Kokt Hans o Greta.nu » “De båda kycklingarna” – Svensk dikt

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

“De båda kycklingarna” – Svensk dikt

..Av Richard Gustafsson (mer info efter dikten)

.

.

Två kycklingar, i allsköns frid,

framlevde sina dar,

men en gång, kom de i strid,

om vem som skönast var.

.

.

.

Den ena sade: “Svart är jag,

och dräkten stolt jag bär.”

Den andra: “Vit som ljusan dag,

min klädnad skönast är.”

.

.

.

De höjde sina gälla rop,

och deras galla sjöd.

Med vrede, flög de ihop,

till kamp på liv och död.

.

.

.

De slet fjädrar av varann,

varhelst de fick fatt,

tills plötsligt, en av dem försvann,

i källargluggens natt.

.

.

.

Ett smärtans skri, där nere ljöd,

i nästa ögonblick.

Den fallne kämpen fann sin död,

ty katten honom fick.

.

.

.

.Med ens, all vrede borta var,

och segraren slagen stod.

“Vem tog min broder ?” – Inget svar.

Som is blev kallt hans blod.

.

.

.

.Han stirrade i djupet ner,

och ropade: “Till mig

kom åter blott, och aldrig mer

jag strida skall med dig.”

.

.

.

Vem känner ej sig själv igen ?

I vreden ger man hugg

som bittert man får ångra se’n,

vid dödens källarglugg.

.

.

————————————————————————————

..

.

Lite om diktaren

Richard Gustafsson, – denne framgångsrike, radikale journalist och politiker, som sägs ha inspirerat Selma Lagerlöf till att skriva “Nils Holgerssons underbara resa”, satt i stadsfullmäktige, och han var även ledamot av andra kammaren i den svenska tvåkammarriksdagen.

Gustafsson gav ut samlingar med konstsagor, som hette kort och gott “Sagor”, (1874-1882), vid sidan av sitt chefredaktörskap för den kända skämttidningen “Kasper”, vilken han också grundade.

Richard Gustafsson var förresten den person som upptäckte konstnären Carl Larsson, efter att Larsson gjort ett tecknarjobb i just tidningen Kasper.

Även samarbeten med tonsättare ägde rum, och då främst med nationalromantikern August Söderman. Tillsammans med Söderman, skrev Gustafsson det svenska körverket för manskör “Ett bondbröllop”.

Den danske författaren H.C. Andersen, sägs ha inspirerat Richard Gustafsson, med sitt skrivande och sitt sagoberättande.

( Fakta från: “Uppslagsbok för alla”, och “Prismas stora uppslagsbok”. )

Notera: Den sista versen, som inleds med: “Vem känner ej sig själv igen…”, har jag fått från en man i Helsingfors, som har skrivit in till den här bloggen, med signaturen “Ördög”. Jag tackar som ödmjukast, för den versen !

.

HÄR kan du ge dina synpunkter

..


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=9081

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu