Kokt Hans o Greta.nu » Så uppfanns mikrofonen – intressanta fakta

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

Så uppfanns mikrofonen – intressanta fakta

- följ med på en historielektion i mikrofonens utveckling !

.

Vill DU veta när och vem som uppfann mikrofonen ?

I så fall kan vi stilla din nyfikenhet,

Mikrofonen var ett samarbete mellan Alexander Graham Bell, och Emile Berliner !

Mikrofonen har låtit höra tala om sig, både ur mun och i skrift ända sedan 1600-talet – alltså i den bemärkelse att det sedan dess har funnits apparatur som på olika sätt förstärkt ljud – varesig det gällt trattar, eller vibrerande stanniolpapper.

Men upprinnelsen till dagens mikrofoner, var när Bell Laboratories köpte patentet till den första, i någon omfattning fungerande mikrofonen “Loose Contact transmitter”, år 1877.

.

.

Alexander Graham Bell

( Född 1847, död 1922 )

.

.

Varför ?

I och med den industriella revolutionen, ökade människors behov av att snabbt kunna förmedla sig med varandra, vilket den brittisk-amerikanske uppfinnaren Alexander Graham Bell, tagit notis om.

-Dessutom var hans stora kall, att förenkla livet för döva och hörselskadade, dövlärare som han var, så därför var han en av dem som var med och vidareutvecklade den allra första telefonen.

- En telefon som redan uppfunnits av den italiensk-amerikanske uppfinnaren Antonio Meucci, men som Bell köpt patentet för.

.

.

.

.

.

Vid den tekniska utställningen i Philadelphia år 1876, ställde Bell ut “sin” telefon till allmän beskådan, och av en slump kom tryckaren, tillika tekniskt intresserade tysken Emile Berliner fram och provade Bells telefon.

Berliner upptäckte att mottagardelen fungerade utan anmärkning, men att telefonens sändardel, var under all kritik. – Ha då i åtanke att Bells telefon teoretiskt sett bestod av två mottagare, varav den ena skulle man alltså prata i.

.

.

.

.

.

Emile Berliner flyttade nu till Washington, och inredde sin lägenhet som ett tekniskt laboratorium i världsklass,

och bara ett år senare, hade han uppfunnit den sändardel, som skulle kompletteras med Bells redan fungerande mottagare – en kolkornsmikrofon med två plattor, vars tryck mot varandra förändrades i och med det inkommande ljudet, och förstärkte det.

Kolkornsmikrofonen, var ett slags vidareutveckling av Thomas Edisons redan uppfunna tryckrelä.

.

.

.

.

Emile Berliner fick patent på sin mikrofon den 4 juni år 1877 – ett patent som Alexander Graham Bell senare köpte.

För de pengarna, flyttade Berliner till ett stort hus, där han senare uppfann grammofonen (en vidareutveckling av Thomas Edisons fonograf) och skivpressen, samt en ny teknik för ljudreproduktion, där ett spiralformat ljudspår skapades på en vaxöverdragen zinkskiva – föregångaren till den moderna grammofonskivan !

.

.

Emile Berliner

( Född 1851, död 1929 )

.

.

Den första mikrofonen i kommersiellt bruk, som liknar dagens mikrofoner, var “Western Electric 618-A”.

Den utkom i slutet av 1920-talet, och producerades också den av Bell Telephone Company.

(Fakta hämtade från uppslagsverken Nationalencyklopedin och Wikipedia.)

.

.

Se en bild på den första mikrofonen “Loose contact transmitter”, HÄR

.

Läs mer om Alexander Graham Bell, HÄR

.

Läs mer om Emile Berliner, HÄR

.

Se en bild på den första mikrofonen för kommersiellt bruk, Western Electric 618-A, HÄR

.

Kommentera artikeln, HÄR

.

.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=16246

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu