Så här kan man sätta upp terassmarkiserna

 

Sätt upp terassmarkisen på en betong-, eller på en äkta tegelvägg:

 

1. Lägg terassmarkisen framför väggen, och skruva fast konsolerna på fyrkantsstången

Börja med att ställa fram ett par stolar vid väggen, där du vill sätta upp terassmarkisen. Lägg sedan hela markisen över stolarna, och fäst väggkonsolerna på fyrkantsstången ( torsionsstången ), precis så som de skall sitta på väggen. De yttre väggkonsolerna bör fästas så nära markisens armfästen ( där armstängerna går ut ) som möjligt, endera till höger, eller också till vänster om dessa. Om du har en tredje väggkonsol, så kan du fästa den på mitten utav fyrkantsstången. Skruva sedan dit fästskruvarna ( skruvbultarna ) i konsolen, över fyrkantsstången.

2. Mät avstånden mellan konsolerna

Ta nu fram mätverktyget, och mät A: avståndet mellan konsolerna,- dels hur långt det är mellan ytterdelarna av de två yttersta väggkonsolerna, B: dels hur långt det är in till den mittersta väggkonsolen, och C: hur långt det är mellan den yttersta väggkonsolen, och ut till änden av fyrkantsstången. – Skriv upp måtten på ett papper.

3. Mät avståndet från taket, och ned till konsolerna

Skruva nu loss endast de två yttre väggkonsolerna från fyrkantsstången, och börja med en av de yttre väggkonsolerna och lägg den an mot väggen, där du vill att ena sidan av markisen skall sitta. Om du har tegelvägg, så är det bra om man fäster konsolen mitt i tegelstenen, och inte i den porösa putsen. Ta sedan mätverktyget och mät från taket, och ned till början av väggkonsolen, och kom ihåg måtten. Sedan tar du vattenpasset och lägger det lodrätt mot väggkonsolen, och tittar på den vattenbubbla som är markerad med “90 grader”. – Det är viktigt att vattenbubblan hamnar i mitten !

4. Markera i hålen med pennan

När du är nöjd, så gör du en markering i de båda hålen, med pennan. Gör sedan likadant med den andra yttre väggkonsolen. Tänk på att mäta noggrant med mätverktyget och att använda vattenpasset, så att det blir rätt avstånd mellan konsolerna, och att markisen hamnar precis vågrätt. Gå sedan iväg från väggen, och gör en visuell inspektion av det du har ritat, så att det ser rakt ut.

5. Borra i markeringarna

Ta nu fram slagborrmaskinen, och förborra hålen med ett litet borrstål. Ställ sedan in borrmaskinen på “slagfunktion”, varpå du tar den stora borren och fäster i borrmaskinen, och borrar hål i väggen. Hålen bör vara något djupare, än expansionsbultens längd.

6. Slå in expansionsbultarna i väggen, och skruva fast konsolerna

Se nu till så att expansionshylsan ( pluggen ) sitter runt bulten, och att brickan, o-ringen, och muttern är nedskruvad ordentligt mot hylsan. Sedan slår du in expansionsbultarna i hålen med släggan. Man skall ha bultsidan inåt mot väggen, och skruvsidan ( gängsidan ) utåt mot sig. När du har slagit in bultarna, så kan du ta loss brickan, o-ringen och muttern på båda bultarna, och sätta dit väggkonsolen. Sedan sätter du bricka, o-ring, och mutter på bultarna, och skruvar åt dessa med hylsnyckeln (åt höger, medsols). För varje skruvtag du gör, så dras bulten ut litegrann, och den omkringliggande hylsan expanderar inne i väggen. – Så, nu sitter väggkonsolen stadigt.

( Gör nu likadant med den andra yttre väggkonsolen. )

7. Sätt upp markisen

Sätt nu upp hela markisen på väggen. För in fyrkantsstången längst in i konsolerna ( längst bak mot väggen).

8. Markera med pennan, i den mittersta konsolens hål, och ta ned markisen

Nu markerar du med pennan i den mittersta väggkonsolens hål, varpå du tar ned markisen igen, och borrar hål i väggen för den mittersta väggkonsolen. Slå in expansionsbultarna i väggen, och ta loss mutter, bricka, och o-ring.

9. Borra i hålen, slå in bultarna, och sätt upp markisen

Sedan sätter du återigen upp hela markisen i väggkonsolerna, men den här ( sista gången ), så skruvar du först fast fyrkantsstången med fästskruvarna, och sedan avslutar du med att placera bricka, o-ring, och mutter på den mittersta väggkonsolen, och skruvar åt med hylsnyckeln.

.

- Färdigt !

.

Extra råd:

Den här beskrivningen gäller bara för betong, eller “äkta tegelvägg”.

Om du istället har ett hus med “dekorationstegel” på ( tegelstenar som är grundare ), då kan du först behöva leta efter regelverket ( träbjälkarna ) bakom, och sedan sätta upp markiserna i dessa träribbor. Annars ramlar väl hela väggen samman av markisens tyngd ? Regelverket hittar du med en “balksökare”. Notera att man kan behöva förbi den luftspalt som ofta finns bakom dekorationsteglet.

Har du putsvägg ? – Då kan man behöva sätta upp ett par horisontella träplankor på väggen först, eftersom putsväggen kan vara ojämn, och för att putsen lätt spricker upp om man sätter upp konsoler direkt på putsen. Det kan ju även vara estetiskt tilltalande med träplankor på väggen,- man kan ju exempelvis ta ett par snygga teak-plankor, och måla dem, i någon passande färg ?

Om du har en dörr, eller ett fönster under markisen, och vill att markisen skall sitta centrerad över dörren eller fönstret, så är det bäst att mäta var mitten av fyrkantsstången ( torsionsstången ) är, först. Och sedan låta dörren, eller fönstrets mitt, vara riktmärke när man sätter upp terassmarkisen.

- Har du ett snett tak på huset ( Ett tak som inte löper vågrätt ovanför terassmarkisen ), och saknar dörr eller fönster som riktmärke ? Då kan det vara bra att vara två personer när man sätter upp terassmarkisen, så att den ena personen kan hjälpa till att mäta och rita, alternativt att man använder ett laservattenpass på stativ, för att få det hela rakt.

.

- Sätt upp terassmarkiserna på en trävägg:

.

1. Lägg terassmarkisen framför väggen, och skruva fast konsolerna på fyrkantsstången

Börja med att ställa fram ett par stolar vid väggen, där du vill sätta upp terassmarkisen. Lägg sedan hela markisen över stolarna, och fäst väggkonsolerna på fyrkantsstången ( torsionsstången ), precis så som de skall sitta på väggen. De yttre väggkonsolerna bör fästas så nära markisens armfästen ( där armstängerna går ut ) som möjligt, endera till höger, eller också till vänster om dessa. Om du har en tredje väggkonsol, så kan du fästa den på mitten utav fyrkantsstången. Skruva sedan dit fästskruvarna ( skruvbultarna ) i konsolen, över fyrkantsstången.

2. Mät avstånden mellan konsolerna

Ta nu fram mätverktyget, och mät tre olika saker, A: avståndet mellan konsolerna,- dels hur långt det är mellan ytterdelarna av de två yttersta väggkonsolerna, B: dels hur långt det är in till den mittersta väggkonsolen, och C: hur långt det är mellan den yttersta väggkonsolen, och ut till änden av fyrkantsstången. – Skriv upp måtten på ett papper.

3. Mät avståndet från taket, och ned till konsolerna

Skruva nu loss endast de två yttre väggkonsolerna från fyrkantsstången, och börja med att ta en av de yttre väggkonsolerna och lägg den an mot väggen, där du vill att den ena sidan av markisen skall sitta. Man bör fästa markisen i en bärande bjälke. Du hittar bärande bjälkar med hjälp av en “balksökare”. Ta sedan mätverktyget och mät från taket, och ned till början av väggkonsolen, och kom ihåg måtten. Sedan tar du vattenpasset och lägger det lodrätt mot väggkonsolen, och tittar på den vattenbubbla som är markerad med “90 grader”. – Det är viktigt att vattenbubblan hamnar i mitten !

4. Markera i hålen med pennan

När du är nöjd, så gör du en markering i de båda hålen, med pennan. Gör sedan likadant med den andra yttre väggkonsolen. Tänk på att mäta noggrant med mätverktyget och att använda vattenpasset, så att det blir rätt avstånd mellan konsolerna, och att markisen hamnar precis vågrätt. Gå sedan iväg från väggen, och gör en visuell inspektion av det du har ritat, så att det ser rakt ut.

5. Borra i markeringarna

Ta nu fram borrmaskinen, och förborra hålen med ett borrstål anpassat för trä. Hålen bör vara något djupare, än de franska skruvarna är långa.

6. Skruva fast konsolerna med “franska träskruvar”

Sätt nu upp konsolerna, genom att med hylsnyckeln skruva in de franska träskruvarna i konsolernas hål. Var bara försiktig när du skruvar, så att inte skruven går av. – Detta händer främst i hårda träslag, exempelvis ek.

7. Sätt upp markisen

Sätt nu upp hela markisen på väggen. För in fyrkantsstången längst in i konsolerna ( längst bak mot väggen).

8. Markera med pennan, i den mittersta konsolens hål

Nu markerar du med pennan i den mittersta väggkonsolens hål, varpå du tar ned markisen igen, och borrar hål i väggen för den mittersta väggkonsolen.

9. Sätt upp markisen, och skruva in skruvarna

Sedan sätter du återigen upp hela markisen i väggkonsolerna, men den här ( sista gången ), så skruvar du först fast fyrkantsstången med fästskruvarna ( Bild 2 ), och sedan avslutar du med att skruva in de franska skruvarna i mittenkonsolen.

.

- Färdigt !

.

Bonustips för ojämna träväggar:

Det kan ibland hända att man behöver förtjocka träväggen något, för att alla konsoler skall hamna på en jämn linje, exempelvis om man har spontade brädor på väggen ( en vägg som är ojämn ).

Behöver du förtjocka väggen, så lägger du bara en träplanka i sågbocken, och sågar av den till önskad storlek ( cirka 2 – 3 decimeters längd ), varpå du förborrar tre hål i plankbiten, och skruvar upp den på väggen, där konsolerna skall sitta. Det kan även vara snyggt att måla förtjockningarna, innan man sätter upp terassmarkisen.

- Hoppas allt går bra !

.

GÅ TILL HUVUDARTIKELN  HÄR

http://kokthansogreta.nu/?p=11604

.

 

Kommentera