och spira, och var så fin att det lyste och blänkte om honom.

- “Jaså, det är du…”, sade kungen.

Ja, han var det. Så mycket var säkert.

- “Säg mig, nu först”, sade kungen, – “Hur långt är det från öster till väster ?”

- “Det är en dagsresa det.”, svarade klockaren.

- “Hur då?”, sade kungen.

.

.

- “Jo, solen går upp i öster och ner i väster, och det gör hon galant på en dag.”, sade klockaren.

.- “Jaja.”, sade kungen. – “Men säg mig nu”, sade han, – “Vad menar du att jag är värd, sådan som du ser mig här ?”

- “Åh, kristus vart taxerad till trettio silverpengar, så jag törs väl inte sätta dig till högre än tjugonio…”, sade klockaren.

- “Nå, nå.”, sade kungen. – “Eftersom du är så klok och förståndig, så säg mig vad det är jag tänker nu ?”

- “Åh, du tänker väl att det är prästen som står framför dig, men skam ta mig, tänker du inte fel, för det är klockaren”, sade han.

- “Nå, res då hem med dig, och var du präst och låt honom bli klockare.”, sade kungen,

- och så blev det.

.

Slut

.

- Har du funderingar kring sagan, klicka här.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=8424

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu