Kokt Hans o Greta.nu » Därför “försvinner” dina mail – enkel lösning:

- Vi skickar ut cookies ! - We send cookies ! LÄS MER HÄR > / READ MORE HERE > X

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

Därför “försvinner” dina mail – enkel lösning:

- Lösningen på problemet med försvunna emails -

.

Försvinner ofta dina mail när du läser dem ?

Då kan vi hjälpa dig.

- Felet kan bero på två saker !

Kanske har du varit med om att dina mail försvinner precis när du sitter och läser eller skriver dem, eller att mailen försvinner efter att du har stängt ned inkorgen.

Endera kan detta bero på inställningarna i ditt mailprogram, eller också beror det på att du har råkat klicka på fel knapp i mailprogrammet.

Ikoner och länkar sitter väldigt tätt i de flesta mailklienter och det kan vara lätt att komma åt knappen [Remove] “Ta bort”, fast man bara skall ändra textstorlek, etcetera.

    Problemet med email som försvinner

Bildexempel på en inkorg

Så här gör du:

Steg 1. Gå in bland inställningarna i ditt mailprogram och ställ in så att du vill spara dina mail för all framtid.

Steg 2. Var försiktig så att du inte av misstag kommer åt ikonen [Remove] “Ta bort”.

Lycka till !

.

    Kommentera här !

.

    HEM


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25661

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu