Kokt Hans o Greta.nu » “Nattviol” – läs hela Carl Snoilskys dikt

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

“Nattviol” – läs hela Carl Snoilskys dikt

.

.

Stumt är livets sorl, och skogens röster,

daggen tillrar tyst från blad till blad,

ingen strimma rodnar än i öster  -

äng i månskensbad.

.

.

Det är här, i tystnaden du talar,

vita blomma, och ditt tal är doft.

Vällukt vandrar över bleka dalar

under dunkelt loft.

.

.

Allt det svårmodiga, osägbara

i naturen strömmar från din mund.

Vita blomma, du dess tolk vill vara

denna korta stund.

.

.

Mänskobarn, som här i natten vankar,

kanske gäller talet också dig;

Lägg dig ned med dina kvalda tankar

här vid daggig stig !

.

.

Ställd inför din egen levnads gåta,

dunkel väv av drömmar och begär,

göm din kind i detta gräs, det våta -

ingen ser det här.

.

.

.

Information om dikten

Dikten “Nattviol”, är skriven år 1900, av vår store skald Carl Snoilsky ( född 1841 – död 1903 ).

Snoilsky fick sitt genombrott med diktsamlingen “Italienska bilder”, år 1865, där bland andra dikterna “Epilog i Marseille”, “Sång i Neapel”, och “Regnväder i Rom” ingick.

Diktsamlingen “Sonnetter”, från 1871, blev också populär, med dikter som “Afton i Deutz”, “Petite maison”, och “Den fångne näktergalen”.

Carl Snoilsky är känd för sina två huvudtyper av dikter, dels de mera vardagliga dikterna, som “Afrodite och sliparen”, och “I porslinsfabriken”, och dels de nationella, historiska dikterna, som till exempel “Stenbeck vid svarvstolen”, “Djursholm”, eller “Gamle kung Gösta”.

Men även Snoilskys ungdomsdikter har blivit utgivna, exempelvis “Storken”, “Kreolskan”, och “På Polens grav”.

Carl Snoilsky arbetade som diplomat mellan åren 1865 och 1879, och blev medlem i Svenska akademien år 18 76, samt arbetade även som överbibliotekarie vid kungliga biblioteket i Stockholm.

.

.

Mer information om Carl Snoilsky,  HÄR

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Snoilsky

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=12360

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu