Kokt Hans o Greta.nu » Sätt upp terassmarkiserna på väggen – 9 steg

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

Sätt upp terassmarkiserna på väggen – 9 steg

( Utskriftsversion och mobilversion, längst ned på sidan )

_____

Vill du sätta upp markiser i din trädgård ?

Har du solid tegel-, betong-, eller trävägg ?

- Så här kan man sätta upp terassmarkiserna på väggen !

.

Sätt upp terassmarkiserna på en äkta, kraftig tegel-, eller på en betongvägg: Detta förutsätter att man har ett hus med ett rakt ( horisontellt ) tak, så att man kan använda takets början,- taklinjen, som riktmärke när man mäter.

.

Till detta behövs – 9 saker:

1. Markis+fästskruvar+väggkonsoler / 2. Eldriven slagborrmaskin, minst 650 watt, 2,9 ampere (+ en liten betongborr, samt en större) / 3. Lång och kraftig expansionsbult ( med bricka, o-ring och mutter på ) /4. Penna / 5. Slägga / 6. Hylsnyckel / 7. Vattenpass / 8. Mätverktyg / 9. Stege

.

.Bild på en terassmarkis

.

Sammanfattning och princip: 1. Lägg markisen framför väggen, och sätt fast konsolerna på fyrkantsstången. 2. Mät avstånden mellan väggkonsolerna. 3. Skruva loss de två yttre konsolerna men låt den mittersta sitta kvar, och lägg konsolerna mot väggen, samt mät avståndet från taket. 4. Markera i hålen, med en penna. 5. Borra i markeringarna. 6. Slå in expansionsbultarna i väggen, och skruva fast konsolerna. 7. Sätt upp markisen. 8. Markera med pennan, i den mittersta konsolens hål, och ta ned markisen igen. 9. Borra i hålen, slå in bultarna, och sätt upp markisen.

.

Djupare genomgång av de 9 stegen:

.

1. Lägg terassmarkisen framför väggen, och skruva fast konsolerna på fyrkantsstången

Börja med att ställa fram ett par stolar vid väggen, där du vill sätta upp terassmarkisen. Lägg sedan hela markisen över stolarna, och fäst väggkonsolerna på fyrkantsstången ( torsionsstången ), precis så som de skall sitta på väggen. De yttre väggkonsolerna bör fästas så nära markisens armfästen ( där armstängerna går ut ) som möjligt, endera till höger, eller också till vänster om dessa. Om du har en tredje väggkonsol, så kan du fästa den på mitten utav fyrkantsstången. Skruva sedan dit fästskruvarna ( skruvbultarna ) i konsolen, över fyrkantsstången. Se bild på en fästskruv ( skruvbult ) nedan. ( Bild 2 )

.

2. Mät avstånden mellan konsolerna

Ta nu fram mätverktyget, och mät 3 saker, A: avståndet mellan konsolerna,- dels hur långt det är mellan de yttre konsolernas hål, B: dels hur långt det är från den yttre konsolens hål, och in till den mittersta väggkonsolens hål, och C: hur långt det är mellan den yttersta väggkonsolens hål, och ut till änden av fyrkantsstången. – Skriv upp måtten på ett papper.

.

3. Mät avståndet från taket, och ned till konsolerna

Skruva nu loss endast de två yttersta väggkonsolerna från fyrkantsstången, och börja med en av de yttre väggkonsolerna och lägg den an mot väggen, där du vill att ena sidan av markisen skall sitta. Om du har tegelvägg, så är det bra om man fäster konsolen mitt i tegelstenen, och inte i den porösa putsen. Ta sedan mätverktyget och mät från taket, och ned till början av väggkonsolen, och kom ihåg måtten. Sedan tar du vattenpasset och lägger det lodrätt mot väggkonsolen, och tittar på den vattenbubbla som är markerad med “90 grader”. – Det är viktigt att vattenbubblan hamnar i mitten.

.

4. Markera i hålen med pennan

När du är nöjd, så gör du en markering i de båda hålen, med pennan. Gör sedan likadant med den andra yttre väggkonsolen. Tänk på att mäta noggrant med mätverktyget och att använda vattenpasset, så att det blir rätt avstånd mellan konsolerna, och att markisen hamnar precis vågrätt. Gå sedan iväg från väggen, och gör en visuell inspektion av det du har ritat, så att det ser rakt ut.

.

5. Borra i markeringarna

Ta nu fram slagborrmaskinen, och förborra hålen med ett litet borrstål. Ställ sedan in borrmaskinen på “slagfunktion”, varpå du tar den stora borren och fäster i borrmaskinen, och borrar hål i väggen. Hålen bör vara något djupare, än expansionsbultens längd.

.

6. Slå in expansionsbultarna i väggen, och skruva fast konsolerna

Se nu till så att expansionshylsan ( pluggen ) sitter runt bulten ( Bild 1 ), och att brickan, o-ringen, och muttern är nedskruvad ordentligt mot hylsan. Sedan slår du in expansionsbultarna i hålen med släggan, tills brickan möter teglet. Man skall ha bultsidan inåt mot väggen, och skruvsidan ( gängsidan ) utåt mot sig. När du har slagit in bultarna, så kan du ta loss brickan, o-ringen och muttern på båda bultarna, och sätta dit väggkonsolen. Sedan sätter du bricka, o-ring, och mutter på bultarna, och skruvar åt dessa med hylsnyckeln ( åt höger, medsols ). För varje skruvtag du gör, så dras bulten ut litegrann, och den omkringliggande hylsan expanderar inne i väggen. - Så, nu sitter väggkonsolen stadigt.

( Gör nu likadant med den andra yttre väggkonsolen. )

.

7. Sätt upp markisen

Sätt nu upp hela markisen på väggen. För in fyrkantsstången längst in i konsolerna ( längst bak mot väggen ).

.

8. Markera med pennan, i den mittersta konsolens hål, och ta ned markisen

Nu markerar du med pennan i den mittersta väggkonsolens hål, varpå du tar ned markisen igen, och borrar hål i väggen för den mittersta väggkonsolen. Slå in expansionsbultarna i väggen, och ta loss mutter, bricka, och o-ring.

.

9. Borra i hålen, slå in bultarna, och sätt upp markisen

Sedan sätter du återigen upp hela markisen i väggkonsolerna, men den här ( sista gången ), så skruvar du först fast fyrkantsstången med fästskruvarna ( Bild 2 ), och sedan avslutar du med att placera bricka, o-ring, och mutter på den mittersta väggkonsolen, och skruvar åt med hylsnyckeln.

Du kan nu om du vill, finjustera markisen så att den sitter exakt vågrätt ( horisontellt ). – På undersidan av frontstången, sitter en skena, som armfästena vilar i. Lossa bara på skruvarna, och för armfästet åt önskat håll, samtidigt som du tittar i vattenpasset, som sitter på undersidan av frontstången. – Vattenbubblan bör hamna i mitten.

- Och du kan även vilja vilken sluttnings-grad du vill ha på markiserna. Lossa på låsmuttrarna som sitter längst upp, vid sidan av armfästena ( vrid dem motsols, vänster ), lossa sedan på ställskruven på framsidan, och justera markisen tills du får önskad lutning. Avsluta med att vrida åt ställskruvarna och låsmuttrarna ( medsols, höger ).

.

- Färdigt !

.

Extra råd:

Den här beskrivningen gäller bara för betong, eller “äkta, robust tegelvägg”.

Om du istället har ett hus med “dekorationstegel” på ( tegelstenar som är grundare ), då kan du först behöva leta efter regelverket ( träbjälkarna ) bakom, och sedan sätta upp markiserna i dessa träribbor. Annars ramlar väl hela väggen samman av markisens tyngd ? Regelverket hittar du med en “balksökare”. Notera att man kan behöva förbi den luftspalt som ofta finns bakom dekorationsteglet, för att komma in till de bärande bjälkarna. Man kan använda så kallad “distansbult”, i de bärande bjälkarna.

Har du putsvägg ? – Då kan man behöva sätta upp ett par horisontella träplankor på väggen först, eftersom putsväggen kan vara ojämn, och för att putsen lätt spricker upp om man sätter upp konsoler direkt på putsen. Det kan ju även vara estetiskt tilltalande med träplankor på väggen,- man kan ju exempelvis ta ett par snygga teak-plankor, och måla dem, i någon passande färg ?

Om du har en dörr, eller ett fönster under markisen, och vill att markisen skall sitta centrerad över dörren eller fönstret, så är det bäst att mäta var mitten av fyrkantsstången ( torsionsstången ) är, först. Och sedan låta dörren, eller fönstrets mitt, vara riktmärke när man sätter upp terassmarkisen.

- Har du ett snett tak på huset ( Ett tak som inte löper vågrätt ovanför terassmarkisen ), och saknar dörr eller fönster som riktmärke ? Då kan det vara bra att vara två personer när man sätter upp terassmarkisen, så att den ena personen kan hjälpa till att mäta och rita, alternativt att man använder ett laservattenpass på stativ, för att få det hela rakt.

.

- Sätt upp terassmarkiserna på en trävägg:

.

Till detta behövs – 8 saker

1. Markis+fästskruvar+väggkonsoler / 2. Borrmaskin (+ en träborr) / 3. Långa “franska träskruvar” / 4. Penna / 5. Hylsnyckel / 6. Vattenpass / 7. Mätverktyg / 8. Stege

.

Sammanfattning och princip: 1. Lägg markisen framför väggen, och sätt fast konsolerna på fyrkantsstången. 2. Mät avstånden mellan väggkonsolerna. 3. Skruva loss de två yttre konsolerna men låt den mittersta sitta kvar, och lägg konsolerna mot väggen, och mät avståndet från taket. 4. Markera i hålen, med en penna. 5. Borra i markeringarna. 6. Skruva in de franska skruvarna i konsolernas hål. 7. Sätt upp markisen. 8. Markera med pennan, i den mittersta konsolens hål, och ta ned markisen igen. 9. Borra i hålen, slå in bultarna, och sätt upp markisen.

.

Djupare genomgång av de 9 punkterna:

.

1. Lägg terassmarkisen framför väggen, och skruva fast konsolerna på fyrkantsstången

Börja med att ställa fram ett par stolar vid väggen, där du vill sätta upp terassmarkisen. Lägg sedan hela markisen över stolarna, och fäst väggkonsolerna på fyrkantsstången ( torsionsstången ), precis så som de skall sitta på väggen. De yttre väggkonsolerna bör fästas så nära markisens armfästen ( där armstängerna går ut ) som möjligt, endera till höger, eller också till vänster om dessa. Om du har en tredje väggkonsol, så kan du fästa den på mitten utav fyrkantsstången. Skruva sedan dit fästskruvarna ( skruvbultarna ) i konsolen, över fyrkantsstången. Se bild på en fästskruv ( skruvbult ) nedan. ( Bild 2 )

.

2. Mät avstånden mellan konsolerna

Ta nu fram mätverktyget, och mät tre olika saker, A: avståndet mellan konsolerna,- dels hur långt det är mellan de två yttersta väggkonsolernas hål, B: dels hur långt det är från den yttre konsolens hål, och in till den mittersta väggkonsolens hål, och C: hur långt det är mellan den yttersta väggkonsolens hål, och ut till änden av fyrkantsstången. – Skriv upp måtten på ett papper.

.

3. Mät avståndet från taket, och ned till konsolerna

Skruva nu loss endast de två yttre väggkonsolerna från fyrkantsstången, och börja med att ta en av de yttersta väggkonsolerna och lägg den an mot väggen, där du vill att den ena sidan av markisen skall sitta. Man bör fästa markisen i en bärande bjälke ( som kan vara både liggande, och stående ). Du hittar bärande bjälkar med hjälp av en “balksökare”. Ta sedan mätverktyget och mät från taket, och ned till början av väggkonsolen, och kom ihåg måtten. Sedan tar du vattenpasset och lägger det lodrätt mot väggkonsolen, och tittar på den vattenbubbla som är markerad som “90 grader”. – Det är viktigt att vattenbubblan hamnar i mitten !

.

4. Markera i hålen med pennan

När du är nöjd, så gör du en markering i de båda hålen, med pennan. Gör sedan likadant med den andra yttre väggkonsolen. Tänk på att mäta noggrant med mätverktyget och att använda vattenpasset, så att det blir rätt avstånd mellan konsolerna, och att markisen hamnar precis vågrätt. Gå sedan iväg från väggen, och gör en visuell inspektion av det du har ritat, så att det ser rakt ut.

.

5.
Borra i markeringarna

Ta nu fram borrmaskinen, och förborra hålen med ett borrstål anpassat för trä. Hålen bör vara något djupare, än de franska skruvarna är långa.

.

6. Skruva fast konsolerna med “franska träskruvar”

Sätt nu upp konsolerna, genom att med hylsnyckeln skruva in de franska träskruvarna ( Bild 3 ) i konsolernas hål. Var bara försiktig när du skruvar, så att inte skruven går av. – Detta händer främst i hårda träslag, exempelvis ek.

.

7. Sätt upp markisen

Sätt nu upp hela markisen på väggen. För in fyrkantsstången längst in i konsolerna ( längst bak mot väggen ).

.

8. Markera med pennan, i den mittersta konsolens hål

Nu markerar du med pennan i den mittre väggkonsolens hål, varpå du tar ned markisen igen, och borrar hål i väggen för den mittersta väggkonsolen.

.

9. Sätt upp markisen, och skruva in skruvarna

Sedan sätter du återigen upp hela markisen i väggkonsolerna, men den här ( sista gången ), så skruvar du först fast fyrkantsstången med fästskruvarna ( Bild 2 ), och sedan avslutar du med att skruva in de franska skruvarna i mittenkonsolen.

.

- Färdigt !

.

Bonustips för ojämna träväggar:

Det kan ibland hända att man behöver förtjocka träväggen något, för att alla konsoler skall hamna på en jämn linje, exempelvis om man har så kallad lockpanel på väggen ( en vägg som är ojämn ).

Behöver du förtjocka väggen, så lägger du bara en träplanka i sågbocken, och sågar av den till önskad storlek ( cirka 2 – 3 decimeters längd ), varpå du förborrar tre hål i plankbiten, och skruvar upp den på väggen, där konsolerna skall sitta. Det kan även vara snyggt att måla förtjockningarna, innan man sätter upp terassmarkisen.


- Hoppas allt går bra !

.

.

Bilder på de tre olika skruvtyper, som nämns i artikeln:

.

( Bild 1 ) Expansionsbult. Med bulten inkörd i hylsan ( pluggen ), och med brickan, o-ringen, och muttern påsatt en liten bit. Expansionsbulten på denna exempelbild, är 10,7 cm lång, och 1,3 centimeter tjock.


.

( Bild 2 ) Fästskruv ( Skruvbult ). Med brickan, och muttern påsatt. Denna skruv används till att fästa markisens fyrkantsstång i konsolerna..( Bild 3 ) Fransk träskruv. Denna typ av skruv, kan man använda till trävägg..

Länkar till liknande artiklar, på andra webbsajter:

.

.

Så här sätter du upp terassmarkiserna i takfoten  (dinbyggare.se)

http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5340

.

Tips på hur man sätter upp terassmarkisen i trävägg  (viivilla.se)

http://www.viivilla.se/Tradgard/Solskydd/Mysigt-med-markis-45865

.

Här får du fler råd om att borra i olika material  (byggahus.se)

http://www.byggahus.se/artiklar/lar-dig-borra-ratt

.

.

Kommer du på fler tips hur man kan sätta upp terassmarkiser ? – Kommentera HÄR

Tack till byggnadssnickare Dan-Åke Wallin !

.

Utskriftsvänlig version  HÄR

.

Mobilversion av artikeln  HÄR

http://kokthansogreta.nu/mobil/?p=32

.

..


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=11604

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu