Kokt Hans o Greta.nu » Vad händer efter Draknästet ?

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

Vad händer efter Draknästet ?

_____

Jag har tittat på ett avsnitt av TV-programmet Draknästet.

Programmet har utländska förlagor, Dragons Den och konceptet har blivit mycket populärt i andra länder.

På ett podium i studion sitter fem i och för sig mycket olika så kallade Drakar, eller investerare, kanske vi kan säga.

Någon har konfektion som sin specialitet, någon har mat i sitt företagarstall och ytterligare någon är i IT och mediabranschen. Sedan kommer entreprenörer; uppfinnare, in i studion för att presentera sina nya inventioner.

Om Drakarna gillar uppfinningen, kan de investera valfritt belopp upp till 2.5 milj. kronor.

När jag tittade på programmet, kom det in tre seriösa medelålders män och presenterade ett slags kniv som räddningspersonal kunde använda för att snabbt slita upp kläder på skadade personer vid trafikolyckor.

Det skulle handla om en halv minut från att man började skära till att överkroppen var blottad.

Uppfinningen användes redan på flera av landets akutmottagningar och hade alltså en tydlig, presumtiv kundkrets som kunde vara större än någon i studion ville greppa. Men det räckte inte för Drakarna.

Det skulle ta alldeles för lång tid att få upp vinsten till en sådan nivå att investeringen betalade sig.  Man talade om en flerårsperiod.

Senare i programmet kom det in en entreprenör som hade uppfunnit en aluminiumpryl som snabbt fäster lossnade knappar på skjortor.

.

..- Vattentäta skott ? –

Då djävlar, tände det till i Drakarnas nästen ! De blev som sprutande ungdrakar på nytt. Självklart skulle här investeras och då med tre Drakar samtidigt, med beloppet 1.2 milj. direkt in på kontot.

De dansade en gemensam dans på slutet, för att fira genialiteten i affärsidén och befästa det framtida sammarbetet.

Det intressanta är att detta program med överväldigande tydlighet illustrerar det stora ekonomiska problem vi har i omvärlden idag. Baserat på att man enkom satsar på tydligt specifika och snabbt vinstgivande lösningar både inom den offentliga sektorn och i näringslivet.

Spiken i kistlocket hamrades dit, när en av Drakarna påstod att denne inte hade några av sina hobbies bland sina företag. Och då menade Draken självklart att har man affektiva värden i företaget, så tar det längre tid och är betydligt svårare att snabbt roffa åt sig så mycket pengar som möjligt.

Man bör alltså ha vattentäta skott mellan hjärta och hjärna för att affärer skall lyckas. Och det var så befriande att Draken satt och sade det rakt ut i TV.

Jag tror inte att de ekonomiska världskriserna kan lösas förrän man initierar ett företagarklimat, där affektionen, det vill säga drivkraften att som de säger i USA, MAKE SENCE (göra skillnad) är större än det mer eller mindre tvångsmässiga behovet av att tjäna pengar.

Lite symboliskt, skulle man kunna säga att viljan att snickra måste vara större än viljan att samla på verktyg.

Och nu undrar jag bara:

__________

- När man har skaffat allt man vill ha; bilar, båtar, hästar, anställda, herrgårdar,  vad händer sedan ?

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=106

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu