Kokt Hans o Greta.nu » “Skulle jag sova nu” – Oscar Stjerne

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

“Skulle jag sova nu” – Oscar Stjerne

- Dikt skriven av den folkkäre författaren Oscar Stjerne -

.

Skulle jag sova nu,

i denna underbara, drömmande natt,

när ifrån skog och ängar,

stiger som toner från fördolda strängar,

skälvande veka och ändå sällsamt klara.

Stilla som suset ifrån andevingar,

når det mitt hjärta och deras eko klingar

sakta därinne,

- skulle jag sova nu

.

Skulle jag sova nu,

när ännu aftonglöden svallar som regn av rosor,

genom natten.

Famnas och gungar, djupt i blanka vatten,

gjutes kring jorden, rikt i purpurflöden.

Aldrig så rikligt, över livets törne,

sållar dess blomblad och aldrig var till förne

jorden så fager,

- skulle jag sova nu

.

Skulle jag sova nu,

se som en jungfru är hon, stigen ur vågornas bar,

till dagens möte.

Doftande svalt är hennes blomstersköte,

glittrande dagg, i dunkla lockar bär hon.

Fånga jag ville, i kyssar dina droppar,

smeka dina doftande blom och blad

och knoppar,

jord, o, du älskade,

- Skulle jag sova nu.

.

Information:

Dikten som du just har läst, Skulle jag sova nu, är skriven av författaren Oscar Stjerne.

Stjerne gav ut många diktsamlingar under sin levnad, och var en av våra mest folkkära diktare.

Stjerne föddes i byn Los i Hälsingland, den 17 februari år 1873, men växte upp på gården Kajsheden i Fryksände, Torsby kommun, i Värmland.

Oscar Stjerne skrev ibland på dialekt, och gick då under pseudonymen “Jong på Hea”.

Studierna skedde bland annat i Göteborg och Uppsala, men Oscar Stjerne avlade aldrig någon akademisk examen.

Stjerne arbetade som journalist på Karlstads-tidningen mellan åren 1899 och 1913, och fick litteraturpriset De nios stora pris, år 1916, tillsammans med sex andra författare – ett år innan han avled i Karlstad, den 24 oktober år 1917.

Stjerneskolan i Torsby, är uppkallad efter honom.

.

Kommentera dikten HÄR >Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22679

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu