Kokt Hans o Greta.nu » Upptaget

- Vi skickar ut cookies ! - We send cookies ! LÄS MER > / READ MORE > X

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Upptaget när du ringer en kontakt ? – Så gör du !

- Instruktion om hur man tar bort en upptagetton, när man ringer en kontakt på sin smartphone -

.

Är det alltid upptaget när du ringer en viss kontakt ?

Lugn, vi hjälper dig !

- Felet sitter i mottagarens telefon !

Kanske har du en kontakt på din smartphone som du ofta ringer, men som det alltid är upptaget hos ?

Det är naturligtvis inte så att personen sitter och pratar med någon hela tiden och linjen är upptagen,

utan problemet är ofta att din kontakt har råkat komma åt en inställning som vidarekopplar ditt samtal till en telefonsvarare.

Man kan lätt, av misstag, komma åt att kryssa för rutan [Vidarekoppling till röstbrevlåda].

.

Ett sätt att lösa detta problem på, är att endera radera kontakten och skriva in personen på nytt,

eller också att gå in i telefonens inställningar och kryssa av att samtalet skall vidarekopplas till röstbrevlådan.

Man kan också ställa in hur många signaler man vill skall gå fram, innan röstbrevlådan kopplas på.

I de fall som kontakten har blivit blockerad, är det bara att häva blockeringen i telefonens grundinställningar.

    Upptaget-ton då du ringer en kontakt

Problemet med dagens smarta mobiltelefoner är att skärmen är så liten och att det är lätt att komma åt andra knappar än dem man ville komma åt.

Detta var ju inget problem förr, på nummerskivans tid, men de smarta mobiltelefonerna har ju förvisso en rad fördelar också.

Lycka till !

.

    Kommentera här !

.

    HEM


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25644

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu