Kokt Hans o Greta.nu » “Sagan om det lilla huset” – Rysk folksaga

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

“Sagan om det lilla huset” – Rysk folksaga

..Översatt och bearbetad från en av de allra äldsta ryska folksagorna.

.

Det var en gång en plåtkruka, som ramlade ned från en bondvagn, och blev liggande på vägen.

En stund efteråt, kom en mus springande och såg krukan ligga där.

Musen tyckte att krukan liknade ett sött litet hus, och musen fick lust att se efter vem som bodde i krukan.

Den lilla musen sade:

-”Lilla hus, lilla hus, vem bor i det lilla huset ?”

Men ingen svarade.

Då tog den lilla musen och kikade in, och det fanns inte en levande själ där inne.

“AHA”, tänkte den lilla musen. – “Då kan jag själv bo där.”

Och så slog den sig ned i krukan.

.

.

En stund efteråt, kom en groda hoppande och sade:

-”Lilla hus, lilla hus, vem bor i det lilla huset ?”

- “Det är jag, – Fru Mus, men vem är du ?”

- “Jag heter Herr Groda.”

- “Stig på bara, så kan vi bo tillsammans.”

- “Ja, det gör vi”, sade grodan, och kröp in i krukan.

Och så bodde de där bägge två.

Lite efteråt, kom en hare hoppande och sade:

- “Lilla hus, lilla hus, vem bor i det lilla huset ?”

- “Fru Mus och Herr Groda, – men vem är du ?”

- “Jag är Herr Hare, som hoppar omkring på mina långa ben. – Får jag bo tillsammans med er ?”

Och så bodde de där alla tre.

.

.

Lite efteråt, kom en räv löpande, och sade:

- “Lilla hus, lilla hus, vem bor i det lilla huset?”

- “Fru Mus, Herr Groda och Herr Hare, – men vem är du ?”

- “De kallar mej Mickel Räv. Får jag bo tillsammans med er ?”

- “Ja, varsågod och stig in bara. Här är gott om plats.”

Och så bodde de där alla fyra.

De levde länge lyckliga tillsammans, men en dag kom en björn förbi och sade:

- “Lilla hus, lilla hus, vem bor i det lilla huset ?”

- “Fru Mus, Herr Groda, Herr Hare och Mickel Räv.

Men, vem är du ?”

- “Jag är Björn Bamsing och nu plattar jag till er allesammans.”, sade björnen.

Och så satte han sig på krukan, så att den blev alldeles platt.

.

Slut

.

Mer…

Ryska folksagor försöker sig ofta på att ha någon form av sensmoral i sig.

– En visdom, eller en etik av något slag. Många av sagorna är rätt så humoristiska, och vill inge hopp om en ljusare framtid, medan andra sagor har ett snöpligt eller tragiskt slut, vilket den här sagan har.

En vanlig sensmoral i ryska folksagor är att man kan uppnå vadhelst man vill, bara man vill det tillräckligt mycket.

Den här folksagan,“Sagan om det lilla huset”, tillhör de allra äldsta ryska folksagorna – Sagorna där djur har människoliknande manér, och där sagan liksom “moraliserar” över olika beteenden.

Några vanliga karaktärer i ryska folksagor är Vargen, Björnen, Haren, och Räven, och dessa olika djur ges ofta sina egna speciella egenskaper, exempelvis presenteras räven ofta som en “listig lögnhals”, medan vargen ofta är “dum och snål”.

Om man har lust, så kan man tolka in en massa mänskliga egenskaper i de ryska folksagorna, som exempelvis fjäsk, fåfänga, snålhet, feghet, eller brutalitet.

Några kända figurer i ryska folksagor är:Zar-Ptika, Djed Maroz, Baba Jaga, Sneyurotja, Sultan och Rusalka.

…..( Nordisk familjebok, Hexikon som lexikon)

.

Åsikter ? – Kommentera här

.

Läs en annan saga om djur, – “Räven och gässen”, från Tyskland, i en version för synnedsatta, HÄR

.

En finländsk folksaga om djur, “Björnen och musen”, för synnedsatta, HÄR

.

Läs ytterligare en traditionell folksaga om djur, “De båda grodorna”, i en version för ordblinda, HÄR

..


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=8313

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu