Kokt Hans o Greta.nu » “Kung Trastskägg” – läs hela Grimms saga

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

“Kung Trastskägg” – läs hela Grimms saga

..översatt till svenska, från den tyska folksagan “König Drosselbart” ( KHM 052, A/T 0900 ). Länk till originalsagan, längst ned på sidan.

.

En konung hade en dotter, som var så övermåttan skön, men tillika så stolt och övermodig, så att ingen friare var god nog åt henne.

Kungadottern avvisade den ene efter den andre, och drev till på köpet narr med dem.

En gång, så lät konungen ställa till med en stor fest, och bjöd in alla giftaslystna män, från när och fjärran.

De ställdes alla upp i led, efter rang och stånd; Först kom konungarna, sedan hertigarna, furstarna, grevarna och baronerna, och slutligen,- de simpla adelsmännen.

Nu fördes konungadottern genom leden, men på var och en, så hade hon någonting att anmärka.

Den ene var för tjock; - Ett sådant vinfat ! Sade hon.

Den andre var för lång; - Slankig och lång, slingrande gång.

Den tredje, var för kort; - Kort och tjock, som ett block !

Den fjärde var för blek; - Den bleka död !

Den femte var för röd: – Se tuppen !

Den sjätte var inte rak nog: - En nyskuren käpp, torkad bakom ugnen !

.

Och hade hon någonting att anmärka på var och en, men i synnerhet så gjorde hon sig lustig över en beskedlig kung, som stod överst i raden, och vars haka hade växt sig lite krokig,

- Nej, se, ropade hon, och skrattade,- han har haka som en trastnäbb !

Och från den dagen, så fick han namnet “Kung Trastskägg”.

Men då den gamle kungen såg att hans dotter inte gjorde annat än drev gäck med folk, och försmådde alla friare som var församlade där, så blev kungen vred och svor, att hon skulle ta som gemål, den förste bäste tiggare som kom till hans dörr.

Ett par dagar senare, så stämde en spelman upp en sång under fönstret, för att därmed förtjäna en ringa allmosa ( gåva ).

Då konungen hörde det, så sade han:

-  Låt honom komma upp.

Då inträdde spelmannen i sina smutsiga och trasiga kläder, sjöng för konungen och hans dotter, och bad, då han hade slutat, om en skarv. ( en hjälp till kassan )

Konungen sade: – “Din sång har behagat mig så mycket, så att jag vill ge dig min dotter där, till hustru”.

Konungadottern blev förskräckt, men konungen sade: – “Jag har svurit en ed, att ge dig till förste bäste tiggare, och den eden vill jag också hålla”.

.

Folksagans titel

“Kung Trastskägg” / König Drosselbart / KHM 052 / A/T 0900 /

Folksagans titel

.

Där hjälpte inga invändningar, utan prästen hämtades, och hon måste genast låta viga sig med spelmannen.

Då detta skett, så sade konungen:

- Nu passar det sig inte längre att du, som är en tiggares hustru, stannar i mitt slott; Bege dig du härifrån, med din man.

Tiggaren ledde ut henne, och hon måste följa honom till fots.

Då de kom in i en skog, så frågade hon: - Vem tillhör denna vackra skog ?

- Den tillhör Kung Trastskägg; – Om du hade tagit honom, så vore skogen din.

Jag, arma flicka, nu hjälpe mig Gud !

Ack, hade jag ändå blivit kung Trastskäggs brud !

Då de gick över en äng, så frågade hon åter: – Vem tillhör denna vackra gröna äng ? – Den tillhör Kung Trastskägg; Om du hade tagit honom, så vore ängen din.

Jag, arma flicka, nu hjälpe mig Gud !

Ack, om jag ändå hade blivit Kung Trastskäggs brud !

Sedan gick de igenom en stor stad; Då frågade hon åter: - Vem tillhör denna stora vackra stad ?

.

- Den tillhör Kung Trastskägg; Om du hade tagit honom, så vore staden din.

Jag, arma flicka, nu hjälpe mig Gud !

Ack, hade jag ändå blivit Kung Trastskäggs brud…

- Det behagar mig icke, sade spelmannen, att du oupphörligt önskar dig en annan till man; Är jag inte god nog åt dig ?

Slutligen, så kom de fram till ett litet hus, då kungadotterna sade:

Nej, se på det ynkliga rucklet, bara !

Vem kan väl den kåkens ägare vara ?

Spelmannen svarade: – Det är mitt och ditt hus, där vi skall bo tillsammans.

Hon måste böja sig ned för att komma in igenom den låga dörren.

- Var är betjänterna ? frågade konungadottern.

Du måste själv göra, vad du vill ha gjort.

- Gör nu genast upp eld, sätt på vatten, och koka min mat; Jag är alldeles uttröttad, sade spelmannen.

Men kungadottern förstod inte hur hon skulle bära sig åt för att göra upp eld och koka mat, så tiggaren måste själv lägga hand vid arbetet, så att det gick någorlunda skapligt.

.

Webbsajtens namn….

Webbsajtens namn….

.

När de hade förtärt den tarvliga kosten, så gick de till sängs, men om morgonen så körde han redan ganska tidigt upp henne, för att hon skulle sköta om huset.

Ett par dagar så levde de på detta sätt, och åt upp sina förråd.

Då sade mannen: – Hustru, så här bär det sig inte längre,- vi bara förtär och förtär ( äter ), och förtjänar ingenting.

Du skall fläta korgar !

Han gick ut, skar vidjor, och bar hem dem; Nu började hon att fläta, men de hårda vidjorna skar hål på hennes fina händer.

- Jag ser att det inte går, sade mannen.  Spinn hellre,- kanske kan du det bättre ?

Kungadottern satte sig och försökte att spinna, men den hårda tråden skar sig snart in i hennes fina fingrar, så att blodet rann.

- Ser du, sade mannen, du duger inte till något arbete; Med dig har jag råkat illa ut. Nu vill jag försöka att börja handel med krukor och lerkärl;

Du skall sätta dig på torget och bjuda ut varorna.

- Ack, tänkte hon, om det kommer folk från min faders rike till torget, och ser mig sitta där och sälja,- hur skall de då inte håna mig ?

Men det hjälpte inte, hon måste finna sig i det, om hon inte ville dö av hunger.

.

Första gången så gick det bra, för folket köpte gärna hennes varor, därför att hon var vacker, och de betalade vad hon begärde; Ja, många gav henne till och med pengarna, och lät henne behålla krukorna.

Nu levde de av vad de hade förvärvat, så länge det räckte; Sedan köpte mannen åter in en mängd nya lerkärl.

Hon satte sig med dem vid ett hörn av torget, och ställde dem omkring sig, och bjöd ut dem.

Då kom plötsligt en drucken husar framspringande, och red rakt in ibland lerkärlen, som alla gick i tusen bitar.

Hon började att gråta och visste av ångest inte vad hon skulle ta sig till.

Ack, hur skall det gå med mig ? utropade hon,- Vad skall min man säga ?

Hon skyndade hem, och berättade om olyckan.

- Vem sätter sig också med lerkärl vid hörnet av ett torg ? sade mannen. Låt bli att gråta; Jag ser nog, att du inte duger till något ordentligt arbete.

Jag har varit i vår konungs slott, och frågat om de inte behöver någon kökspiga, och de har lovat mig att ta dig; Du får fri kost, för det.

Nu blev konungadottern kökspiga, måste gå kocken tillhanda, och förrätta de värsta av sysslor.

Hon stoppade ned en liten kruka i vardera fickan, och däri bar hon hem det av resterna, som kom på hennes del, och därav levde de.

.

