KHOG.nu – Synnedsatt

- för dig som är synnedsatt

“Räven och gässen” – saga av bröderna Grimm

Published on February 1, 2012

.

På en äng, satt en skock feta präktiga gäss, – när räven kom springande.

- Så bra, sade räven skrattande till sig själv. Här sitter de samlade, som på beställning.

Nu kan jag äta upp dem, i tur och ordning.

Gässen började kackla av skräck, jämrade sig och bad bevekande för sina liv. – Men räven var obönhörlig.

- Här ges ingen pardon, sade räven. Ni måste dö allesammans !

- När vi måste då så unga, så låt oss åtminstone få be en bön först, sade ett av gässen. Annars dör vi i synd.

Och sedan ställer vi upp oss i rad så att du lätt kan välja ut den fetaste bland oss.

- Det var en billig begäran, tyckte räven.

Bed ni bara, jag väntar under tiden.

Den första gåsen började bedja en lång bön – KA, KA lät det – och när den inte tycktes vilja sluta, så började nästa gås också att bedja, på samma sätt.

Så föll den tredje och fjärde in, och snart hördes KA, KA från alla gässen.

Och när de bett färdigt så kan man berätta sagan en gång till.

Fast det är ännu för tidigt.

Gässen ber alltjämt, och räven bara väntar och väntar.

.

SLUT

.

“Räven och gässen” är en saga som kommer från boken “Kinder- und Hausmärchen”, från år 1812.

.

.

.

.

.

.

Filed under: Uncategorized

Comments are closed.