Folksagans titel

“Kung Trastskägg”/“König Drosselbart” / “King Thrushbeard” /

Folksagans titel

.

Det begav sig så, att den äldste konungasonens bröllop skulle firas; Då gick den arma kvinnan upp, och ställde sig vid salsdörren, och ville se på.

Då nu ljusen var tända, och gästerna inträdde, den ena skönare än den andra, och allt var fullt av prakt och härlighet, så  tänkte hon med bedrövat hjärta på sitt öde, och förbannade sin stolthet och sitt övermod, som hade förnedrat henne och bragt henne i sådant stort armod.

Av de kostliga rätter som bars ut och in där, och från vilka doften trängde till henne, kastade tjänarna mången gång några bitar till henne; Dem gömde hon i sina små krukor, för att ta dem med sig hem.

Plötsligt inträdde konungasonen, han var klädd i sammet och siden, och hade gyllne kedjor om halsen.

Och då han såg den sköna kvinnan stå i dörren, så fattade han henne vid handen, och ville dansa med henne, men hon vägrade och blev förskräckt, ty hon såg att det var Kung Trastskägg, som hade friat till henne, och som hon avvisat med ett hån.

Det hjälpte inte att hon spjärnade emot; Han drog in henne i salen, och då brast bandet som fickorna hängde på, och krukorna föll ur, så att soppan rann, och matbitarna hoppade omkring.

Och då folket såg detta, så uppstod ett allmänt skratt och åtlöje, och hon blygdes så, att hon önskade sig tusen famnar under jorden.

.

Hon sprang ut igenom dörren och ville fly, men i trappan hann en man upp henne, och förde henne tillbaka; Och då hon såg på honom, så var det åter Kung Trastskägg.

Han tilltalade henne vänligt: - Var inte rädd !

Jag och spelmannen, som har bott tillsammans med dig i det eländiga lilla huset, är samma person.

Och av kärlek till dig, har jag förställt mig så, och husaren, som red dina krukor i kras, var också jag.

Allt detta skedde för att böja ditt stolta sinne, och straffa dig för det högmod, varmed du hånade mig.

Då grät hon bitterligen, och sade:- Jag har haft mycket orätt, och är inte värd att vara ditt gemål.

Men han sade: – Trösta dig, de onda dagarna är över, och nu vill vi fira vårt bröllop.

Nu kom kammarjungfrurna och klädde på henne de präktigaste kläder, och hennes far och hela hovet, kom och önskade henne lycka till med hennes förmälning med Kung Trastskägg.

Och nu först blev där riktig glädje.

.

- Jag önskar, att DU och JAG också hade varit med.

.

Slut

.

Ordförklaring av ordet ” husar “:

Från början var en “husar”, en ryttare ( en militär till häst ) som var anställd vid ett irreguljärt kavalleri. Men vid senare tider, så inrättade man ett lätt spaningskavalleri i Preussen på 1700-talet, där militärerna kallades husarer, och detta spred sig till flera europeiska länder.

Som beklädnad, hade man den ungerska folkdräkten, med typiska snörprydnader på vapenrocken.

Den svenska armén, började med husarer år 1757 i kriget mot Preussen, och vid detta krig instiftades även “Kronprinsens husarregemente” ( 1747 – 1827 ), som var verksamt i Malmö, och i Helsingborg.

Vi har fortfarande kvar husarer, vid regementet “Livregementets husarer“, i Karlsborg.

.

.

Läs en sammanfattning på engelska av sagan,  HÄR

http://en.wikipedia.org/wiki/King_Thrushbeard

.

info om sagan  ”Kung Trastskägg”  på tyska, HÄR

http://de.wikipedia.org/wiki/König_Drosselbart

.

Läs originalsagan “König Drosselbart”, på tyska,  HÄR

http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/koenig_drosselbart

.

.

Skriv några rader om vad du tycker,  HÄR

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=12496

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.



KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >




Annons/Ad:



Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu